Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgjengelighet av NCD-medisiner (indikator 19)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgjengelighet av NCD-medisiner (indikator 19)

Tilgjengelighet av NCD-medisiner (indikator 19)

Indikatoren beskriver følgende: Tilgjengelighet av NCD-legemidler samt basalt utstyr i både offentlig og private virksomheter

Indikatoren beskriver følgende: Tilgjengelighet av NCD-legemidler samt basalt utstyr i både offentlig og private virksomheter


Denne indikatoren er en del av mål (9): Essensielle legemidler og basal teknologi for behandling av alvorlige NCD. 

Følgende legemidler og legemiddelgrupper regnes som NCD-legemidler: Acetylsalisylsyre; ACE-hemmere; tiazider; langtidsvirkende kalsiumkanalblokkere; metformin; insulin; bronkodilatorer; steroider til inhalasjon. 

Følgende utstyr regnes som NCD utstyr: Blodtrykksapparat; vekt; apparat for blodsukkermåling; apparat for kolesterolmåling; urinstrips for albuminmåling. 

Resultater

I Norge er tilgangen til NCD-legemidler og utstyr nær 100 %. 

Med unntak av insulin er det generisk konkurranse i alle NCD legemiddelgruppene. Ifølge Legemiddelverkets mangeloversikt har det ikke vært mangelsituasjoner av betydning for legemidlene som er omtalt ovenfor. Når det har vært mangel på legemidler, så har tilsvarende/alternative legemidler vært tilgjengelig (generika, andre styrker/pakningsstørrelser, utenlandske pakninger, legemidler innenfor samme ATC-gruppe).

For å sikre tilgang til insulin i Norge er legemiddelgrossister som leverer legemidler til apotek i Norge pålagt å holde et ekstra lager tilsvarende to måneders omsetning av insulin. 

Datakilde: Legemiddelverkets mangeloversikt

Datakilde for denne indikatoren er Legemiddelverkets mangeloversikt 

Måltall

  • Tilgjengelighet av NCD legemidler og utstyr 

Global indikatordefinisjon

Indicator 19. Availability and affordability of quality, safe and efficacious essential NCD medicines, including generics, and basic technologies in both public and private facilities.

 

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for ernæring og forebygging i helsetjenesten, Divisjon for folkehelse, Helsedirektoratet i samarbeid med Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.