Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fant genvariant som kan forklare barns vektøkning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fant genvariant som kan forklare barns vektøkning

Forskningsfunn

Fant genvariant som kan forklare barns vektøkning

Gener er med på å styre hvor mye barn legger på seg tidlig i livet, viser en studie basert på data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Gener er med på å styre hvor mye barn legger på seg tidlig i livet, viser en studie basert på data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).


  • Forskerne fant en genvariant hos 1 av 4 norske barn, som trolig påvirker appetitt og energiopptak de første to leveårene.
  • Genvarianten påvirker ikke vekten hos voksne.

Det er naturlig med stor variasjon i barns kroppsmasseindeks/body mass index (BMI) de første leveårene. BMI øker raskt opp til rundt ni måneder, så avtar den fram til 4−6 års alder, før den igjen øker og stabiliserer seg i tenårene. Hva er det egentlig som styrer denne variasjonen? 

En forskergruppe tilknyttet Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har nylig funnet at en genetisk variant i leptinreseptoren, genet som styrer appetittregulering, er med på å styre denne utviklingen. 

Fakta: BMI, defineres som kroppsvekten dividert med kvadratet av høyden angitt i meter (kg/m2) (fra Store norske leksikon)

Én av fire barn har en genvariant i leptinreseptoren

Forskerne fant varianter i fem gener som alle var assosiert med vekstutviklingen hos barn på ulike tidspunkter. Den mest interessante av disse var den tidligere ukjente genvarianten i leptinreseptoren. Denne varianten, som omtrent én av fire barn har, viste seg å være sterkt assosiert til BMI fra 3 måneders alder fram til 2 år, før effekten igjen avtok. 

– Vi hadde en hypotese om at det kunne finnes genetiske varianter med effekter på barns vekstutvikling som det ikke ville være mulig å oppdage i studier utført hos voksne. Dette har vist seg å stemme da denne varianten ikke er assosiert med BMI hos voksne, sier førsteforfatter Øyvind Helgeland ved Universitet i Bergen og Folkehelseinstituttet.

Øker forståelsen av hvordan barn vokser

Funnet kan ha stor betydning for å øke forståelse av hvordan spedbarn vokser. Bedre forståelse av biologien bak spedbarns vekstutvikling er viktig ettersom underernæring og prematur fødsel er globale samfunnsutfordringer.

Om studien

14 474 barn i MoBa fikk sine gener analysert. Barnas BMI ble målt ved 12 tidspunkter fra fødsel til åtte års alder. Deretter lette forskerne etter varianter i gener som kunne forklare forskjeller i BMI. 

Studien er utført i samarbeid med forskere ved Senter for diabetesforskning, Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Folkehelseinstituttet ved avdeling for genetikk og bioinformatikk, Senter for fruktbarhet og helse, og MoBa, Universitetet i Oslo, HUNT forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Gøteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssykehus, og Universitetet i Tromsø,. 

Det er den første storskala genetikkstudien som undersøker aldersavhengige effekter i kontinuerlige BMI-målinger fra fødsel til 8 år. Dessuten er studien den første storskala genetikkstudien utført i MoBa, en studie som inkluderer 114 000 barn og deres foreldre i Norge. 

Referanse

Helgeland, Ø. et al. Genome-wide association study reveals dynamic role of genetic variation in infant and early childhood growth. Nat. Commun. 10, 4448 (2019).