Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Myokarditt hos gutter og unge menn kan forekomme oftere etter Spikevax-vaksinen fra Moderna»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Myokarditt hos gutter og unge menn kan forekomme oftere etter Spikevax-vaksinen fra Moderna

Nyhet

Myokarditt hos gutter og unge menn kan forekomme oftere etter Spikevax-vaksinen fra Moderna

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner. Bivirkningen sees særlig hos gutter og unge menn og i hovedsak etter andre dose. Oppdatert kunnskap tyder på at dette forekommer oftere ved bruk av Modernas vaksine Spikevax enn BioNTech/Pfizers vaksine Comirnaty. Dette ser ut til å gjelde uavhengig av hvilken mRNA-vaksine som ble gitt som første dose.

Hetteglass med sprøyte
Hetteglass med sprøyte. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner. Bivirkningen sees særlig hos gutter og unge menn og i hovedsak etter andre dose. Oppdatert kunnskap tyder på at dette forekommer oftere ved bruk av Modernas vaksine Spikevax enn BioNTech/Pfizers vaksine Comirnaty. Dette ser ut til å gjelde uavhengig av hvilken mRNA-vaksine som ble gitt som første dose.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Vi understreker derfor igjen vår anbefaling om at ungdommer under 18 år som skal vaksineres får tilbud om Comirnaty uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose. Menn under 30 år bør også vurdere å velge Comirnaty når de skal vaksinere seg, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet.

Overvåkingsanalyser av meldte bivirkninger fra USA har antydet at myokarditt kan være hyppigere ved bruk av Modernas vaksine som andre dose enn vaksinen fra BioNTech/Pfizer, men tallene har vært små og derfor usikre. Nye overvåkningsdata fra Ontario, Canada, styrker at denne observasjonen er riktig, og foreløpige overvåkningsdata fra Norge, Sverige og andre land kan tyde på det samme.  

Den vanligste årsaken til myokarditt er virusinfeksjoner, og det ses en sesongvariasjon der det forekommer oftere på sensommer og høst enn ellers i året. Myokarditt er vanligst hos unge menn og gutter. Det er sett en økt forekomst av myokarditt etter bruk av mRNA-vaksiner, og også her er det oftere hos unge menn og gutter. De fleste som har blitt rammet av den sjeldne bivirkningen myokarditt etter vaksinasjon har fått relativt milde symptomer og personene har kommet seg raskt med ordinær behandling av sykdommen. 

Se Antall vaksinasjoner etter sykdom fordelt på alder.

Bakgrunn for råd

Norge samarbeider med de andre nordiske landene om helseregisteranalyser for å oppdage og undersøke sjeldne forekommende bivirkninger. Et samlet tallgrunnlag fra alle de nordiske landene gir styrke til analysene. Den nordiske registerstudien som ser på forekomst av myokarditt og perikarditt er ikke ferdigstilt, og derfor ikke publisert ennå og endelige konklusjoner kan foreløpig ikke trekkes fra denne studien. Norske overvåkningsdata som inngår i den nordiske registerstudien tyder på en økt forekomst etter Moderna som andre dose. Folkehelseinstituttet går derfor nå ut med en tydeliggjøring av rådet om å ikke gi Spikevax til de under 18 år, samt at menn under 30 år bør vurdere å velge Comirnaty, som et føre var-prinsipp. Det samme er gjort i Sverige. 

Bivirkningen er imidlertid sjelden og den absolutte risikoen er likevel lavBegge de to mRNA-vaksinene som brukes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet er gode og svært effektive, og gir høy grad av beskyttelse mot alvorlig covid-19-infeksjonSpikevax fra Moderna ser ut til å gi noe bedre beskyttelse enn Comirnaty fra BioNTech/Pfizer mot  sykdom forårsaket av delta-varianten (oppdatert 7. oktober, fjernet "mild og alvorlig" foran sykdom).  

– De som skal vaksineres fremover kan uansett velge den vaksinetypen de selv ønsker, både som første og andre dose, fortsetter Bukholm. Det er viktig å presisere at Spikevax fra Moderna er en vel så effektiv vaksine mot covid-19 som Comirnaty, og begge vaksinetypene anbefales fortsatt til de over 30 år. 

Styrker gjeldende anbefaling for de under 18 

Anbefalingen om at det er Comirnaty som skal brukes for alle under 18 år, er allerede gittBarn og ungdom under 18 år har siden tidligere vært anbefalt Comirnaty  da det er større erfaring med bruk av denne vaksinen i aldersgruppen, i tråd med føre-var prinsippetKunnskapen om at myokarditt kan oppstå oftere etter bruk av Spikevax enn Comirnaty, også i noe høyere aldersgrupper, styrker den tidligere vurderingen. FHI presiserer derfor anbefalingen om at barn og unge i alderen 12 til 17 år fortsatt skal tilbys Comirnaty og ikke Spikevax. Også de under 18 år som har fått første dose med Spikevax bør få andre dose med Comirnaty. Dette gjelder omtrent 3500 ungdom født i 2004 og 2005 som har fått Spikevax (4 % av de vaksinerte), resten har fått Comirnaty (oppdrag 53).  

Myokarditt hos unge i forbindelse med koronavaksinasjon 

Myokarditt er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner der det oppstår betennelse i hjertemuskelen, og er observert etter vaksinasjon med både Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Tilstanden forekommer hyppigere i yngre aldersgrupper, særlig blant gutter og yngre menn. I hovedsak ser man dette etter andre vaksinedose. Symptomene starter vanligvis innen en uke etter vaksinasjon. Myokarditt forekommer også etter koronavirusinfeksjon.  

Se Legemiddelverkets faktaside Koronavaksiner og betennelse i hjertet (Legemiddelverket). 

Forekomsten er usikker, da ulike land har ulike rapporteringssystemer. For Norge er det anslått at det kan oppstå mellom 5 og 10 tilfeller av myokarditt etter koronavaksinasjon i årskull 2004 og 2005. Prognosen for denne tilstanden er god, og norske hjerteleger har bistått FHI i vurdering av myokarditt og mener at denne bivirkningen ikke bør hindre at norske ungdommer får tilbud om mRNA-vaksine. Foreløpig anbefales ikke andre dose til ungdom under 16 år.