Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)

For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)

Indikatoren beskriver følgende: Samlet dødelighet av hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes eller kronisk lungesykdom i alderen 30-69 år, aldersstandardisert.

Indikatoren beskriver følgende: Samlet dødelighet av hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes eller kronisk lungesykdom i alderen 30-69 år, aldersstandardisert.


Innhold på denne siden

Denne indikatoren er en del av mål (1): 25 % reduksjon av total dødelighet av kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og kronisk lungesykdom.  

Personer som lider av diabetes eller kronisk lungesykdom får ofte hjerte- og karsykdom eller kreft oppgitt som dødsårsak, slik at betydningen av disse to sykdomsgruppene kan bli undervurdert når Dødsårsaksregisteret brukes som kilde. Summen av de fire sykdommene som dødsårsak er imidlertid en god indikator.

Resultater

Andelen voksne som dør tidlig (her definert som død i alder 30-69 år) av ikke-smittsomme sykdommer har gått ned i perioden 2005-2020 fra 287 til 177 dødsfall per 100 000 innbyggere. Dette viser tall fra Dødsårsaksregistret, se figur 1.

Figur 1: Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene

Figur 1: Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år. Dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert, begge kjønn. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Tabell til figur 1
  Kreft Hjerte/kar KOLS Diabetes Total NCD
2005 175 90 14 8 287
2006 169 86 16 7 278
2007 170 85 16 7 278
2008 163 81 17 6 267
2009 160 76 17 6 259
2010 163 73 15 6 257
2011 154 69 15 5 243
2012 148 70 15 7 240
2013 150 64 16 5 235
2014 144 58 14 6 222
2015 135 58 15 4 212
2016 138 53 16 5 212
2017 132 52 15 4 203
2018 126 50 14 4 194
2019 120 47 12 4 184
2020 115 46 11 5 177

Les mer om de fire sykdommene i Folkehelserapporten:

Datakilde: Dødsårsaksregisteret 

Datakilde for denne indikatoren er dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Følgende ICD10 diagnosekoder er inkludert: Kreft C00-C97, Diabetes E10-E14, Hjerte- og karsykdom I00-I99, KOLS/ emfysem/astma/kronisk bronkitt J40-J47.

Måltall

Antall døde per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert

Standardiserte tall anbefales når du ser på utvikling over lang tid. Hensikten med standardisering er å redusere påvirkning av ulik alderssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom. Metoden som er benyttet er direkte standardisering med fast standardbefolkning som referanse. Den europeiske standardbefolkningen per 2013 er benyttet som standardpopulasjon (ESP 2013, Eurostat)

Datakvalitet

Datakvaliteten regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. 

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHOs definisjon:

Indicator 1. Unconditional probability of dying between ages of 30 and 70 from cardiovascular diseases, cancer, diabetes or chronic respiratory diseases, total mortality. 

Nasjonal tilpasning:

Nasjonale tall fra Dødsårsaksregisteret rapporteres årlig til Eurostat og WHO vil hente tallmateriale derfra. WHO bearbeider tallene ved hjelp av en «life table» metode, benytter WHO sin egen standardpopulasjon og presenterer sannsynlighet for å dø.

Nasjonale tall for dødelighet presenteres her som dødelighetsrater per 100 000 innbyggere, på samme måte som andre nasjonale databanker, og er aldersstandardisert til den europeiske standardbefolkningen definert av Eurostat.

Grunnet ulike metoder for bearbeidelse kan det være noe avvik mellom tallene som presenteres over og tallene som presenteres fra WHO. 

Historikk

24.11.2021: Oppdatert tabell og figur

Forfattere og kontakt
Teksten er utarbeidet av Avdeling for kroniske sykdommer og aldring og Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Oppdateringer
Figur 1 og tabell 1 oppdatert i februar 2021.

Redaksjon
Redaksjonen for "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer" er satt sammen av representanter fra åtte institusjoner i Norge. Redaksjon og bidragsytere