Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nordisk forskningsstudie bekrefter funn om myokarditt etter koronavaksinasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nordisk forskningsstudie bekrefter funn om myokarditt etter koronavaksinasjon

Forskningsfunn

Nordisk forskningsstudie bekrefter funn om myokarditt etter koronavaksinasjon

Unge menn er mer utsatte for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) etter andre dose med mRNA-vaksiner. Det bekrefter en nordisk registerstudie som nå er publisert i tidsskriftet JAMA Cardiology.

Unge menn er mer utsatte for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) etter andre dose med mRNA-vaksiner. Det bekrefter en nordisk registerstudie som nå er publisert i tidsskriftet JAMA Cardiology.


Nordisk forskningssamarbeid er avgjørende for å framskaffe god kunnskap om sjeldne bivirkninger, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI).  

FHI har deltatt i et nordisk forskningssamarbeid som har undersøkt risikoen for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) i en fireukersperiode (28 dager) etter vaksinasjon mot SARS-CoV-2. Studien SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23 Million  Residents er nå er publisert i JAMA Cardiology.  

Det var tidlige funn fra denne studien som førte til at FHI i oktober oppfordret menn under 30 år til å velge Pfizer/BioNTech-vaksinen fremfor vaksinen fra Moderna. Anbefalingen ble senere justert til også å gjelde kvinner under 30 år etter et føre-var-prinsipp.  

Studien er en nordisk registerstudie som inkluderte over 23 millioner innbyggere i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Til sammen var det 1.077 tilfeller av myokarditt blant vaksinerte og uvaksinerte i studieperioden fra 27. desember 2020 til 5. oktober 2021.  

Økt risiko for myokarditt 

For menn mellom 16 til 24 år fant forskerne 6 ekstra tilfeller av myokarditt per 100.000 vaksinerte med andre dose av vaksinen fra BioNTech/Pfizer og 18 ekstra tilfeller per 100.000 vaksinerte med andre dose av vaksinen fra Moderna.  

Antall ekstra tilfeller av myokarditt per 100.000 vaksinerte var betydelig lavere i eldre aldersgrupper enn blant de unge. Blant menn i alle aldersgrupper samlet var det 0,7 ekstra tilfeller per 100.000 etter andre dose av vaksinen fra BioNTech/Pfizer og 5 ekstra tilfeller per 100.000 etter andre dose av vaksinen fra Moderna. For kvinner var tilsvarende tall 0,1 ekstra tilfeller for BioNTech/Pfizer og 0,5 for Moderna. Antall tilfeller etter første dose var lavere.  

Ingen dødsfall observert for de under 40 år 

I denne nordiske studien studerte en pasienter som blir innlagt på sykehus med myokarditt. Rundt halvparten var utskrevet allerede i løpet av de første tre dagene. Det ble ikke registrert noen dødsfall innen 28 dager hos personer under 40 år.   

Hjertekomplikasjoner oppstår også ved covid-19. Begge koronavaksinene har vist seg å beskytte svært godt mot alvorlig covid-19. Ved all vaksinasjon er det derfor viktig å veie fordeler ved vaksinasjon opp mot risiko for alvorlige bivirkninger, sier Geir Bukholm.  

Fullstendige vaksinasjonsdata 

I Norden har vi unike helseregisterdata. I denne nordiske studien har vi tilnærmet fullstendige vaksinasjonsdata fra alle innbyggere i fire nordiske land (Danmark, Finland, Norge og Sverige) og muligheten til å følge sykehusinnleggelser for myokarditt hos disse.  

Ved slike registerkoblinger kan vi også ta høyde for og justere for relevante forskjeller i sykehistorie, inkludert underliggende sykdommer, tidligere gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon og tidspunkt for vaksinasjon.  

Resultatene fra studien er fortløpende delt med de nordiske koronavaksinasjonsprogrammene og også tilgjengeliggjort for andre relevante myndighetsorganer som Statens legemiddelverk (SLV), Det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency, EMA) og Verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO).  

Resultatene av studien har allerede blitt nøye gjennomgått av EMA og er en del av kunnskapsgrunnlaget for deres anbefalinger om mRNA-vaksinene.  

Studien har gitt ny og viktig kunnskap som har hatt direkte føringer for det norske vaksinasjonsprogrammet, tilføyer Bukholm. Det er likevel fortsatt mye vi ikke vet om disse bivirkningene. Vi gjør derfor flere nye studier der vi ser på langtidskonsekvenser etter innleggelse for myokarditt samt forekomst av myokarditt etter tredje dose. I tillegg samarbeider FHI med de fagmiljøene om en klinisk oppfølgingsstudie av disse pasientene i Norge.  

Se forskningsartikkelen: 

Se tidligere nyhetssaker om myokarditt: