Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Chikungunyavirus-sykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Chikungunyavirus-sykdom

Chikungunyavirus-sykdom - veileder for helsepersonell

Chikungunyafeber er en virussykdom som overføres med mygg. Sykdommen forekommer i Afrika, Asia og Amerika. I Europa har det også vært rapportert noen utbrudd, men det forekommer sjelden.

Chikungunyafeber er en virussykdom som overføres med mygg. Sykdommen forekommer i Afrika, Asia og Amerika. I Europa har det også vært rapportert noen utbrudd, men det forekommer sjelden.


Innhold på denne siden

Om chikungunyavirus-sykdom

Chikungunyaviruset (CHIKV) er et arbovirus i slekten alfavirus i familien togaviridae. Mennesket er det viktigste reservoaret for viruset, men det finnes også hos ville primater [1].

Symptombildet varierer fra mildt til alvorlig, og kan ligne dengue og zika. Chikungunyavirus kan derfor være vanskelig å diagnostisere.

Andre beslektete virus i alfavirusslekten gir også et liknende sykdomsbilde med feber, leddsmerter og utslett. Blant disse sykdommene er bærplukkersyke (eller Ockelbosjukan på svensk) som forekommer i Norden, Sindbisfeber, som forekommer i Afrika, Asia, Australia og Europa, Ross River-feber som forekommer i Australia og O'Nyong-Nyong feber som forekommer i Afrika.

Historisk bakgrunn

Chikungunyaviruset ble første gang isolert etter et utbrudd i Tanzania i 1953, og senere i flere andre land i Asia og Afrika [1]. Utbrudd som likner chikungunyafeber ble imidlertid beskrevet i India allerede i 1824. Utbrudd i urbane strøk ble først beskrevet i Thailand i 1967 og i India i 1970. Siden 2004 har utbrudd blitt både hyppigere og forekommer over større deler av verden. Dette skyldes delvis at viruset har tilpasset seg til å lettere spres via flere typer mygg (som asiatisk tigermygg), og fordi vektorene har økt sin utbredelse.

I 2005 og 2006 var det et større utbrudd på øyer i det indiske hav, bl.a. La Réunion, Mauritius, Seychellene og Madagaskar. Viruset har sirkulert i Asia siden 1950-tallet, men særlig siden 2005 er det observert utbrudd i mange asiatiske land, særlig India, Indonesia, Thailand og Filippinene.

Det første utbruddet i Europa var i Ravenna-provinsen i Nord-Italia i 2007 med 217 laboratoriebekreftede tilfeller. Det er rapportert flere mindre utbrudd på den franske Riveria i 2010, 2014 og 2017. I 2017 var det også et utbrudd i Lazio-regionen i Italia med 270 bekreftede tilfeller [2].

I desember 2013 ble sykdommen for første gang diagnostisert i Amerika, på den franske delen av øya Saint-Martin i det nordøstlige Karibia, og siden er det rapportert tilfeller fra mange øyer i Karibia. Det er senere rapportert smitte av chikungunyaviruset i 45 land i Sør- og Mellom-Amerika. I juli 2014 ble det rapportert enkelttilfeller i Florida, de første tilfellene på det nordamerikanske kontinentet. Siden 2016 er det rapportert om en betydelig økning av tilfeller i Sør- og Mellom-Amerika, særlig i Brasil, Bolivia, Colombia og Honduras.

Den asiatiske tigermyggen som stammer fra Asia har siden 1980-tallet hurtig spredt seg, og finnes nå i alle verdensdeler, inkludert en rekke europeiske land [2].

Global situasjon

Chikungunyavirus har siden 2004 vært på fremmarsj og har spredd seg til store deler av verden. Sykdommen spres gjennom stikk av Aedes-myggen, både gulfebermyggen (Aedes aegypti) og den asiatiske tigermyggen (Aedes albopictus), og sykdommen følger vektorenes utbredelse. Det er anslått at mer enn ¾ av jordas befolkning bor i områder med risiko for smitte[3]. Viruset er påvist i 110 land i Afrika, Asia, Europa og Amerika. I Europa er det rapportert tilfeller i Italia og Frankrike, men det har ikke vært rapportert nye tilfeller i Europa etter 2017. Etter å ha gjennomgått sykdom blir man immun, og i områder der det er mange som allerede er immune har spredningen gått ned. Spredningen fortsetter imidlertid i områder der mange ikke tidligere har vært smittet [1].

