Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Virus i drikkevann»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Virus i drikkevann

Virus i drikkevann


Adonevirus

Adenovirus kan finnes i høyt antall i avføringen til mennesker og er funnet i avløpsvann, råvannskilder og vannforsyning over hele verden (1). Det er hovedsakelig undergruppene 40 og 41 som er årsaken til mage-tarmsykdom, men forekomsten av disse gruppene i vannkilder er mindre kjent.

Adenovirus er av betydning for vannforsyning, da de har vist seg å være motstandsdyktige for enkelte vannbehandlingsprosesser og UV-bestråling. Da de fleste barn i Norge gjennomgår en Adenovirusinfeksjon før de har fylt 5 år og derfor har blitt motstandsdyktige mot disse virusene, anses ikke Adenovirus i drikkevann å representere noen stor helserisiko, og man krever derfor ikke at UV-desinfeksjonsanlegg dimensjoneres for inaktivering av slike virus.

God beskyttelse av vannforsyningssystemet mot forurensning av avløpsvann er viktig for å forebygge  adenovirusinfeksjoner (1).

Enterovirus

Enterovirus er en vanlig årsak til infeksjoner hos mennesker. Kilden til enterovirus er i avføringen til infiserte mennesker, og finnes i høyt antall i avløpsvann, vannkilder og i vannforsyningssystemer (1).

Det er antatt at enterovirus er av stor betydning i vannforsyningssystemer, men på grunn av at det er utfordrende å tilskrive drikkevann som årsak til infeksjon, er det også vanskelig å estimere omfanget av enterovirus i vannbårne infeksjoner (1).

Virus er generelt kjent for å ha en større motstandsdyktighet overfor desinfeksjonsmidler enn bakterier og E.coli er derfor ikke en pålitelig indikator for forekomst for enterovirus i behandlet vann. God beskyttelse av vannforsyningssystemet mot forurensning av avløpsvann er viktig for å forebygge mot enterovirusinfeksjoner (1).

Hantavirus (musepest)

Smitte av hantavirus er mest aktuelt for små vannforsyningssystemer, som for eksempel brønner. Viruset har smågnagere som sin naturlige vert, spesielt klatremus og rødmus. Hantavirus forårsaker sykdommen Nephropatia Epidemica, også kalt musepest.

Smitteveien er ikke klarlagt, men en antar at smitten kan overføres ved kontakt med virusholdige museekskreter/-sekreter. En kan ikke utelukke at virus kan overføres med drikkevann fra brønn eller bekk.

Hepatitt A virus

Smitte av hepatitt A (HAV eller smittsom gulsott)  gjennom infisert drikkevann er godt dokumentert, og tilstedeværelse av HAV i drikkevann kan innebære en stor helserisiko (1). HAV skilles ut i avføring og det foreligger en rekke tilfeller hvor drikkevann, kontaminert med avløpsvann, er den sannsynlige smittekilden (1).

Hepatitt A er endemisk i mange utviklingsland og fører sjelden til utbrudd. I Norge er det ikke vanlig med Hepatitt A og de fleste som blir syke smittes i utlandet. Det finnes sterke epidemiologiske assosiasjoner for vannbåren smitte av HAV. God beskyttelse av vannforsyningssystemet mot forurensning av avløpsvann er viktig for å forebygge mot HAV, i tillegg til desinfeksjon med UV-desinfeksjon eller klorering (1).

 

Norovirus

Norovirus forårsaker svært smittsom gastroenteritt og er ofte årsak til utbrudd i Norge, spesielt der mennesker er i nær kontakt med hverandre, som sykehjem, barnehager og skoler. Norovirus smitter kun mellom mennesker og skilles ut i store mengder i avføring og oppkast ved sykdom.

Viruset kan derfor forekomme i vannkilder ved fekal forurensing fra kloakk eller ved skader på ledningsnettet som fører til innsug av kloakk. Klorering og UV-bestråling av drikkevann inaktiverer norovirus. Dersom klor er eneste desinfeksjonsmetode bør det benyttes opp mot, men ikke høyere enn 5mg/L klor (14).

Rotavirus

Konsum av drikkevann infisert av rotavirus regnes ikke som den mest vanlige smitteveien for rotavirusinfeksjoner, men tilstedeværelsen av rotavirus i vannforsyningen utgjør likevel en stor helserisiko. Barn er mest utsatt for rotavirusinfeksjoner og siden 2017 er rotavirusvaksinasjon en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.