Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Jenter har et forsprang allerede før skolestart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Jenter har et forsprang allerede før skolestart

Forskningsfunn

Jenter har et forsprang allerede før skolestart

Førskolejentene har oftere lært å skrive og lese sammenliknet med guttene, og det er ellers store kjønnsforskjeller i jenters favør. Det viser en ny studie av nesten 7500 førskolebarn mellom fem og seks år.

lek i barnehage
Foto: Folkehelseinstituttet

Førskolejentene har oftere lært å skrive og lese sammenliknet med guttene, og det er ellers store kjønnsforskjeller i jenters favør. Det viser en ny studie av nesten 7500 førskolebarn mellom fem og seks år.


Jenter har også færre symptomer på oppmerksomhetsvansker og språkvansker, og bedre sosiale ferdigheter. Dette rapporterer barnehagelærere i en spørreundersøkelse fra Folkehelseinstituttets SOL-studie, en del av Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

– Studien viser at både barnas kjønn og alder har betydning for språk, oppmerksomhet og førskoleferdigheter som lesing og skriving. Spesielt for guttene er økende alder forbundet med færre språkvansker og bedre skrive- og leseferdigheter, sier Ragnhild Eek Brandlistuen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Flere jenter enn gutter kan skrive ord før skolestart

Det er bare litt over 20 prosent av de yngste guttene på fem år som kan skrive ord, mens ved seksårsalder kan omtrent halvparten av guttene skrive ord. Til sammenlikning kan over halvparten av jentene skrive ord ved femårsalder, og over 70 prosent av jentene som har fylt seks år kan dette. Det vil si at det er stor forskjell i utvikling mellom de yngste guttene og de eldste jentene når barna begynner på skolen.

Det finnes ulike teorier om disse kjønnsforskjellene før skolestart, men denne undersøkelsen kan ikke si noe om årsakene.

– Noen mener det er biologiske forskjeller mellom kjønnene, mens andre mener det har med våre ulike forventninger til jenter og gutter i oppdragelsen, sier Brandlistuen.

Tilpasning og fleksibilitet viktig

Brandlistuen understreker at tilpasning og fleksibilitet i overgangen til skolen er viktig for at alle barn skal få en god start.

– Vi vet at gutter oppnår dårligere skoleresultater og oftere dropper ut av videregående enn jenter. Dette kan ha stor betydning for muligheter i utdanning og arbeidsliv i voksen alder, sier FHI-forskeren.

Referanser

Brandlistuen, R. E., Flatø, M., Stoltenberg, C., Helland, S. S., & Wang, M. V. (2020). Gender gaps in preschool age: A study of behavior, neurodevelopment and pre-academic skills. Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494820944740