Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag

Forskningsfunn

Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag

Norsk eller polsk? Hijab eller utslått hår? Bunad eller sari? Familien eller meg selv først? Mange ungdommer i Norge sjonglerer daglig kryssende forventinger og kulturer. Hvordan kan skolen legge til rette for at ungdom kan utforske sin identitet på konstruktive måter?

ansikter i ulike farger
En av de viktigste utfordringene ungdom må håndtere, er å bli trygge på hvem de er og vil være. Bilderettigheter: Mostphotos.com.

Norsk eller polsk? Hijab eller utslått hår? Bunad eller sari? Familien eller meg selv først? Mange ungdommer i Norge sjonglerer daglig kryssende forventinger og kulturer. Hvordan kan skolen legge til rette for at ungdom kan utforske sin identitet på konstruktive måter?


Identitetsprosjektet (IP) er et forskningsbasert tiltak utviklet i USA for å jobbe med etnisitet og identitet i skolen. Målsettingen er å fremme ungdommers livskvalitet gjennom å styrke deres etnisk-kulturelle identitetsutvikling. Tiltaket er spesielt tilpasset flerkulturelle ungdommer.

Høsten 2021 ble en tilpasset norsk versjon av IP, (IP-N) prøvd ut på tre flerkulturelle videregående skoler på Østlandet. Klassenes lærer og skolenes minoritetsrådgiver fikk opplæring som kursledere og samarbeidet om å gjennomføre tiltaket.

Folkehelseinstituttet hadde ansvar for å evaluere implementeringen. Forskere ved FHI har intervjuet elever, lærere og minoritetsrådgivere på de tre skolene og resultatene kan man lese om i rapporten «Identitet og Livskvalitet i Flerkulturelle Skoler. Implementering og Evaluering av Identitetsprosjektet – Norsk Utgave (IP-N)".

Den overordnede målsettingen med rapporten er å få kunnskap om hvem IP-N er relevant for, og om den er gjennomførbar i norske flerkulturelle skoler.

– Vår evaluering viser at mange skoler og elever synes å mangle et relevant språk og arenaer hvor det er naturlig å snakke om etnisitet og identitet, som jo angår så mange elever i dagens flerkulturelle Norge, sier Brit Oppedal, en av forskerne bak rapporten.

Forskerne fremhever i rapporten at IP-N er et tiltak som er relevant og gjennomførbart i norske flerkulturelle videregående skoler.

– Tiltaket gir skolen et redskap til å behandle temaer om etnisitet og tilhørighet på direkte måter, og relatere denne tematikken til elevenes egne erfaringer og opplevelser.

Noen av hovedfunnene i rapporten:

 • En av skolens oppgaver er å tilrettelegge for en positiv identitetsutvikling blant elevene.

 • For flerkulturelle ungdommer er den etnisk-kulturelle identiteten et viktig aspekt ved deres identitet.

 • Flerkulturelle skoler behandler ofte temaer om etnisitet og tilhørighet på indirekte måter, til tross for et stort behov blant elevene om at disse temaene skal behandles grundig og knyttes til deres egne erfaringer og opplevelser.

 • Mange elever og lærere mangler ord og begreper for å prate om etnisitet og kultur.

 • Mange skoler mangler arenaer og redskaper for at elevene kan ivareta og utvikle sin identitet innenfor et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

 • IP-N er et tiltak for å fremme etnisk-kulturell identitet og livskvalitet.

 • Målsettingen med IP-N er relevant i forhold til skolens formålsparagraf og for verdier og prinsipper i undervisningen.

 • IP-N er relevant for lærere, minoritetsrådgivere og elever i norske flerkulturelle skoler.

 • Elever, lærere og minoritetsrådgivere opplever at IP-N er relasjonsskapende og fremmer inkluderende læringsmiljøer.

 • Når man skal jobbe med tiltak som har som formål å skape endringer i elevenes psykososiale utviklingsforløp, må hele skolen være involvert.

Vil du vite mer?