Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)

For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)

Indikatoren beskriver følgende: Samlet dødelighet av hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes eller kronisk lungesykdom i alderen 30-69 år, aldersstandardisert.

Indikatoren beskriver følgende: Samlet dødelighet av hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes eller kronisk lungesykdom i alderen 30-69 år, aldersstandardisert.


Innhold på denne siden

Denne indikatoren er en del av mål (1): 33 % reduksjon av total dødelighet av kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og kronisk lungesykdom.  

Personer som lider av diabetes eller kronisk lungesykdom får ofte hjerte- og karsykdom eller kreft oppgitt som dødsårsak, slik at betydningen av disse to sykdomsgruppene kan bli undervurdert når Dødsårsaksregisteret brukes som kilde. Summen av de fire sykdommene som dødsårsak er imidlertid en god indikator.

Resultater

Andelen voksne som dør tidlig (her definert som død i alder 30-69 år) av ikke-smittsomme sykdommer har gått ned i perioden 2005-2021 fra 287 til 176 dødsfall per 100 000 innbyggere. Nedgangen sees for begge kjønn.  En høyere andel menn enn kvinner dør tidlig av ikke-smittsomme sykdommer. Dette skyldes i hovedsak høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer hos menn. Dette viser tall fra Dødsårsaksregistret, se figur 1, 2 og 3.

Figur 1: Dødelighet av kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år, samlet
Figur 1: Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år. Dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert, begge kjønn. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.
Tabell til figur 1
 Begge kjønn

Kreft

Hjerte/kar

KOLS

Diabetes

Total NCD

2005

175

90

14

8

287

2006

169

86

16

7

278

2007

170

85

16

7

278

2008

163

81

17

6

267

2009

160

76

17

6

259

2010

163

73

15

6

257

2011

154

69

15

5

243

2012

148

70

15

7

240

2013

150

64

16

5

235

2014

144

58

14

6

222

2015

135

58

15

4

212

2016

138

53

16

5

212

2017

132

52

15

4

203

2018

126

50

14

4

194

2019

120

47

12

4

184

2020

116

46

11

5

178

2021

113

47

11

5

176

 

Figur av dødlighet av de ikke-smittsomme sykdommene kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år, menn
Figur 2: Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år. Dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert, menn. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.
Tabell til figur 2
Menn 

Kreft 

Hjerte/kar 

KOLS 

Diabetes 

Total NCD 

2005 

183 

134 

15 

12 

343 

2006 

181 

127 

18 

10 

337 

2007 

180 

127 

16 

9 

333 

2008 

170 

121 

16 

8 

315 

2009 

171 

112 

17 

8 

308 

2010 

173 

106 

15 

9 

303 

2011 

162 

99 

16 

7 

284 

2012 

154 

102 

15 

9 

281 

2013 

156 

93 

16 

8 

273 

2014 

150 

84 

15 

7 

257 

2015 

144 

83 

15 

7 

249 

2016 

144 

77 

15 

6 

242 

2017 

138 

74 

15 

6 

233 

2018 

129 

72 

13 

6 

221 

2019 

127 

68 

12 

6 

212 

2020 

119 

68 

11 

7 

205 

2021 

113 

71 

10 

7 

201 

 

Figur 3: Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år, kvinner
Figur 3: Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år. Dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert, kvinner. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.
Tabell til figur 3
Kvinner 

Kreft 

Hjerte/kar 

KOLS 

Diabetes 

Total NCD 

2005 

167 

47 

14 

4 

233 

2006 

158 

46 

15 

3 

222 

2007 

161 

43 

16 

4 

224 

2008 

156 

42 

18 

4 

220 

2009 

149 

40 

17 

4 

210 

2010 

154 

38 

15 

3 

210 

2011 

146 

38 

15 

3 

202 

2012 

141 

37 

16 

4 

198 

2013 

144 

34 

16 

2 

197 

2014 

138 

32 

14 

4 

188 

2015 

127 

32 

14 

2 

175 

2016 

131 

29 

17 

4 

181 

2017 

126 

29 

14 

2 

172 

2018 

122 

27 

15 

3 

167 

2019 

114 

26 

13 

3 

156 

2020 

113 

24 

11 

4 

151 

2021 

113 

23 

11 

3 

151 

 

Les mer om de fire sykdommene i Folkehelserapporten:

Datakilde: Dødsårsaksregisteret 

Datakilde for denne indikatoren er dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Følgende ICD10 diagnosekoder er inkludert: Kreft C00-C97, Diabetes E10-E14, Hjerte- og karsykdom I00-I99, KOLS/ emfysem/astma/kronisk bronkitt J40-J47.

Måltall

Antall døde per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert

Standardiserte tall anbefales når du ser på utvikling over lang tid. Hensikten med standardisering er å redusere påvirkning av ulik alderssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom. Metoden som er benyttet er direkte standardisering med fast standardbefolkning som referanse. Den europeiske standardbefolkningen per 2013 er benyttet som standardpopulasjon (ESP 2013, Eurostat)

Datakvalitet

Datakvaliteten regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. 

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHOs definisjon:

Indicator 1. Unconditional probability of dying between ages of 30 and 70 from cardiovascular diseases, cancer, diabetes or chronic respiratory diseases, total mortality. 

Nasjonal tilpasning:

Nasjonale tall fra Dødsårsaksregisteret rapporteres årlig til Eurostat og WHO vil hente tallmateriale derfra. WHO bearbeider tallene ved hjelp av en «life table» metode, benytter WHO sin egen standardpopulasjon og presenterer sannsynlighet for å dø.

Nasjonale tall for dødelighet presenteres her som dødelighetsrater per 100 000 innbyggere, på samme måte som andre nasjonale databanker, og er aldersstandardisert til den europeiske standardbefolkningen definert av Eurostat.

Grunnet ulike metoder for bearbeidelse kan det være noe avvik mellom tallene som presenteres over og tallene som presenteres fra WHO. 

Historikk

05.12.2022: Oppdatert med tall for 2021 for kvinner, menn og samlet

24.11.2021: Oppdatert tabell og figur

Forfattere og kontakt
Teksten er utarbeidet av Avdeling for kroniske sykdommer og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Oppdateringer
Figur 1 og tabell 1 oppdatert i februar 2021.

Redaksjon
Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge. Redaksjon og bidragsytere