Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Jenter er mer opptatt av hvordan de fremstår i sosiale medier enn gutter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Jenter er mer opptatt av hvordan de fremstår i sosiale medier enn gutter

Forskningsfunn

Jenter er mer opptatt av hvordan de fremstår i sosiale medier enn gutter

Ungdom er i varierende grad opptatt av hvordan de presenterer seg selv i sosiale medier. Jenter har høyere fokus på selvpresentasjon og sosial sammenligning enn gutter. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Ungdom ser på telefonen sin
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Ungdom er i varierende grad opptatt av hvordan de presenterer seg selv i sosiale medier. Jenter har høyere fokus på selvpresentasjon og sosial sammenligning enn gutter. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.


– Resultatene viser stor variasjon blant ungdom i hvor opptatt de er av selvpresentasjon i sosiale medier, sier Gunnhild Johnsen Hjetland, psykolog ved Folkehelseinstituttet.

I studien undersøkte forskerne hvordan fokus på selvpresentasjon (se faktaboks) henger sammen med kjønn, subjektiv sosioøkonomisk status, helsevaner og personlighet. Resultatene viser blant annet at et høyt fokus på selvpresentasjon var vanligere blant jenter, personer med høy grad av utadvendthet og personer med lav emosjonell stabilitet.

– Kanskje vil disse gruppene i særlig grad oppleve negative konsekvenser av å bruke sosiale medier. Men det må undersøkes nærmere i studier som følger elevene over tid, forteller Hjetland.

Figur andel gutter og jenter i tre klasser

Figur 1: Prosentandel gutter og jenter i gruppene med lavt, middels og høyt fokus på selvpresentasjon.

Undersøker om sosiale medier påvirker ungdoms psykiske helse

Den utstrakte bruken av sosiale medier blant ungdom har skapt bekymring for negative effekter på ungdoms psykiske helse og trivsel. Samlet sett antyder forskning på sosiale medier at tidsbruk – eller frekvens av bruk, har liten eller ingen sammenheng med ungdoms psykiske helse og trivsel. Men mengde bruk av sosiale medier sier ingenting om hva ungdom gjør på sosiale medier, hvorfor de bruker sosiale medier, eller hvordan de forholder seg til sin egen bruk.

– I denne studien undersøkte vi hvordan ungdom skiller seg fra hverandre i fokus på selvpresentasjon og sosial sammenligning i sosiale medier. Fokus på selvpresentasjon har blitt knyttet til psykisk uhelse i tidligere studier, og det kan tenkes at de med høyt fokus på selvpresentasjon har større risiko for negative følger av sin bruk av sosiale medier, sier Hjetland.

Spurte elever på videregående skoler i Bergen

Studien er basert på data fra spørreskjemaundersøkelsen «Livet på sosiale medier». Undersøkelsen ble gjennomført på videregående skoler i Bergen i 2020, i samarbeid med Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune. Forskerne undersøkte deltakernes tendens til å sammenligne seg med andre, hvor mye tid og energi de brukte på det de la ut på sosiale medier, viktigheten av likes, kommentarer og følgere, retusjering av bilder, og sletting av innhold med lite respons. Totalt inngikk 2023 ungdommer (gjennomsnittsalder 17 år, 44 prosent gutter) i analysene.

Referanser

Hjetland, G.J.; Finserås, T.R.; Sivertsen, B.; Colman, I.; Hella, R.T.; Skogen, J.C. Focus on Self-Presentation on Social Media across Sociodemographic Variables, Lifestyles, and Personalities: A Cross-Sectional StudyInt. J. Environ. Res. Public Health 202219, 11133. https://doi.org/10.3390/ijerph191711133