Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innhold i Tuberkuloseveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innhold i Tuberkuloseveilederen

Innhold i Tuberkuloseveilederen

Tuberkuloseveilederen revideres fortløpende ved behov. Den foreligger kun som nettpublikasjon.

Tuberkuloseveilederen revideres fortløpende ved behov. Den foreligger kun som nettpublikasjon.


Tuberkuloseveilederen er inndelt i fire hoveddeler:

  • generell del om forekomst av sykdommen i verden og i Norge, om lovregulering, ansvarfordeling og tuberkulosekontrollens innhold
  • smitte og smitteverntiltak
  • klinisk diagnostisering og behandling av sykdommen
  • dokumentmaler og skjemaer knyttet til tuberkulosearbeid

Forekomst og kontroll

Denne delen gir en kort historisk beskrivelse av tuberkulosesituasjonen i Norge, og hvordan tuberkulosekontroll har bidratt til en radikal bedring av situasjonen i Norge. Denne veilederen er en del av dette arbeidet. WHO sin strategi for å bekjempe tuberkulose på verdensbasis omtales. Videre beskrives er innholdet i tuberkulosekontrollen inkludert lover og forskrifter som fordeler plikter og ansvar

Smitte, smitteverntiltak og behandling hos utsatte grupper

Denne delen gir en grundig innføring i tuberkulosesmittens og sykdomsutviklingens natur, og beskriver forhold som utgjør en særlig risiko for at tuberkulosesmitte skal utvikle seg fra smitte til sykdom. Begrepet latent tuberkulose forklares. Kontrolltiltak som selektiv undersøkelse av grupper med høyere risiko for smitte, sykdom og smittespredning omtales. Viktige smitteverntiltak som smitteoppsporing, hygiene og isolering samt BCG-vaksinasjon gjennomgås. Denne delen inneholder også omtale av utredning og behandling i grupper hvor smitte lettere utvikler seg til sykdom, som barn og hivsmittede.

Utredning og behandling

Denne delen gir en grundig gjennomgang av tilgjengelig og anbefalte metoder for utredning og behandling av ulike former for klinisk tuberkulose både hos voksne og barn. Kapitlene er skrevet i tett samarbeid med de kliniske miljøene i Norge, og er basert på kunnskapsbaserte råd fra klinikk, forskning og utenlandske retningslinjer. Utredning og behandling av latent tuberkulose er vesentlig utvidet sammenlignet med forrige veileder. Det foreslås et poengsystem for å vurdere indikasjon for behandling knyttet opp mot vurdering av risiko for å utvikle klinisk sykdom etter smitte. Til slutt er organisering av tuberkulosebehandlingen rundt den enkelte pasient grundig omtalt, herav DOT (direkte observert medikamentinntak). Delen inneholder også en omtale av infeksjoner med atypiske tuberkulosebakterier.

Skjemaer og maler

Dokumentasjons- og henvisningsskjemaer, flytskjemaer, rapportskjema, behandlingsplaner og maler knyttet til tuberkulosearbeidet er nå samlet på FHI sine hjemmesider under overskriften Tuberkulose - verktøy for helsepersonell.

Dokumentmalene kan benyttes og modifiseres av helsetjenesten etter behov. Maler i word-format kan tilpasses egen virksomhet med adresser, logoer og annen relevant informasjon. Det ligger også ved utkast til tuberkulosekontrollprogram i kommunene, samt forslag til stillingsbeskrivelse for tuberkulosekoordinatorene.