Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sosiale medier kan være et sted hvor ungdom oppsøker og mottar støtte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sosiale medier kan være et sted hvor ungdom oppsøker og mottar støtte

Forskningsfunn

Sosiale medier kan være et sted hvor ungdom oppsøker og mottar støtte

De aller fleste ungdommer som har delt noe vanskelig med venner på sosiale medier, opplever støtte i ettertid. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Mobiltelefon i hånd
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

De aller fleste ungdommer som har delt noe vanskelig med venner på sosiale medier, opplever støtte i ettertid. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.


– Funnene viser at sosiale medier, foruten mye av det negative man kanskje hører, også kan være en plattform for å oppsøke og motta støtte, sier førsteforfatter Bjarte Kysnes.

Forskerne fant at ungdommene som delte noe vanskelig med venner, som regel oppga å ha dårligere psykisk helse enn de som ikke hadde delt noe vanskelig. Av de som hadde delt noe vanskelig oppga de fleste ungdommene at de hadde mottatt sosial støtte i etterkant. Videre rapporterte ungdommene som opplevde sosial støtte, at de i etterkant av delingen hadde bedre psykisk helse sammenlignet med de som ikke opplevde sosial støtte.

Kysnes understreker at funnene ikke bør tolkes som et råd til unge om å dele vanskelige ting på sosiale medier. Han påpeker at de fleste som delte noe i denne studien, delte dette med én eller noen få venner gjennom private meldinger på sosiale medier.

Både jenter og gutter opplevde støtte

Jenter delte noe vanskelig mer enn gutter, men det var ikke kjønnsforskjeller i sammenheng med verken opplevd sosial støtte eller nivå av god psykisk helse.

– Funnene tyder på at sosiale medier kan fungere som en sosial arena og et støttende miljø for ungdom, og gi muligheter for å dele vanskelige følelser og hendelser. Og ikke minst at det å motta støtte ved hjelp av sosiale medier kan ha potensielle positive effekter for psykisk helse og velvære, sier Kysnes.

Vet ikke alvorlighetsgraden i det vanskelige

Kysnes understreker at man gjennom studien ikke vet noe om alvorlighetsgraden i det vanskelige som ungdommene delte, og heller ikke hvor ofte eller hyppig de har delt noe.

Noen studier har vist at hyppig deling er forbundet med lavere nivå av god psykisk helse. Å undersøke forskjeller mellom privat deling og offentlig deling (statusoppdatering, innlegg, story etc.) i sammenheng med sosiale støtte og psykisk helse vil være interessant for fremtidig forskning, mener forskeren.

– Om man deler noe på sosiale medier, så kan man i tillegg oppleve støtten utenfor sosiale medier, ansikt-til-ansikt, i etterkant.  Det er noe foreldre kan ha i bakhodet når de lurer på hva ungdommene gjør på mobilskjermen, sier Kysnes.

Om studien

I studien undersøkte forskerne ungdommers erfaringer med å dele noe vanskelig på sosiale medier, og hvilken sammenheng dette har med opplevd sosial støtte i etterkant og god psykisk helse.

Studien er basert på første del av spørreskjemaundersøkelsen «Livet på sosiale medier» som FHI, i samarbeid Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune, gjennomførte blant 2000 elever på videregående skoler i Bergen i 2020.

Referanser

Kysnes Bjarte, Hjetland Gunnhild Johnsen, Haug Ellen, Holsen Ingrid, Skogen Jens Christoffer (2022), The association between sharing something difficult on social media and mental well-being among adolescents. Results from the “LifeOnSoMe”-study, Frontiers in Psychology, DOI=10.3389/fpsyg.2022.1026973