Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HTLV-infeksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • HTLV-infeksjon

HTLV-infeksjon - veileder for helsepersonell

Virusinfeksjon forårsaket av humant T-cellelymfotroft virus (HTLV). To typer av viruset er kjent: HTLV-I og HTLV-II. I Norge forekommer HTLV-II blant injiserende stoffmisbrukere.

Virusinfeksjon forårsaket av humant T-cellelymfotroft virus (HTLV). To typer av viruset er kjent: HTLV-I og HTLV-II. I Norge forekommer HTLV-II blant injiserende stoffmisbrukere.


Innhold på denne siden

Om HTLV-infeksjon

Humant T-cellelymfotroft virus (HTLV) tilhører familien retroviridae. To typer av viruset er kjent: HTLV-I og HTLV-II. HTLV-I kan i 2-5% av tilfellene og i løpet av opptil flere tiår medføre utvikling av leukemi, ulike nevrologiske og autoimmune sykdommer. HTLV-II er assosiert med nevrologiske lidelser. Reservoar for viruset er mennesker. HTLV-I ble første gang påvist i 1980, HTLV-II ble første gang påvist i 1982. HTLV I/II infiserer T-lymfocytter og gir bærertilstand for livstid.

HTLV-I forekommer endemisk i områder i Japan, Sør-Amerika, Karibia og Sentral-Afrika. HTLV-II er utbredt globalt, særlig blant urbefolkninger i Mellom- og Sør-Amerika og Sentral-Afrika og i USA og Europa blant personer som tar stoff med sprøyter. HTLV-I infeksjon forekommer svært sjeldent i Norge.

Smittemåte 

Inokulasjonssmitte gjennom kontaminerte sprøytespisser ved sprøytedeling og gjennom kontaminerte blodprodukter. Perinatal overføring fra smitteførende mor til barn under svangerskap, fødsel og amming. Direkte kontaktsmitte gjennom ubeskyttet samleie kan forekomme. HTLV-I og HTLV-II er virus med lav smittsomhet.

Inkubasjonstid

Uker til år, avhengig av smittemåte. Leukemiutvikling kan ta opptil 20 år.

Symptomer og forløp

Vanligvis asymptomatisk. Risikoen for at HTLV-I -infiserte personer skal utvikle leukemi er svært liten.

Diagnostikk

Antistoffpåvisning. Bekreftende prøve med Western Blot-teknikk. Agenspåvisning ved bruk av nukleinsyreamplifiseringstester.

Forekomst i Norge

HTLV-infeksjon var nominativt meldingspliktig i MSIS i perioden 1995-2002. I denne perioden ble det meldt 53 tilfeller av HTLV-infeksjon. 51 av disse var HTLV-II hvorav de fleste var injiserende stoffmisbrukere.

HTLV-infeksjoner er ikke meldingspliktig til MSIS. 

Behandling  

Ingen spesifikk behandling tilgjengelig.

Forebyggende tiltak

Stoffmisbrukere bør unngå deling av sprøyter. Kondom bør benyttes ved samleie med tilfeldig partner. Det finnes ingen vaksine.

Blodgivning

Personer som har eller har hatt HTLV-infeksjon utelukkes permanent fra blodgivning. Nye blodgivere testes for HTLV I og II hvis giveren er født eller oppvokst (>6 måneders opphold i løpet av de første 5 leveår) i land hvor disse virus forekommer endemisk. Dette gjelder Japan, Korea, India, Sør- og Mellom-Amerika (inklusive Karibia) og Afrika sør for Sahara.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd  

Råd til personer med påvist HTLV I/II antistoffer; Ikke vær blodgiver, unngå deling av sprøyter, unngå amming. Det er per i dag ikke holdepunkter for å pålegge seksuelle restriksjoner, men problemet med mulig seksuell smitte bør tas opp med pasienten. Pasienten bør rådes til å informere sin partner om infeksjonen. Ved tilfeldige seksualpartnere bør kondom brukes.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, ved mistanke om smitte fra medisinsk utstyr eller blod eller ved påvist smitte hos blodgiver se Varsling av smittsomme sykdommer .

Historikk

10.11.2022: Fjernet lenke til "Laboratorieovervåking av virale infeksjoner, klamydia og Mycoplasma pneumoniae infeksjoner" da nettsiden ble lagt ned 2022.