Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Korttidsavdelinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Korttidsavdelinger

Korttidsavdelinger

Korttidsavdelinger tilbyr korttidsopphold som er tidsbegrenset og som kan vare fra én dag til flere uker.

Korttidsavdelinger tilbyr korttidsopphold som er tidsbegrenset og som kan vare fra én dag til flere uker.


Målet for et korttidsopphold eller et avlastningsopphold i korttidsavdelinger er at pasienten skal hjem etter oppholdet.1 Siden formålet med korttidsavdelinger og varighet av oppholdet er ulikt langtidsopphold i sykehjem, kan korttidsavdelinger i lang større grad utformes som en somatisk sengeavdeling i sykehus. Dermed kan korttidsavdeling benyttes som en buffer ved en mulig pandemi eller større smitteutbrudd.2

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. plikter kommunen å utarbeide en beredskapsplan for helse- og omsorgstjeneste i samsvar med helseberedskapsloven.3 Ifølge lov om helsemessig og sosial beredskap skal virksomheter som loven omfatter kunne fortsette og om nødvendig å legge om å utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer.4 Kommuner bør vurdere når det planlegges nye eller ombygging av gamle korttidsavdelinger, om en korttidsavdeling kan utformes slik at den enkelt kan omgjøres til en smittekohort ved et større smitteutbrudd eller pandemi i henhold til forslått tiltak i Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer.2 Personalflyt på tvers av enheter frarådes for å redusere risiko for smitte til større pasient- og personalgrupper.5

Utformingen av en korttidsavdeling bør være mest mulig lik en somatisk sengeavdeling i sykehus.6 Man bør vurdere om alle enerom skal ha forgang som letter av og påkleding av personlig beskyttelsesutstyr. Alle sengerom bør ha eget bad og også vurdere om det skal være dekontaminator på hvert bad. Det bør være håndvask i forgang i rom som har forgang. Avdelingen bør kun ha møbler med overflater som lar seg desinfisere og ingen tekstilmøbler., også på beboerrom. Alle overflater bør være lette å holde rene og være uten sprekker.7,2

 

Referanser

  1. Nasjonalt senter for aldring og helse, Hdir, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Veiviser demens.
  2. Helse og omsorgsdepartementet. Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer. 2019.
  3. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30.
  4. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). LOV-2000-06-23-56.
  5. World health organization. Infection prevention and control guidance for long-term care. Interim guidance. januar 2021.
  6. European Centre for Disease Prevention and Control. Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings. 2021.
  7. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.