Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Smittevernveilederen

Aktinomykose - veileder for helsepersonell

Aktinomykose kalles også strålesoppinfeksjon, men er en bakteriell infeksjon. Bakterien forekommer hovedsakelig hos dyr, men kan også i sjeldne tilfeller gi kroniske betennelser hos mennesker, primært i munn, svelg og tarmer.

Hopp til innhold

Om aktinomykose

Sykdom hos mennesker forårsakes vanligvis av Actinomyces israelii som forekommer som en del av den naturlige flora i munn og svelg hos 40-50% av befolkningen. Genital aktinomykose kan forekomme hos kvinner, særlig ved bruk av spiral. Reservoar for bakterien er mennesker. Aktinomykose ble første gang beskrevet i 1890-årene. 

Smittemåte  

Direkte kontaktsmitte. Bakterien overføres sannsynligvis fra person til person som en del av den normale munnflora. Ved skader i munnhulen, f.eks. ved tannråte og tanntrekning kan sykdom utvikles. Kan også svelges eller inhaleres fra munnhulen og gi lunge- og mageinfeksjoner, ofte i forbindelse med operative inngrep. Kan i sjeldne tilfeller overføres med blodbanen til andre deler av kroppen.

Inkubasjonstid 

Usikker, antagelig dager eller uker etter traume, f.eks. ved tanntrekking.

Symptomer og forløp 

Vanligste manifestasjon er betennelse og hevelse i bindevev (flegmone) og abscess på halsen med dannelse av fistler. Beninfeksjon, spesielt i kjeven. Ved lungeaffeksjon likner symptomene på tuberkulose, dvs. hoste, feber, hemoptyse og vekttap. 

Diagnostikk  

Agenspåvisning ved farging og mikroskopi med påvisning av “svovelkorn” og dyrkning fra lesjoner.

Forekomst i Norge

Ukjent, svært sjelden.

Behandling

Antibiotika (penicillin, tetracykliner) og drenering av ev. abscesser. Langvarig antibiotikabehandling er ofte nødvendig.

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak så som god tannhygiene er viktig hos spesielt mottakelige personer, f.eks. hos immunsvekkede. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle

Ingen spesielle tiltak.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer .

 

Gresk: actino (stråle), myces (sopp) , James Adolf Israel (1848 - 1926, Tyskland)