Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Behandlingsrom og legekontor»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Behandlingsrom og legekontor

Behandlingsrom og legekontor

Krav til behandlingsrom og legekontor.

Krav til behandlingsrom og legekontor.


Dersom det i heldøgns omsorgsplasser er behov for behandlingsrom eller legekontor for konsultasjoner, er det viktig at rommet uformes slik at smittevernet blir ivaretatt.  

Krav til behandlingsrom/legekontor

  • Alt utstyr, overflater og møbler skal være vanntett og tåle rengjøring og desinfeksjon.1
  • Det bør være tilgang på både håndvask og dispenser for hånddesinfeksjon på rommet.2,3
  • Rommet bør ha god ventilasjon.4,5
  • Rent eller sterilt utstyr bør oppbevares i lukkede skap slik at det ikke bli kontaminert før bruk.6
  • Det bør være tilgang på fasiliteter for håndtering av avfall og desinfeksjon av flergangsutstyr i nærheten til rommet.6,7

Referanser

1. National Health Service (NHS) England. Infection control in the built environment. 2013. Health building Note 00-09.
2. Statens serum institut. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2021. 2. utgave.
3. Folkehelseinstituttet. Håndhygieneveilederen. 2017.
4. World health organization. Infection prevention and control guidance for long-term care. Interim guidance. januar 2021.
5. Folkehelseinstituttet. Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon i offentlige bygg og næringsbygg. 2021.
6. Folkehelseinstituttet. Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner.
7. Sykehusbygg. Byggveileder for smittevern.