For oversikt over utbredelse av sykdommen se:

Smittemåte

Chikungunyavirus overføres via myggstikk, hovedsakelig av ulike arter Aedes-mygg. Gulfebermyggen (Aedes aegypti) er den vanligste vektoren i tropiske og sub-tropiske strøk og regnes som den mest effektive vektoren. Den asiatiske tigermyggen (Aedes albopictus) kan også overføre chikungunyavirus, og har etablert seg i store deler av verden inkludert Europa. Aedes-myggen stikker på dagtid, og chikungunyasmitte forekommer både på landsbygda og i urbane strøk. Vertikal smitte fra mor til barn har blitt rapportert rundt fødsel [4]. Det er ikke rapportert om smitte etter blodoverføring [5], selv om det vurderes som mulig.

Aedes-mygg

Aedes er en slekt av mygg som har spredt seg fra tropiske og subtropiske strøk og nå finnes i alle verdensdeler unntatt Antarktis. Det er over 700 forskjellige arter i slekten, men de viktigste er Aedes aegypti og Aedes albopictus.

Aedesmygg er gjenkjennelig på sine sort-hvite tegninger på kroppen og/eller beina. Til forskjell fra de fleste andre mygg er de dagaktive og er aller mest aktive rett etter soloppgang og i timene før solnedgang.

Som for alle mygg er det kun hunnene som suger blod, som de trenger for å legge egg. Ellers lever de som hannene av blomsternektar.

Flere typer aedesmygg er kjente vektorer for en rekke mikrober, inkludert gulfeber-, dengue-, chikungunya- og zikavirus. Disse overføres av Ae. aegypti og Ae. albopictus.

Aedes aegypti kalles også gulfebermygg og regnes som den mest effektive vektoren globalt. Den har tilpasset seg å leve i menneskeskapte omgivelser og suger utelukkende blod fra mennesker.

Myggen stammer fra Vest-Afrika, men er i dag spredt over hele den tropiske og sub-tropiske verden. Utbredelsen avgrenses av en gjennomsnittstemperatur på minst 10 °C i årets kaldeste måned. I de aller varmeste områdene er den aktiv hele året. I kaldere deler av dens utbredelsesområde er den bare aktiv om sommeren. Denne myggen finnes ikke lenger i Europa, med unntak av den portugisiske øya Madeira utenfor Afrika. I tidligere tider fantes den i Sør- og deler av Mellom-Europa, men forsvant av ukjente grunner. Nærmest Europa finnes den i dag nordøst for Svartehavet. I USA er den aktiv året rundt i Florida og det aller sørligste av Texas, mens den om sommeren er aktiv over større deler av Sørstatene og sporadisk lengre nord.

Gulfebermyggen kjennetegnes av en hvit, lyreformet figur på ryggsiden. Den skyr kulde, og vil for eksempel ikke bevege seg inn i rom som er luftavkjølt. Gulfebermyggen trives godt nær mennesket, også i store byer. Vanntønner og andre ansamlinger av vann, som vannfylte blomsterpotter, bildekk, dreneringskanaler og vanskjøttede svømmebasseng, er ideelle steder for larvene å utvikle seg. Hunnen legger egg i stillestående vann, gjerne 100 til 200 egg av gangen avhengig av blodmåltidets størrelse. Opptil fem kull kan produseres i løpet av hunnmyggens levetid, hvert etter et nytt blodmåltid. De voksne myggene lever gjerne to til fire uker, avhengig av miljøet.

Gulfebermyggen har fått navnet på grunn av sin evne til å overføre gulfebervirus. I tillegg er den en kompetent vektor for dengue-, chikungunya- og zikavirus.

Tidligere ble den aktivt og med stort hell bekjempet både kjemisk og ved å fjerne utklekkingssteder for larvene. Dette var tid- og arbeidskrevende, og arbeidet ble stort sett avsluttet da man fikk en effektiv vaksine mot gulfeber.

Aedes albopictus kalles også asiatisk tigermygg. Den regnes som mindre effektiv vektor enn Ae. aegypti, men har større utbredelse og kan derfor også fungere som vektor i områder med lavere temperatur. Tigermyggen suger blod fra både dyr og mennesker. Den trives både utendørs og innendørs.

Tigermyggen stammer fra tropiske skoger i Sørøst-Asia, men har utvidet sitt utbredelsesområde kraftig. Denne geografiske spredningen har for det meste skjedd i løpet av de siste tre tiårene via passiv transport av egg, for eksempel i brukte dekk og den populære bambusplanten Dracaena (lucky bamboo). Ae. albopictus er mer hardfør enn Ae. aegypti og kan etablere seg i kjøligere områder ved å legge egg som kan overleve så lave temperaturer som -10⁰. Eggene tåler også å tørke. Ae. albopictus er etablert i store deler av Europa. Tigermyggen utvikler seg raskere enn gulfebermyggen, og har i store områder, bl.a. i USA, utkonkurrert den. Gjennomsnittlig lever myggen i 30-40 dager.

