Hopp til innhold

Tilgjengelighet av NCD-medisiner (indikator 19)

Publisert Oppdatert

Indikatoren beskriver følgende: Tilgjengelighet av NCD-legemidler samt basalt utstyr i både offentlig og private virksomheter

Indikatoren beskriver følgende: Tilgjengelighet av NCD-legemidler samt basalt utstyr i både offentlig og private virksomheter


Denne indikatoren er en del av mål (9): Essensielle legemidler og basal teknologi for behandling av alvorlige NCD. 

Følgende legemidler og legemiddelgrupper regnes som NCD-legemidler: Acetylsalisylsyre; ACE-hemmere; tiazider; langtidsvirkende kalsiumkanalblokkere; metformin; insulin; bronkodilatorer; steroider til inhalasjon. 

Følgende utstyr regnes som NCD utstyr: Blodtrykksapparat; vekt; apparat for blodsukkermåling; apparat for kolesterolmåling; urinstrips for albuminmåling. 

Resultater

I Norge er tilgangen til NCD-legemidler og utstyr nær 100 %. 

Med unntak av insulin er det generisk konkurranse i alle NCD legemiddelgruppene. Ifølge Legemiddelverkets mangeloversikt har det ikke vært mangelsituasjoner av betydning for legemidlene som er omtalt ovenfor. Når det har vært mangel på legemidler, så har tilsvarende/alternative legemidler vært tilgjengelig (generika, andre styrker/pakningsstørrelser, utenlandske pakninger, legemidler innenfor samme ATC-gruppe).

For å sikre tilgang til insulin i Norge er legemiddelgrossister som leverer legemidler til apotek i Norge pålagt å holde et ekstra lager tilsvarende to måneders omsetning av insulin. 

Datakilde: Legemiddelverkets mangeloversikt

Datakilde for denne indikatoren er Legemiddelverkets mangeloversikt 

Måltall

  • Tilgjengelighet av NCD legemidler og utstyr 

Global indikatordefinisjon

Indicator 19. Availability and affordability of quality, safe and efficacious essential NCD medicines, including generics, and basic technologies in both public and private facilities.

 

Om artikkelen / endringshistorikk