Hopp til innhold

Alkoholforbruk per innbygger (indikator 3)

Publisert Oppdatert

Indikatoren beskriver følgende: Total registrert alkoholomsetning per innbygger (alder 15 år +) innen et kalenderår, i liter ren alkohol.

Indikatoren beskriver følgende: Total registrert alkoholomsetning per innbygger (alder 15 år +) innen et kalenderår, i liter ren alkohol.


Denne indikatoren er en del av mål (2): Minst 10 % reduksjon av skadelig alkoholbruk. 

Alkoholforbruket kan deles inn i to hoveddeler. Den ene er det vi gjerne kaller det registrerte forbruket, det vil si det som skriver seg fra salg fra butikker, Vinmonopolet AS og skjenking fra kaféer, restauranter, barer og lignende. Den andre delen er det uregistrerte forbruket som skriver seg dels fra lovlig turistimport og hjemmeproduksjon, dels fra lovlig eller ulovlig grensehandel, dels fra ulovlig import (smugling) og ulovlig hjemmeproduksjon (hjemmebrenning). 

Vi presenterer her tall for det registrerte alkoholforbruket delt på antall innbyggere 15 år og eldre.

Resultater

Totalomsetningen av alkohol per innbygger 15 år og eldre var relativt stabil fram til midten av 1990-tallet, men det var en kraftig økning fram til 2008. Dette kan langt på vei tilskrives økningen i omsetning av vin. Omsetning av øl og brennevin har i de siste årene gått noe ned. Det har samlet vært en nedgang i det registrerte alkoholforbruket i de senere år.

Figur 1
Figur 1:  Årlig omsetning av alkohol per innbygger 15 år og eldre i liter ren alkohol. Kilde: Statistikk for alkoholomsetning, Statistisk Sentralbyrå. (Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall for 1998). Se tabeller til figuren nederst .

Datakilde: Statistisk sentralbyrå

Datakilde for denne indikatoren er statistikk for alkoholomsetningen laget av Statistisk sentralbyrå. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse  

Statistisk sentralbyrås statistikk omfatter registrert omsetning av alkohol, og bygger på tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet, samt registeret import.

Måltall

  • Gjennomsnittlig registrert alkoholomsetning per innbygger 15 år og eldre, i liter ren alkohol (alkoholliter) per år.

Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfreeslag og smuglervarer inngår ikke. 

Tabell til figur 1

Tabell 1: Årlig omsetning av alkohol per innbygger 15 år og eldre i liter ren alkohol. Kilde: Statistikk for alkoholomsetning, Statistisk Sentralbyrå. (Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall for 1998).
  Alkohol totalt Brennevin Vin Øl Rusbrus
1980 5,98 2,46 0,75 2,77  
1981 5,32 2,06 0,69 2,57  
1982 4,83 1,57 0,57 2,69  
1983 4,85 1,63 0,65 2,57  
1984 4,98 1,62 0,71 2,65  
1985 5,22 1,77 0,82 2,63  
1986 5,27 1,61 0,83 2,83  
1987 5,38 1,63 0,93 2,82  
1988 5,26 1,45 0,97 2,84  
1989 5,08 1,33 0,97 2,78  
1990 4,99 1,24 0,95 2,81  
1991 4,9 1,12 0,93 2,85  
1992 4,67 1 0,91 2,76  
1993 4,55 0,96 0,92 2,67  
1994 4,74 1 0,99 2,75  
1995 4,79 1 1,04 2,75  
1996 5,04 1,02 1,12 2,88 0,02
1997 5,28 1,01 1,28 2,95 0,04
1998          
1999 5,45 1,05 1,49 2,84 0,06
2000 5,66 1,05 1,62 2,93 0,07
2001 5,49 1 1,6 2,82 0,07
2002 5,89 1,12 1,81 2,89 0,07
2003 6,03 1,22 1,84 2,76 0,22
2004 6,22 1,25 1,9 2,96 0,11
2005 6,37 1,28 2 2,98 0,11
2006 6,46 1,3 2,05 3,01 0,11
2007 6,6 1,35 2,11 3,02 0,12
2008 6,75 1,33 2,23 3,06 0,13
2009 6,68 1,31 2,28 2,96 0,13
2010 6,59 1,25 2,29 2,91 0,14
2011 6,43 1,18 2,3 2,83 0,13
2012 6,21 1,11 2,29 2,67 0,14
2013 6,22 1,09 2,3 2,68 0,14
2014 6,06 1,04 2,25 2,62 0,15
2015 5,97 1,03 2,22 2,57 0,15
2016 6,03 1,01 2,21 2,65 0,16
2017 6,00 1,01 2,19 2,63 0,17
2018 6,02 0,97 2,20 2,66 0,19

 

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren 

Indicator 3. Total (recorded and unrecorded) alcohol per capita (aged 15+ years old) consumption within a calendar year in litres of pure alcohol, as appropriate, within the national context.  

Nasjonal tilpasning

WHOs indikator gjelder både registret og uregistrert alkoholforbruk per innbygger per år. Den norske indikatoren omfatter kun det registrerte alkoholforbruket. 

Om artikkelen / endringshistorikk