Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2013


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Forskningsfunn

  Ekstrem svangerskapskvalme og barnets helse

  Barn født av kvinner med ekstrem svangerskapskvalme hadde ikke økt risiko for lav fødselsvekt og heller ikke økt risiko for tidlig fødsel.

 2. Forskningsfunn

  Hasjmisbruk er svært arveleg

  Narkotikamisbruk – og særleg cannabismisbruk – er meir arveleg enn tidlegare anteke.

 3. Forskningsfunn

  Bruk av benzodiazepiner i alderspsykiatrien samsvarer ikke med legers rapportering

  Bruk av beroligende legemidler (benzodiazepiner) er utbredt hos pasienter i alderspsykiatrien. Pasientenes bruk stemmer i en del tilfeller ikke overens med opplysninger fra henvisende lege.

 4. Forskningsfunn

  Demens og bruk av antipsykotika – auka risiko for tidleg død?

  Heimebuande personer med demens har auka risiko for dødelegheit på kort og lang sikt ved bruk av antipsykotika samanlikna med bruk av andre psykofarmaka, viser ein ny studie.

 5. Forskningsfunn

  Hvordan påvirkes barna når mor har angst og depresjon?

  Angst og depresjonssymptomer hos mor ga økt risiko for utagerende og emosjonelle plager hos barna allerede fra de var 1,5 år, viser ny forskning fra TOPP-studien ved Folkehelseinstituttet.

 6. Forskningsfunn

  Mer alkoholbruk blant gravide med angst og depresjon

  Kvinner med tendens til å oppleve hyppige og negative følelser som stress, angst og depresjon har økt risiko for å drikke alkohol under graviditeten.

 7. Forskningsfunn

  Stor geografisk variasjon i forekomst av autisme og ADHD

  Forekomsten av autismespekterforstyrrelser og ADHD varierer betydelig mellom fylkene i Norge, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

 8. Nyhet

  Høyere risiko for overvekt blant barn i små kommuner

  I små kommuner er en større andel barn overvektige enn i store kommuner. Det viser 2010-data fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet.

 9. Forskningsfunn

  Snus kan ha positiv effekt på folkehelsen

  Mangeårig snusforskning tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene, og i mindre grad i tillegg til røykingen.

 10. Forskningsfunn

  Fant mindre allergi etter bruk av probiotika

  Hvis mor spiste probiotiske melkeprodukter i svangerskapet, var det lavere risiko for at barna fikk atopisk eksem og høysnuesymptomer i tidlig barnealder.

 11. Forskningsfunn

  Nær sammenheng mellom gjennomsnittsforbruk og antall stordrikkere også i Afrika

  Andelen stordrikkere henger tett sammen med gjennomsnittsforbruket av alkohol. Dette gjelder også for afrikanske land, ifølge en ny studie.

 12. Forskningsfunn

  Mat knyttes til psykiske plager hos småbarn

  Usunt kosthold under svangerskapet eller i tidlige barneår kan øke risikoen for atferds- og emosjonelle problemer i tidlige barneår.

 13. Forskningsfunn

  Derfor serveres berusede gjester

  Flere studier viser at det er lett å kjøpe alkohol på utesteder selv om man fremstår som beruset. Tre forhold kan bidra til å forklare hvorfor bartendere serverer berusede gjester.

 14. Forskningsfunn

  Fedrar som røykjer kan få barn med genetiske endringar

  Menn som har ein usunn livsstil, får fleire endringar i arvestoffet sitt enn menn med ein sunnare livsstil.

 15. Forskningsfunn

  Økt dødelighet med sporadisk stordrikking ("binge drinking")

  Om man drikker minst fem øl, en hel flaske vin eller 1/4 flaske brennevin ved samme anledning, øker risikoen for en tidlig død.

 16. Forskningsfunn

  Kan gener forklare uførhet?

  En norsk tvillingstudie ved Folkehelseinstituttet viser at gener ser ut til å forklare 66 prosent av risikoen for å bli ufør, og nær halvparten (49 prosent) for å bli langtidssykemeldt.

 17. Forskningsfunn

  Flere støtter en restriktiv alkoholpolitikk

  Flere tror det er mulig å begrense de alkoholrelaterte skadene gjennom prisreguleringer og begrensninger i tilgjengelighet.

 18. Forskningsfunn

  Tidlig ungdomsfyll øker risikoen for problematferd

  Det er ikke tidlig alkoholdebut, men tidlig beruselsesdebut som øker risikoen for problematferd blant ungdom, viser en ny studie. Funnene kan være viktige for det forebyggende arbeidet.

 19. Forskningsfunn

  Mer sannsynlig at du promillekjører hvis du er impulsiv

  Impulsive personer er mer tilbøyelige til å kjøre i beruset tilstand enn folk med høy grad av selvkontroll.

 20. Forskningsfunn

  Storrøykarar med fedme har vesentleg auka risiko for tidleg død

  Førtiårige mannlege storrøykarar med fedme hadde over 50 prosent risiko for å døy før fylte 70 år. For kvinner i same kategori var risikoen i overkant av 30 prosent.