Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Alkoholforbruk per innbygger (indikator 3)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Total registrert alkoholomsetning per innbygger (alder 15 år +) innen et kalenderår, i liter ren alkohol.


Har du funnet en feil?

Denne indikatoren er en del av mål (2): Minst 10 % reduksjon av skadelig alkoholbruk. 

Alkoholforbruket kan deles inn i to hoveddeler. Den ene er det vi gjerne kaller det registrerte forbruket, det vil si det som skriver seg fra salg fra butikker, Vinmonopolet AS og skjenking fra kaféer, restauranter, barer og lignende. Den andre delen er det uregistrerte forbruket som skriver seg dels fra lovlig turistimport og hjemmeproduksjon, dels fra lovlig eller ulovlig grensehandel, dels fra ulovlig import (smugling) og ulovlig hjemmeproduksjon (hjemmebrenning). 

Vi presenterer her tall for det registrerte alkoholforbruket delt på antall innbyggere 15 år og eldre.

Resultater

Totalomsetningen av alkohol per innbygger 15 år og eldre var relativt stabil fram til midten av 1990-tallet, men det var en kraftig økning fram til 2008. Dette kan langt på vei tilskrives økningen i omsetning av vin. Omsetning av øl og brennevin har i de siste årene gått noe ned. Det har samlet vært en nedgang i det registrerte alkoholforbruket i de senere år.

alkoholomsetning.png

Figur 1Årlig omsetning av alkohol per innbygger 15 år og eldre i liter ren alkohol. Kilde: Statistikk for alkoholomsetning, Statistisk Sentralbyrå. (Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall for 1998). Se tabeller til figuren nederst. 

Datakilde: Statistisk sentralbyrå

Datakilde for denne indikatoren er statistikk for alkoholomsetningen laget av Statistisk sentralbyrå. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse  

Statistisk sentralbyrås statistikk omfatter registrert omsetning av alkohol, og bygger på tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet, samt registeret import.

Lenke: Alkoholomsetning 2016 

Måltall

  • Gjennomsnittlig registrert alkoholomsetning per innbygger 15 år og eldre, i liter ren alkohol (alkoholliter) per år.

Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfreeslag og smuglervarer inngår ikke. 

Tabeller til figur 1

Alkoholbruk 1980-1999:

 

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Alkohol
totalt

5,98

5,32

4,83

4,85

4,98

5,22

5,27

5,38

5,26

5,08

4,99

4,9

4,67

4,55

4,74

4,79

5,04

5,28

 

5,45

Brennevin

2,46

2,06

1,57

1,63

1,62

1,77

1,61

1,63

1,45

1,33

1,24

1,12

1

0,96

1

1

1,02

1,01

 

1,05

Vin

0,75

0,69

0,57

0,65

0,71

0,82

0,83

0,93

0,97

0,97

0,95

0,93

0,91

0,92

0,99

1,04

1,12

1,28

 

1,49

Øl

2,77

2,57

2,69

2,57

2,65

2,63

2,83

2,82

2,84

2,78

2,81

2,85

2,76

2,67

2,75

2,75

2,88

2,95

 

2,84

Rusbrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

0,04

 

0,06

Alkoholbruk 2000-2016:

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alkohol totalt

5,66

5,49

5,89

6,03

6,22

6,37

6,46

6,6

6,75

6,68

6,59

6,43

6,21

6,22

6,06

5,97

6,03

Brennevin

1,05

1

1,12

1,22

1,25

1,28

1,3

1,35

1,33

1,31

1,25

1,18

1,11

1,09

1,04

1,03

1,01

Vin

1,62

1,6

1,81

1,84

1,9

2

2,05

2,11

2,23

2,28

2,29

2,3

2,29

2,3

2,25

2,22

2,21

Øl

2,93

2,82

2,89

2,76

2,96

2,98

3,01

3,02

3,06

2,96

2,91

2,83

2,67

2,68

2,62

2,57

2,65

Rusbrus

0,07

0,07

0,07

0,22

0,11

0,11

0,11

0,12

0,13

0,13

0,14

0,13

0,14

0,14

0,15

0,15

0,16

Tabell 1Årlig omsetning av alkohol per innbygger 15 år og eldre i liter ren alkohol. Kilde: Statistikk for alkoholomsetning, Statistisk Sentralbyrå. (Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall for 1998). 

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren 

Indicator 3. Total (recorded and unrecorded) alcohol per capita (aged 15+ years old) consumption within a calendar year in litres of pure alcohol, as appropriate, within the national context.  

Nasjonal tilpasning

WHOs indikator gjelder både registret og uregistrert alkoholforbruk per innbygger per år. Den norske indikatoren omfatter kun det registrerte alkoholforbruket. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for Rusmiddelbruk og Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet.