Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Deltakelse i Birkebeinerrennet økte risiko for hjerteflimmer »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Deltakelse i Birkebeinerrennet økte risiko for hjerteflimmer

Nyhet

Deltakelse i Birkebeinerrennet økte risiko for hjerteflimmer

Eldre mannlige deltakere i Birkebeinerrennet har økt risiko for hjerteflimmer (atrieflimmer) sammenlignet med jevnaldrende menn i befolkningen ellers. Risikoen var størst for birkebeinere som trente hardt. Det viser resultater fra Birkebeiner-aldringsstudien, som Folkehelseinstituttet har deltatt i.

Illustrasjonsbilde av tur

Eldre mannlige deltakere i Birkebeinerrennet har økt risiko for hjerteflimmer (atrieflimmer) sammenlignet med jevnaldrende menn i befolkningen ellers. Risikoen var størst for birkebeinere som trente hardt. Det viser resultater fra Birkebeiner-aldringsstudien, som Folkehelseinstituttet har deltatt i.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Resultater fra studien viser at:

 • Den totale forekomsten av atrieflimmer var 13,2 prosent blant birkebeinerne på 65 eller eldre og 11,6 prosent blant ikke-birkebeinerne i samme aldersgruppe. Forskjellen er ikke statistisk signifikant.
 • Birkebeinerne hadde lav forekomst av risikofaktorer for atrieflimmer, men allikevel like høy forekomst av atrieflimmer som ikke-birkebeinerne.
 • Etter justering for andre risikofaktorer som koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris) og høyt blodtrykk, var deltakelse i Birkebeinerrennet forbundet med seks prosentpoeng økt risiko for atrieflimmer.
 • Deltakelse i Birkebeinerrennet var en risikofaktor for atrieflimmer på nivå med koronar hjertesykdom og høyt blodtrykk.
 • Birkebeinerne som rapporterte å ha drevet kun moderat fysisk aktivitet og trening det siste året, så ut til å ha lavere risiko for atrieflimmer enn birkebeinerne som hadde trent mest. Selv om dette funnet ikke var statistisk signifikant, kunne det se ut til at moderat fysisk aktivitet balanserte den økte risikoen for atrieflimmer blant birkebeinerne.
  • Eksempel: For en 71-åring uten andre risikofaktorer for atrieflimmer enn alderen, er risikoen om lag 11 prosent. Deltakelse i Birkebeinerrennet økte i denne studien risikoen til nesten 18 prosent hvis deltakeren hadde drevet hard trening det siste året. Dersom birkebeineren kun hadde trent moderat det siste året, var risikoen for atrieflimmer 13 prosent.
  • Til sammenligning var den estimerte risikoen for atrieflimmer for en jevnaldrende ikke-birkebeiner med høyt blodtrykk og koronar hjertesykdom om lag 21 prosent.
 • Resultatene er i tråd med resultater fra studier gjennomført blant yngre menn.

- Resultatene styrker hypotesen om at langvarig utholdenhetstrening er en uavhengig risikofaktor for atrieflimmer. Både eldre som har drevet hard trening gjennom mange år og leger bør være oppmerksomme på dette, sier Marius Myrstad, stipendiat på Folkehelseinstituttet og Diakonhjemmet sykehus.

Han påpeker at resultatene ikke gir grunn til å fraråde eldre å trene. Tvert i mot:
- Regelmessig trening reduserer risikoen for en rekke sykdommer og bidrar til å vedlikeholde muskelstyrke og funksjonsevne i høy alder, og alle eldre bør derfor gjennomføre regelmessig fysisk aktivitet ut i fra sine forutsetninger, sier Myrstad.

Studien er ikke egnet til å si noe om årsak til at birkebeinerne har økt risiko for atrieflimmer, og forskerne var heller ikke i stand til å belyse om ulike typer trening eller ulik mengde trening påvirker risikoen ulikt.

Om studien

Det har lenge vært diskutert hvorvidt utholdenhetstrening påvirker risikoen for atrieflimmer. I en oversiktsartikkel fra 2012 konkluderte forfatterne at det finnes støtte for hypotesen om at regelmessig utholdenhetstrening kan gi økt risiko for atrieflimmer, men at mange av studiene på feltet har metodologiske svakheter.

Studien er den første der forskerne har undersøkt regelmessig utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer blant eldre.

509 mannlige birkebeinere som var 65 år eller eldre og som gjennomførte Birkebeinerrennet i 2009 eller 2010 deltok i studien. Mennene var i gjennomsnitt 69 år, hadde i gjennomsnitt deltatt i 17 Birkebeinerrenn og drevet regelmessig trening i 33 år. Deltakerne besvarte spørsmål om helse og livsstil. Fordi det var for få kvinner blant birkebeinerne, ble de ikke inkludert i studien. Disse birkebeinerne ble sammenlignet med 1768 deltakere i en helseundersøkelse fra Tromsø, som var i samme aldersgruppe og hadde besvart de samme spørsmålene.

Studiens viktigste begrensning er at atrieflimmer kun er selvrapportert. Dette kan ha gitt unøyaktige resultater, og dersom det er ulikhet i hvordan birkebeinerne og ikke-birkebeinerne har rapport atrieflimmer, kan det ha påvirket resultatene. På grunn av studiens størrelse er det også usikkerhet knyttet til hvor presise resultatene er.

Studien er gjennomført i regi av Kavli forskningssenter for aldring og demens i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet. Prosjektet er støttet med Extra-midler fra Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering.

En større studie der forskerne ser på sammenheng mellom trening og atrieflimmer pågår for tiden på Folkehelseinstituttet.

Referanser

Myrstad M, Løchen ML, Graff-Iversen S, Gulsvik AK, Thelle DS, Stigum H, Ranhoff AH. Increased risk of atrial fibrillation among elderly Norwegian men with a history of long-term endurance sport practice. Scand J Med Sci Sports. 2013 Nov 21. doi: 10.1111/sms.12150.

Graff-Iversen S, Gjesdal K, Jugessur A, Myrstad M, Nystad W, Selmer R, Thelle DS. Atrial fibrillation, physical activity and endurance training. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 295-299.

Jacobsen BK, Eggen AE, Mathiesen EB, Wilsgaard T, Njølstad I. Cohort profile: the Tromsø Study. Int J Epidemiol 2012; 41: 961–967.