Tigermyggen er relativt liten og kjennetegnes av sorte og hvite tegninger på bena og deler av kroppen. Den er en kompetent vektor for flere patogener, de viktigste er dengue-, chikungunya- og zikavirus, men den er også i stand til å overføre flere andre virus og parasitter. Transmisjon av virus i ikke-endemiske områder avhenger blant annet av introduksjon av viruset via smittede reisende til områder der myggen er etablert. Både vektoraktivitet og virusreplikasjon er temperaturavhengig. I områder der temperaturen er for lav kan ikke viruset replikere i myggen. Det er derfor i dag liten risiko for at virussykdommer som spres via Aedes-mygg skal etablere seg og bli endemiske i Europa. Alle innenlandssmittede tilfeller av chikungunya-, zika- og denguefeber i Europa har så langt skjedd mellom juni og november. I og med at Ae. albopictus, i motsetning til Ae.aegypti, suger blod fra både mennesker og dyr er det en risiko for at den kan overføre zoonotiske sykdommer mellom dyr og mennesker.

Se også Mosquito fact sheets (ECDC)

Inkubasjonstid

1-12 dager, vanligvis 3-7 dager [1].

Symptomer og forløp

De fleste smittede vil utvikle en grad av symptomer, men en andel vil også være asymptomatiske. De vanligste symptomene er feber og leddsmerter. Andre symptomer er blant annet hodepine, muskelsmerter, artritt og utslett. Sjeldne ganger kan man også få affeksjon av øyne, hjerte eller nervesystemet. Hos de fleste vil sykdommen gå over av seg selv etter 7-10 dager, men enkelte kan få alvorlige leddsmerter som kan vare i opptil flere måneder og i sjeldne tilfeller år. Dødsfall som følge av chikungunyavirus er sjelden. Personer som er mest utsatt for alvorlig sykdom er nyfødte, eldre (>65 år) og personer med andre tilstander som høyt blodtrykk, diabetes, hjertesykdom eller immunsvikt.

Diagnostikk

Antistoffpåvisning i serum eller ved nukleinsyreamplifiseringstester (PCR). Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger.

Antistoffmålinger utføres ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Haukeland universitetsjukehus og FHI (avvikles ved FHI 15.04.23). PCR utføres ved Haukeland universitetssykehus og FHI. Se laboratorienes analyseoversikter/laboratoriehåndbøker for detaljer rundt analysetilbud; OUS, FHI, Haukeland universitetssjukehus.

Forekomst i Norge

Chikungunyafeber er ikke meldingspliktig i MSIS. De første tilfellene i Norge ble påvist i 2006, alle smittet på Mauritius. De fleste tilfellene som er diagnostisert i Norge de siste årene er smittet i Karibia.

Behandling

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak

Det finnes ingen godkjent vaksine. Reisende til områder hvor chikungunyavirus er endemisk bør sørge for god myggstikkbeskyttelse. Husk at myggen stikker hele døgnet. Myggstikk kan unngås ved påkledning, myggmidler og impregnerte myggnett.

Tiltak ved enkelttilfelle

Ingen spesielle tiltak i nærmiljøet ved importerte tilfeller.

Meldingsplikt

Ikke meldings- eller varslingspliktig til MSIS. 

Kimakonde (språk i Øst-Afrika): Chikungunya (det som bøyer seg). Sindbis - by i Egypt, Ockelbo- by i Sverige, Ross River – elv i Queensland, Australia, O'Nyong-Nyong (ugandisk språk; svekkelse av ledd). Arbovirus: arthropod-borne virus.

Referanser

  1. 2022. Fact sheet about chikungunya. ECDC [cited 2022 17.11]; Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/chikungunya/facts/factsheet.
  2. ECDC. Autochthonous transmission of chikungunya virus in mainland EU/EEA, 2007–present. 2022 [cited 2022 17.11]; Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/chikungunya-virus-disease/surveillance-threats-and-outbreaks/autochthonous.
  3. Bettis, A.A., et al., The global epidemiology of chikungunya from 1999 to 2020: A systematic literature review to inform the development and introduction of vaccines. PLoS Negl Trop Dis, 2022. 16(1): p. e0010069.
  4. Vouga, M., et al., Dengue, Zika and chikungunya during pregnancy: pre- and post-travel advice and clinical management. J Travel Med, 2019. 26(8).
  5. Giménez-Richarte, Á., et al., Transfusion-transmitted arboviruses: Update and systematic review. PLOS Neglected Tropical Diseases, 2022. 16(10): p. e0010843.

Historikk

17.03.2023: Lagt inn faktaboks om Aedes-mygg. Oppdatert tekst om diagnostikk i henhold til endringer i analysetilbud for importvirus ved FHI. Mindre justeringer i teksten.

09.01.2023: Hele teksten revidert.

10.11.2022: Fjernet lenke til "Laboratorieovervåking av virale infeksjoner, klamydia og Mycoplasma pneumoniae infeksjoner" da nettsiden ble lagt ned 2022.