Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Organisering av massevaksinasjon i helseforetak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Organisering av massevaksinasjon i helseforetak

Organisering av massevaksinasjon i helseforetak

Kapitlet beskriver kort modeller for massevaksinasjon og smitteverntiltak ved vaksinering.

Kapitlet beskriver kort modeller for massevaksinasjon og smitteverntiltak ved vaksinering.


I følge den nasjonale pandemiberedskapsplanen er vedvarende smitteeksponert helsepersonell i utgangspunktet den gruppen som er høyest prioritert for vaksinasjon. To ulike modeller for massevaksinasjon kan være aktuelle, avhengig av blant annet hvilken mengde og type (pandemi- eller prepandemivaksine) vaksine som er tilgjengelig. Det er en fordel om helseforetaket/ virksomheten velger samme modell for prioritert vaksinasjon i en pandemisituasjon som for sesonginfluensavaksinasjon (sentralisert eller desentralisert modell), slik at sesongvaksineringen fungerer som en årlig øvelse.

Desentralisert vaksinering

En desentralisert modell er egnet dersom det er god tilgang på vaksine og en stor andel av sykehusets personell skal vaksineres. Desentralisert vaksinering kan organiseres slik at avdelingene selv gjennomfører vaksinering, eller ved å opprette ambulerende vaksinasjonsteam. Ambulerende team bør ha hensiktsmessige traller med kjøleboks for oppbevaring av vaksine.

Enheter med leger og sykepleiere som kan vaksinere, kan etter enkel opplæring ta ansvar for dette selv. Opplæring av vaksinatører bør systematiseres ved skriftlig instruks og bruk av sjekklister. Dersom enhetene er små, må det tas hensyn til at noe av vaksinen leveres i hetteglass, og at det derfor er svært ønskelig med et samarbeid mellom enheter for å unngå at vaksinedoser må kasseres.

For enheter uten egne vaksinatører kan vaksinering gjennomføres av et ambulerende team eller ved sentralisert vaksinering.

Sentralisert vaksinering

Ved sentralisert vaksinering opprettes sentre for vaksinasjon ved for eksempel poliklinikker. Vaksinatører bør fortrinnsvis være personer som har volumerfaring med vaksinasjon (sykepleiere ved poliklinikk, bedriftssykepleiere, helsesøstre, leger). Ved vurdering av hvilke lokaler som skal benyttes, bør en rekke forhold vurderes, herunder mulighet for ventearealer, tilgang på IT-utstyr og annet utstyr, samt kjølefasiliteter.

Det kan i tillegg være aktuelt med ambulerende team for å vaksinere ved enheter som ligger perifert i forhold til sentrale deler av sykehuset.

Smitteverntiltak ved massevaksinering 

Forsvarlig gjennomføring av massevaksinasjon forutsetter at organiseringen tilpasses den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt. Helseforetaket må ta høyde for utvidede smitteverntiltak ved vaksinering av så vel ansatte som inneliggende pasienter.

Dette innebærer at desentralisert vaksinering får en større rolle ved utbredt smitte. Ved sentralisert vaksinasjon bør denne gjennomføres etter gjeldende begrensninger for antall/avstand mellom fremmøtte og på en slik måte at smittesporing kan gjennomføres. All vaksinering må foregå smittevernfaglig forsvarlig. Syke personer skal ikke delta, og anbefalte smitteverntiltak må følges, herunder god tilgang på håndvask/hånddesinfeksjon og eventuelt smittevernutstyr.

Ved gjennomføring av massevaksinering der mange vaksineres på samme sted til samme tid gjelder generelle råd for gjennomføring i henhold til råd for arrangementer, samlinger og aktiviteterFor vaksinering i helseforetakene gjelder råd for smittevern i spesialisthelsetjenesten.