Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nedgang i cerebral parese i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nedgang i cerebral parese i Norge

Forskningsfunn

Nedgang i cerebral parese i Norge

Både forekomst og alvorlighetsgrad av cerebral parese (CP) har gått betydelig ned de siste 20 årene. Årsaken er antagelig fremskritt innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og i behandling av syke nyfødte.

bilde av nyfødt baby sin arm
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Både forekomst og alvorlighetsgrad av cerebral parese (CP) har gått betydelig ned de siste 20 årene. Årsaken er antagelig fremskritt innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og i behandling av syke nyfødte.


Gåten cerebral parese

– Det har vært en stor gåte for mange forskere hvorfor forekomsten av CP ikke ble redusert i takt med den kraftige nedgangen i sykelighet og død som man så på slutten av forrige århundre. I tillegg har forekomsten av barn som rammes av CP vært stabil i en rekke land og mange forskere har derfor hevdet at CP skyldes skader som ikke lar seg forhindre, sier Torstein Vik, professor ved NTNU og leder av Fagrådet til Cerebral pareseregisteret i Norge og Cerebral Parese Oppfølgingsprogram.

Nå viser en ny studie fra Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN), NTNU og Folkehelseinstituttet en betydelig nedgang i forekomsten for barn født i perioden 1999 til 2010. Figuren viser at forekomsten per 1000 levendefødte har gått ned fra 2,62 til 1,89 i denne perioden.

– Dette betyr at sannsynligheten for at et barn fikk CP ble redusert med 2,8 prosent per år, forklarer studiens førsteforfatter Sandra Julsen Hollung, Helseinformatiker ved CPRN, Sykehuset i Vestfold og PhD-stipendiat NTNU.

– I 1999 ble det født 156 barn med CP mot bare 118 barn i 2010, det vil si at på 11 år er det ca 210 færre som er blitt rammet av CP, sier Julsen Hollung.

CPprevalence Figure 1.jpg

Utviklingen i forekomst av CP per 1000 levendefødte blant barn født i Norge 1999 - 2010. Hvert punkt viser den faktiske forekomsten. Den heltrukne linjen representerer en statistisk modell for CP forekomst basert på disse dataene. Det skyggelagte området angir usikkerheten i modellen.

Reduksjonen var mest tydelig for barn med bilateral spastisk CP (kjennetegnes av stivhet i muskulaturen på begge sider av kroppen), og gjaldt spesielt de barna hvor beina er mer påvirket enn armene (diplegi). Dette er typisk for barn som er født før termin og får CP. 

Samtidig med reduksjon i forekomst gikk andelen barn med CP som hadde alvorlig motorisk funksjonsnedsettelse, epilepsi, utviklingshemming og/eller talevansker, også ned. Dette falt sammen med redusert spedbarnsdødelighet, redusert andel kvinner med svangerskapsforgiftning, og med at færre barn ble født prematurt eller som flerlinger.

Nedgangen i forekomst og alvorlighetsgrad av CP i Norge kan mest sannsynlig forklares av fremskritt innen svangerskapsomsorg og fødselshjelp, og i behandling av syke nyfødte i løpet av de siste 20 årene. Blant annet er det i denne perioden innført nasjonale retningslinjer for nye metoder for fosterovervåkning under fødsel og behandling av barn født til termin som har vært utsatt for moderat eller alvorlig oksygenmangel under fødselen.

Kan CP utryddes?

– Nei, det er usannsynlig at CP kan utryddes, sier Vik, men det er overveiende sannsynlig at man vil kunne redusere forekomsten ytterligere. Blant annet forskes det mer på morkakens funksjon og gener som påvirker risikoen for CP. Det å få CP medfører en betydelig belastning på den enkelte og på familiene som rammes. For mange er det behov for betydelig tilrettelegging i et livslangt perspektiv, og derfor gjelder her uttrykket om at «hvert barn teller», poengterer Torstein Vik.

Færre er hardt rammet

– Disse funnene er oppløftende fra et folkehelseperspektiv, fordi de viser en sikker nedgang i forekomsten av CP i Norge etter årtusenskiftet, spesielt blant de som er hardest rammet, sier Pål Surén, forsker og prosjektleder for Barneepilepsistudien og CP-studien i MoBa, Folkehelseinstituttet.

– Selv om vi ikke vet eksakt hva årsaken til nedgangen i CP-forekomst er, tyder funnene sterkt på at forbedringer i helsetilbudet for eksempel i svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin i Norge, har bidratt.  Det er oppmuntrende at medisinske fremskritt kan være med på å forebygge så alvorlige tilstander som vi her snakker om, understreker Surén.

Referanse

Hollung SJ, Vik T, Lydersen S, Bakken IJ, Andersen GL. Decreasing prevalence and severity of cerebral palsy in Norway among children born 1999 to 2010 concomitant with improvements in perinatal health. European Journal of Paediatric Neurology 2018 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2018.05.001.

Datakilder: Cerebral pareseregisteret i Norge, Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister.