Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ungdom ser på sosiale medier som en positiv sosial arena, men med noen negative sider»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ungdom ser på sosiale medier som en positiv sosial arena, men med noen negative sider

Nyhet

Ungdom ser på sosiale medier som en positiv sosial arena, men med noen negative sider

Mange ungdommer bruker sosiale medier til å holde kontakt med venner og familie. De utveksler innhold med hverandre og får positiv oppmerksomhet på sosiale medier. Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Mange ungdommer bruker sosiale medier til å holde kontakt med venner og familie. De utveksler innhold med hverandre og får positiv oppmerksomhet på sosiale medier. Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har spurt 3700 elever i videregående skole om ungdoms bruk og opplevelser med sosiale medier og online gaming. Resultatene er publisert i rapporten «Hele verden er et tastetrykk unna».

– Elevene svarer at sosiale medier er en viktig sosial arena for ungdom, ikke bare tidsdriv. Sosiale medier ser ut til å være viktigst for jenter, mens online gaming er viktigst for gutter, forteller Jens Christoffer Skogen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Generelt rapporterer jentene at de kommuniserer mer med andre og at de får mer positiv oppmerksomhet på sosiale medier enn guttene. Jentene rapporterer også at de er mer opptatt av hvordan de fremstår på sosiale medier. De opplever mer stress, press og forventninger relatert til bruk av sosiale medier og tillegger responsen de får på sosiale medier større betydning. I tillegg er det en større andel av jentene enn guttene som rapporterer at de føler seg avhengig av sosiale medier.

Resultatene viser at langt flere gutter enn jenter driver med online gaming. Gutter kommuniserer i større grad enn jenter med andre, føler seg som en del av et fellesskap når de gamer, og har fått nære venner gjennom gaming. En liten andel på tvers av kjønn opplever seg selv som avhengig av online gaming.

Lettere å være seg selv på sosiale medier

Noen synes det er lettere å være seg selv og snakke om vanskelige ting når de er på sosiale medier. Samtidig opplever en god del press og forventninger om å være aktiv på sosiale medier og opplever at bruk av sosiale medier går ut over andre ting i livet.

Resultatene viser også at mange bruker aktive strategier for å unngå å bli forstyrret av eller for å bevare privatlivet på sosiale medier. En fjerdedel av ungdommene rapporterer at de ønsker å lære mer om hvordan sosiale medier kan påvirke dem.

– Det er forsket lite på potensielle positive aspekter av sosiale medier og online gaming. Målet med vår undersøkelse har derfor vært å gi et bredere og mer nyansert bilde av rollen disse aktivitetene spiller i ungdoms liv, sier Skogen.

Store kjønnsforskjeller

Et gjennomgående funn er at det er store kjønnsforskjeller i ungdoms bruk av sosiale medier, inkludert online gaming. En større andel av jentene enn guttene rapporterer at de bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner gjennom dagen (79 prosent mot 66 prosent, figur 3 kategoriene «ganske mye og «svært mye» slått sammen).

Kontakt med venner gjennom dagen på some

Jentene føler i større grad at de «må» kommentere på det venner legger ut (56 prosent mot 14 prosent), og at det minst noen ganger får negative konsekvenser dersom de ikke gjør det (34 prosent mot 15 prosent, figur 6 kategoriene «ganske mye og «svært mye» slått sammen).

Føler må kommentere venners eposter

Generelt viser funnene fra undersøkelsen betydelige kjønnsforskjeller når det gjelder online gaming. Guttene spiller gjennomgående langt oftere enn jentene. Andelen jenter som oppgir at de aldri gamer er 83 prosent, mens tilsvarende svarprosent hos guttene er på 19 prosent. Omtrent en fjerdedel av guttene (26 prosent) og kun to prosent av jentene spiller 5-6 dager i uken eller hver dag (figur 49).

Hvor ofte gamer du?

Resultatene fra spørreundersøkelsen peker i retning av at også online gaming utgjør en viktig sosial arena for elevene, der en stor andel har fått nære venner, kommuniserer med hverandre og opplever å være en del av et fellesskap.

Bruken varierer på tvers av skoler, klasser og vennegrupper

– Selv om vi i denne rapporten trekker frem noen viktige kjønnsforskjeller, så betyr det ikke at alle jenter eller alle gutter bruker og opplever sosiale medier på samme måte, sier Skogen.

Hvilke normer og regler som gjelder for bruk av sosiale medier varierer på tvers av skoler, klasser og vennegrupper, og disse vil kunne ha innvirkning på den enkeltes bruk og opplevelser med sosiale medier.

– Foreldre kan gjerne involvere seg mer i barn og unges sosiale liv på sosiale medier og online gaming. Særlig fordi dette er viktige sosiale arenaer for dem. Spør barna hvordan det var på sosiale medier i dag, og hva de opplevde der. Snakk med barna om dette fra første øyeblikk de får tilgang til sosiale medier og online gaming. Begynner man tidlig er det enklere å etablere gode vaner om kommunikasjon rundt dette, sier Skogen.

Om spørreundersøkelsen

To runder av spørreundersøkelsen “Livet på SoMe” ble gjennomført med elever i videregående skole i Bergen i 2020 og 2021. Totalt antall deltagere i undersøkelsen var 3,725. Deltagernes gjennomsnittsalder var 17 år.

Referanse

Hjetland GJ, Finserås TR og Skogen JC. "Hele verden er et tastetrykk unna – Ungdommers bruk og opplevelser med sosiale medier og online gaming". [Worldwide in a keystroke - Adolescents' use and experiences with social media and online gaming] Rapport 2022. Bergen: Folkehelseinstituttet, 2022.