Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Elever som kommer tidlig i puberteten presterer bedre på skolen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Elever som kommer tidlig i puberteten presterer bedre på skolen

Forskningsfunn

Elever som kommer tidlig i puberteten presterer bedre på skolen

Om du kommer tidlig eller sent i puberteten, kan påvirke karakterene du får i grunnskolen, viser ny studie. Det kan kanskje også forklare de tydelige kjønnsforskjellene som viser at jenter generelt gjør det bedre på skolen enn guttene.

Fore ungdommer med mobiltelefoner sitter i en trapp
Tidspunktet for når puberteten inntreffer kan henge sammen med skoleprestasjoner, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om du kommer tidlig eller sent i puberteten, kan påvirke karakterene du får i grunnskolen, viser ny studie. Det kan kanskje også forklare de tydelige kjønnsforskjellene som viser at jenter generelt gjør det bedre på skolen enn guttene.


Når ungdomsskoleelevene får sine avgangskarakterer i 10. klasse, er noen strålende fornøyde. Andre er skuffet over egne prestasjoner. De gode karakterene har latt vente på seg, og det har kanskje også puberteten?

Det har lenge vært kjent at gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Blant annet beskrev Stoltenberg-utvalget dette i en rapport fra 2019 (lenke). Der ble det samtidig påpekt at det er for lite kunnskap om hvorfor guttene ble hengende etter.

Nå viser en ny studie at tidlig modning påvirker skoleprestasjonene positivt.

 – Vi finner vi at både gutter og jenter som kommer tidlig i puberteten gjør det bedre på skolen. Sen modning virker å være en ulempe, forteller forsker Fartein Ask Torvik ved FHI.

Han leder en stor studie som undersøker årsaker til at gutter generelt gjør det dårligere på skolen enn jenter.

Tidlig menstruasjon kan være negativt for karakterene

 – Kjønnsforskjellene er til stede under hele skoleløpet, men er tydeligst under puberteten. Siden jentene kommer i puberteten før guttene, har vi undersøkt om tidlig modning kan forklare at jentene presterer bedre på skolen, forklarer Torvik.

Tidligere studier som har koblet modning og skoleprestasjoner har studert jenters første menstruasjon som eneste mål på modning. Resultatene har ofte vist at jenter som får første menstruasjon tidlig, har lavere utdannelser og høyere risiko for en rekke uheldige sosiale utfall enn andre.

Men jentene som har blitt tidlig kjønnsmodne er ikke nødvendigvis like modne på andre områder. Dermed er ikke menstruasjon en egnet indikator alene, og den gjør det heller ikke mulig å sammenligne med gutters utvikling.

Ny metode for å tidfeste pubertet

Men nå kan en ny forskningsmetode snu resultatene på hodet.

 – Vi har brukt en ny metode for å måle pubertet som gjør at vi kan sammenligne fasen på tvers av kjønn. Metoden er basert på å måle elevenes høyde flere ganger ved ulike tidspunkt, og den viser at de med tidlig pubertet gjør det bra i skolen, sier Torvik.

Pubertet omfatter mange endringer, blant annet høydevekst, fysiske endringer og at man blir kjønnsmoden. Gutter kommer i gjennomsnitt senere i puberteten enn jenter, og forskerne finner at den ulike pubertetsutviklingen kan forklare halvparten av kjønnsforskjellen i karakterer.

 – De som kommer tidlig i puberteten presterer bedre. Det gjelder både for gutter og for jenter. Vi tror ikke det er puberteten i seg selv som gjør at karakterene blir bedre. Det er mer sannsynlig at pubertet henger sammen med psykologisk modning som gjør at elever presterer bedre i skolen, påpeker Torvik.

Resultatene viste for øvrig også at tidlig menstruasjon isolert sett er henger sammen med dårligere skoleprestasjoner.

Gener påvirker pubertet  – og dermed skoleresultater

Det er i stor grad gener som styrer når puberteten inntreffer.

Elever som får sine avgangskarakterer mens de fortsatt er nokså umodne, får kanskje ikke helt vist hva de er gode for. Mens elever som er tidlig utviklet blir målt på et tidspunkt der de er kommer godt ut av det, vil elever som kommer sent i puberteten slite med å få vist frem potensialet sitt.

 – Biologiske faktorer som bestemmer tidspunkt for pubertet kan få sosiale konsekvenser. Avgangskarakterene kan ha mye å si for videre utdanningsløp. Dermed kan elevenes muligheter i samfunnet bli påvirket av grunner som ikke burde ha noe å si, sier Torvik.

Fakta om studien

Studien er et samarbeid mellom forskere fra Norge, England, Canada og Finland. Den baserer seg på data fra 13 477 tvillinger fra England og Wales som deltok i Twins Early Development Study.

Forskerne har undersøkt elevenes vekstkurver og koblet dette med karakterene ved 16-årsalderen. Det tilsvarer avgangskarakterer fra 10. klasse her i Norge.