Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Metapneumovirus-infeksjoner (humant)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Metapneumovirus-infeksjoner (humant)

Metapneumovirus-infeksjoner (humant) - veileder for helsepersonell

Humant metapneumovirus (hMPV) er nært beslektet med RS-viruset. Serologiske studier viser at dette er et meget vanlig virus som de aller fleste blir infisert med før skolepliktig alder. Viruset kan forårsake luftveissykdom.

Humant metapneumovirus (hMPV) er nært beslektet med RS-viruset. Serologiske studier viser at dette er et meget vanlig virus som de aller fleste blir infisert med før skolepliktig alder. Viruset kan forårsake luftveissykdom.


Innhold på denne siden

Om humant metapneumovirus

Humant metapneumovirus (hMPV) tilhører familien paramyxoviridae og er nært beslektet med RS-viruset. Serologiske studier viser at dette er et meget vanlig virus som de aller fleste blir infisert med før skolepliktig alder. Mens første RS-virusinfeksjon oftere rammer barn i første leveår, er første hMPV-infeksjon vanligere i andre leveår. Reinfeksjoner forekommer gjennom hele livet. Det er to undergrupper av viruset (hMPV A og B), og det er en viss serologisk kryss-beskyttelse mellom disse. Som ved RS-virusinfeksjon forekommer flest tilfeller i vinterhalvåret. Viruset ble første gang beskrevet i 2001.

Smittemåte og smitteførende periode

Kontaktsmitte med infeksiøst materiale (luftveissekret) og nærdråpesmitte. 

Inkubasjonstid

3-6 dager.

Symptomer og forløp

hMPV kan gi luftveisinfeksjon i alle aldre, og kan forårsake alvorlig luftveissykdom hos barn, eldre, personer med nedsatt immunforsvar eller annen kronisk underliggende sykdom. Sykdomsbildet er svært likt en RS-virusinfeksjon, og hMPV kan gi både øvre og nedre luftveisinfeksjoner inkludert otitt og pneumoni. Typisk bronkiolitt hos små barn under 1 (-2) år starter med symptomer på øvre luftveisinfeksjoner (hoste, feber), senere rask respirasjon, forlenget hvesende ekspirium, slapphet, utmattelse og ev. problemer med å hoste opp slim. Barn med nedsatt immunforsvar og eldre har økt fare for alvorlig infeksjon.

Diagnostikk 

Agenspåvising i nasofarynkssekret ved PCR-test. Undersøkelse for humant metapneumovirus inngår for mange laboratorier som en del av panelet luftveispakke ved utredning for luftveissymptomer (multiplex-PCR).

Forekomst i Norge

Internasjonale studier viser stor variabilitet i forekomsten fra år til år. Den totale forekomsten i Norge er ukjent. Folkehelseinstituttet samlet i perioden 2002-2018 inn månedlig data for positive funn av hMPV fra de aller fleste av landets mikrobiologiske laboratorier. Det har vært en markant økning i antall meldte tilfeller av hMPV siden hMPV ble inkludert i denne overvåkningen i 2004, og i 2017 var det over 4000 registrerte positive prøver. Sannsynligvis gjenspeiler denne økningen først og fremst endringer i diagnostisk praksis.

Behandling 

Ingen spesifikk behandling, kun symptomatisk. Spesielt de minste barn med bronkiolitt kan trenge sykehusinnleggelse med respirasjonsstøttende behandling.

Forebyggende tiltak 

God håndhygiene er det viktigste infeksjonsforebyggende tiltak i hjemmet og i sykehus. Barn som man ønsker å beskytte ekstra godt mot hMPV-infeksjon, bør i størst mulig grad være atskilt fra andre mulig smitteførende personer. I tillegg er passiv røyking uheldig og må unngås. På sykehus er smittefrakk, barrieresykepleie og skjerming av usmittede viktige tiltak mot smittespredning.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Informasjon til foreldre om symptomer i utbruddstider for å fange opp flere tilfeller.

Tiltak i helseinstitusjoner

Standard hygienerutiner. Dråpesmitteregime så lenge pasienten hoster. Optimal beskyttelse mot dråpesmitte forutsetter bruk av øyebeskyttelse ved nærkontakt.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer .

Historikk

10.11.2022: Fjernet lenke til "Laboratorieovervåking av virale infeksjoner, klamydia og Mycoplasma pneumoniae infeksjoner" da nettsiden ble lagt ned 2022.