Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utvidet screening av gravide kvinner kan redusere risiko for tidlig fødsel på grunn av svangerskapsforgiftning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utvidet screening av gravide kvinner kan redusere risiko for tidlig fødsel på grunn av svangerskapsforgiftning

Forskningsfunn

Utvidet screening av gravide kvinner kan redusere risiko for tidlig fødsel på grunn av svangerskapsforgiftning

En metodevurdering fra FHI viser at innføring av et screeningprogram for å vurdere risiko for svangerskapsforgiftning kan identifisere flere gravide i risikogruppen enn dagens praksis. Den viser også at aspirin kan forebygge for svangerskapsforgiftning med tidlig fødsel.

Colourbox.com
Colourbox.com

En metodevurdering fra FHI viser at innføring av et screeningprogram for å vurdere risiko for svangerskapsforgiftning kan identifisere flere gravide i risikogruppen enn dagens praksis. Den viser også at aspirin kan forebygge for svangerskapsforgiftning med tidlig fødsel.


Metodevurderingen: Første trimester-screening for utvikling av preeklampsi med bruk av algoritme

Svangerskapsforgiftning øker risiko for tidlig fødsel og sykdom hos mor og barn. I 2020 fødte 411 gravide med svangerskapsforgiftning før uke 37 av svangerskapet. I dag vurderes risiko for svangerskapsforgiftning ut fra kjennetegn ved gravide kvinnen og historikk fra tidligere svangerskap. Det er imidlertid grunn til å tro at denne vurderingen ikke fanger opp alle gravide med høy risiko som kan ha nytte av ekstra tett oppfølging og forebyggende behandling.

FHI har nå publisert en metodevurdering som sammenligner dagens praksis opp mot utvidet screening av risiko for svangerskapsforgiftning i uke 11-14 i svangerskapet. FHI har også vurdert om behandling med lave doser acetylsalisylsyre (aspirin) kan forebygge tidlige fødsler hos kvinner med høy risiko for svangerskapsforgiftning. De helseøkonomiske konsekvensene av å starte med screening og forebyggende behandling med aspirin er sammenlignet med dagens praksis. 

Bedre identifikasjon enn dagens praksis

– Vi fant at screening trolig vil identifisere kvinner med høy risiko for svangerskapsforgiftning med fødsel før uke 37 bedre enn dagens praksis, sier Jan Marcus Sverre, som har ledet prosjektet ved FHI.

– Videre ser det ut til at forebyggende behandling av kvinner med høy risiko for svangerskapsforgiftning med lave doser aspirin før uke 16 av svangerskapet trolig reduserer risiko for tidlig fødsel før uke 37, sier Sverre.

– Den helseøkonomiske analysen tilsier at screening kan være kostnadsbesparende sammenlignet med dagens praksis, fortsetter Jan Marcus.

Dette fordi færre fødsler med svangerskapsforgiftninger før uke 37 trolig vil redusere kostnader knyttet til nødvendig oppfølging og behandling av mor og for tidlig fødte barn, sier han videre.

Vil kreve ressurser

Forfatterne antar at den foreslåtte screeningen vil kunne gjennomføres i sammenheng med den tidlige ultralydundersøkelsen som allerede er vedtatt at skal tilbys alle gravide. Innføring av screening for svangerskapsforgiftning vil imidlertid kreve ressurser, og det vil ha organisatoriske konsekvenser som bør utredes av berørte fagmiljøer før det eventuelt innføres.

– Hvis screening innføres, kan det også være nyttig å gjennomføre studier for å sikre at tilbudet bres ut på en god måte og har forventet effekt, avslutter Jan Marcus Sverre.