Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Vaksinasjonsveileder.png

Om grunnvaksinering av voksne som ikke tidligere er vaksinert med vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet eller som har usikker immunitet.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Bortsett fra enkelte vaksiner til definerte risikogrupper er det verken vaksinasjonsprogram eller offentlig finansiering av vaksiner for personer over 18 år. Likevel er det ønskelig at alle aldersgrupper i befolkningen har beskyttelse mot de sykdommene det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hvordan finne ut hvilke vaksiner man har fått før?

Det finnes ikke noe fullstendig sentralt vaksinasjonsregister for barnevaksinasjonsprogrammet før 1995 hvor det kan søkes opp hvilke vaksiner man har fått. Mellom 1976 og 1995 var fem fylker med i en prøveordning for et sentralt vaksinasjonsregister. Prøveordningen ble utviklet gradvis fra 1976 til å omfatte 5 fylker fra midten av 1980-tallet. For personer som kommer fra fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland, skal det derfor kunne gjenfinnes vaksineregistreringer tilbake til midten av 1980-tallet, og for noen helt tilbake til 1976. Personer vaksinert før 1995 (og som ikke var med i prøveordningen årene før) kan spørre sine foreldre om de takket ja til alle vaksiner som ble tilbudt i barnevaksinasjonsprogrammet på den tiden eller sjekke gamle vaksinasjonskort. Personer som har vært i militæret kan også gjenfinne vaksiner de har fått der i gamle vernepliktsbøker.

Privatpersoner kan gå inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no for selv å få oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på seg i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, se egen artikkel med publikumsinformasjon om dette.

Om MMR-vaksinasjon av voksne

De aller fleste voksne som er født og oppvokst i Norge er beskyttet mot meslinger – enten fordi de er vaksinerte eller fordi de har gjennomgått sykdommen. Meslingvaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet til ettåringer i 1969 og en andre dose (på 6.klassetrinn) ble innført i 1983 som en del av MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder. Rubellavaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1978 med én dose til jenter i ungdoms­sko­len og fra 1983 som to doser i form av MMR-vaksine ved alder 15 måneder og på 6.klassetrinn. Kusmavaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet ved introduksjonen av MMR-vaksinen i 1983 med to doser (alder 15 måneder og på 6.klassetrinn). 

Voksne personer som tidligere er fullvaksinert med to doser MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet trenger ikke ytterligere vaksinedoser. MMR-vaksine anbefales til voksne som ikke er vaksinert før eller ikke har gjennomgått sykdommene:

  • Voksne født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.
  • Voksne født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger, men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefales disse å ta én dose MMR-vaksine.
  • Voksne personer født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet, skal ha fått tilbud om meslingvaksine. Disse trenger ikke flere doser. Det stiller seg annerledes for personer født i 1970 eller senere som ikke har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet, er usikre på om de har fulgt programmet eller som ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. Disse anbefales å ta én dose MMR-vaksine.
  • Helsepersonell: Ansatte i helsetjenesten har økt risiko for å bli smittet med meslinger sammenlignet med den generelle befolkningen. Spredning av meslinger i helsetjenesten bidrar til økt risiko for små barn og personer med nedsatt immunforsvar. Arbeidsgiver må sikre forsvarlige helsetjeneste. Der sårbarheten for spredning av meslinger er høy, for eksempel ved legevakt, akuttmottak på sykehus eller barneavdeling anbefales to doser vaksine mot meslinger (MMR) dersom man ikke tidligere er vaksinert eller har gjennomgått meslinger.
  • Kvinner i fertil alder bør tilbys MMR-vaksine hvis de mangler dokumentasjon på rubellavaksinasjon eller er seronegative for rubella [1]. Vaksinen kan også tilbys dem som ikke vet om de er immune mot meslinger. Det bør gå minst 1 måned fra vaksinasjon til svangerskap. Rubella- og MMR-vaksine er kontraindisert til gravide, selv om det ikke har vært rapportert fosterskade når rubellavaksine er gitt tidlig i graviditet [2;3]. Les mer om screening for rubellaantistoffer hos gravide og vaksineanbefalingene i kapittel om Røde hunder-vaksine (rubella) i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Det gir ikke økt risiko for bivirkninger å få MMR-vaksine selv om man skulle ha vært vaksinert tidligere eller ha gjennomgått én eller flere av sykdommene som vaksinen beskytter mot.

Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Kjennskap til innholdet i vaksinasjonsprogrammet opp gjennom tidene kan være til hjelp for å vurdere sannsynlig vaksinasjonsstatus hos voksne og eldre personer. For oversikt over hvilke vaksiner som har inngått i barnevaksinasjonsprogrammet på ulike tidspunkt, se vedlegg med tidligere og nåværende vaksinasjonsprogram i Norge i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Generelt anbefales samme regime til basisvaksinasjon av voksne som til basisvaksinasjon av barn, men intervallene kan godt være lengre. Det er ikke alltid mulig å finne egnede vaksineprodukter som har markedsføringstillatelse. Enkelte vaksiner er godkjent bare for barn, bare enkelte anbefales til grunnvaksinasjon (høyt antigeninnhold), og enkelte har dokumentert effekt bare ved revaksinasjon (lavt antigeninnhold). Den legen som er ansvarlig for vaksinasjonen må velge vaksineprodukt(er). Fullstendig oversikt over preparater som er tilgjengelige i Norge - se nettsiden Preparater og priser (Folkehelseinstituttet).  Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på Legemiddelsøk (Statens legemiddelverk) .

Referanser

  1. Flugsrud L. Tilbud til voksne kvinner om immunitetstesting og vaksinasjon mot røde hunder (rubella) - Rundskriv nr. IK-3693 fra Helsedirektoratet. MSIS-rapport 1993 Sep 28;21(38).
  2. Castillo-Solórzano C, Reef SE, Morice A, et al. Rubella Vaccination of Unknowingly Pregnant Women During Mass Campaigns for Rubella and Congenital Rubella Syndrome Elimination, The Americas 2001-2008. J Infect Dis 2011 Sep 1;204(suppl 2):S713-S717.
  3. WHO position paper. Rubella vaccines. Wkly Epidemiol Rec 2011 Jul 15;86(29):301-16.