Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)

Publisert Oppdatert

Indikatoren beskriver følgende: Sannsynlighet for å dø i alderen 30 - 69 år av hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes eller kronisk lungesykdom, samlet dødelighet.

Indikatoren beskriver følgende: Sannsynlighet for å dø i alderen 30 - 69 år av hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes eller kronisk lungesykdom, samlet dødelighet.


Denne indikatoren er en del av mål (1): 25 % reduksjon av total dødelighet av kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og kronisk lungesykdom.  

Personer som lider av diabetes eller kronisk lungesykdom får ofte hjerte- og karsykdom eller kreft oppgitt som dødsårsak, slik at betydningen av disse to sykdomsgruppene kan bli undervurdert når Dødsårsaksregisteret brukes som kilde. Summen av de fire sykdommene som dødsårsak er imidlertid en god indikator.

Resultater

Andelen voksne som dør tidlig (her definert som død i alder 30-69 år) av ikke-smittsomme sykdommer har gått ned i perioden 2005-2018 fra 287 til 193 dødsfall per 100 000 innbyggere. Dette viser tall fra Dødsårsaksregistret, se figur 1.

Figur 1
Figur 1: Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2018 for aldersgruppen 30-69 år. Dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert, begge kjønn. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.
Tabell 1: Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2018 for aldersgruppen 30-69 år. Dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert, begge kjønn. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. 
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kreft

175

169

170

163

160

163

154

148

150

144

135

138

132

126

Hjerte/kar

90

86

85

81

76

73

69

70

64

58

58

53

52

49

Kols

14

16

16

17

17

15

15

15

16

14

15

16

15

14

Diabetes

8

7

7

6

6

6

5

7

5

6

4

5

4

4

Totalt NCD

287

278

278

267

259

257

243

240

235

222

212

212

203

193 

 

Les mer om de fire sykdommene i Folkehelserapporten:

Datakilde: Dødsårsaksregisteret 

Datakilde for denne indikatoren er dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Følgende ICD10 diagnosekoder er inkludert: Kreft C00-C97, Diabetes E10-E14, Hjerte- og karsykdom I00-I99, KOLS/ emfysem/astma/kronisk bronkitt J40-J47.

Måltall

Antall døde per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert

Standardiserte tall anbefales når du ser på utvikling over lang tid. Hensikten med standardisering er å redusere påvirkning av ulik alderssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom. Metoden som er benyttet er direkte standardisering med fast standardbefolkning som referanse. Den europeiske standardbefolkningen per 2013 er benyttet som standardpopulasjon (ESP 2013, Eurostat)

Datakvalitet

Datakvaliteten regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. 

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHOs definisjon:

Indicator 1. Unconditional probability of dying between ages of 30 and 70 from cardiovascular diseases, cancer, diabetes or chronic respiratory diseases, total mortality. 

Nasjonal tilpasning:

Nasjonale tall fra Dødsårsaksregisteret rapporteres årlig til Eurostat og WHO vil hente tallmateriale derfra. WHO bearbeider tallene ved hjelp av en «life table» metode og benytter WHO sin egen standardpopulasjon. Grunnet ulike metoder for bearbeidelse kan det være noe avvik mellom tallene som presenteres over og tallene som presenteres fra WHO. 

Historikk

Forfattere og kontakt
Teksten er utarbeidet av Avdeling for kroniske sykdommer og aldring og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Oppdateringer
Figur 1 og tabell 1 oppdatert i januar 2020.

Redaksjon
Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge. Redaksjon og bidragsytere

Innhold på denne siden