Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Digitale tiltak kan hjelpe par som sliter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Digitale tiltak kan hjelpe par som sliter

Forskningsfunn

Digitale tiltak kan hjelpe par som sliter

Bruk av digitale tjenester online eller på e-post kan bidra til bedring av forholdet for par som sliter. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Kvinne med ryggen til mann
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Bruk av digitale tjenester online eller på e-post kan bidra til bedring av forholdet for par som sliter. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.


Folkehelseinstituttet har oppsummert forskning om effekt av og erfaringer med digitale tiltak for par som har problemer i forholdet, og sammenlignet med det å ikke få noe tiltak eller med tradisjonelle tiltak. Tradisjonelle tiltak er fysiske møter, ansikt-til-ansikt, mellom par og terapeut (fysiske tiltak), mens digitale tiltak kan være tjenester som Skype, SMS og e-post.

Rapporten Digitale tiltak for par med relasjonelle problemer: en systematisk oversikt.

- Vi fant at mange av deltakerne i forskningen opplevde at bruk av digitale tjenester bidro til bedre relasjon og anledning til å snakke sammen. De var også fornøyde med at tjenestene er fleksible og dermed kan benyttes når det passer, forteller forsker og prosjektleder Heid Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

- En ulempe ved fleksibilitet var dog at det gjorde det lettere å glemme å gjøre oppgavene i programmet, forsetter hun.

Små til middels positive effekter

Forskerne inkluderte elleve studier i den systematiske oversikten. Ni studier undersøkte effekt av bruk av digitale tjenester, mens to undersøkte erfaringer med slike tjenester.

- Studiene viste at digitale tiltak online kan ha små til middels positive effekter på økt tilfredshet i relasjonen, bedre positiv kommunikasjon, mindre negativ kommunikasjon, bedre konflikthåndtering og livskvalitet, forklarer Nøkleby.

Det knyttes noe usikkerhet til funnene på grunn av begrenset antall studier, heftelser ved studiene og noe sprik i effekter.

Nytt og uutforsket område

De inkluderte studiene ga ikke tydelige svar på om digitale tiltak fungerer bedre eller dårligere enn fysiske tiltak.

- Det er behov for mer forskning på digitale tiltak for par, både studier av effekt og av erfaring, særlig i sammenligning med fysiske tiltak, sier Nøkleby.

- Det er en styrke ved denne systematiske oversikten at vi har lett grundig etter studier på et område som er nytt og ganske uutforsket. Vi har funnet studier av både effekt og studier av erfaring, og laget en såkalt mixed methods-oversikt, som samlet sett gir bedre kunnskap om et tiltak. Selv det bare er inkludert to kortfattede erfaringsstudier, så mener vi at de bidrar til bedre forståelse av hvordan digitale tiltak fungerer, avslutter Heid Nøkleby.

Bakgrunn

Små og store problemer i parrelasjonen er vanlig, men for noen par blir problemene så store at forholdet ryker eller blir svært vanskelig å leve i. Konsekvensene kan bli store for paret og eventuelle barn, både på fysisk og psykisk helse. Tradisjonelle tiltak for å forebygge eller behandle har vært fysiske møter mellom par og terapeut. Men det er ikke alltid at dette er egnet, kanskje er reiseveien for lang eller tungvint, kanskje er tid eller språk en hindring, kanskje er det lang ventetid eller en eller begge parter er skeptiske til å møte hos en terapeut, som par eller i gruppe. I slike sitasjoner kan terapi eller veiledning på en nettside, på epost, over telefon, på skype eller sms være et alternativ.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket å få svar på om digitale tiltak for par med relasjonelle problemer – eller som ønsket å forebygge slike – var like effektive som fysiske tiltak samt hva slags erfaringer deltakerne hadde. Bufdir vil bruke dette kunnskapsgrunnlaget til å (videre)utvikle egne digitale tiltak på familievernområdet.

Dette er første rapport Folkehelseinstituttet har utført på oppdrag fra Bufdir om digitale tiltak. I neste rapport skal vi undersøke effekter av og erfaringer med digitale tiltak for foreldre når det gjelder å gi støtte til barns oppvekst og utvikling.