Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Legemiddelprofylakse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Legemiddelprofylakse

Legemiddelprofylakse

Hovedformålet med bruk av legemidler som profylakse er å hindre dødsfall på grunn av malaria. Samtidig tilstrebes minst mulig bivirkninger av legemidlene.

Hovedformålet med bruk av legemidler som profylakse er å hindre dødsfall på grunn av malaria. Samtidig tilstrebes minst mulig bivirkninger av legemidlene.


Beskyttelse

Ingen av malarialegemidlene brukt profylaktisk (forebyggende) gir fullstendig beskyttelse mot malaria. Noen virker vesentlig på den pre-erytro­cyttære fase, dvs. i inkubasjonstiden før parasittene når erytrocyttene (f.eks. atovakvon-proguanil). Dette kalles primærprofylakse eller kausal pro­fylakse. Andre legemidler hemmer formeringen av parasittene i erytrocyttfasen (f.eks. klorokin, meflokin) og benevnes schizonticider. Dette kalles suppresjonsprofylakse.

Alle legemidler kan ha bivirkninger. En bør derfor unngå unødvendig legemiddelprofylakse. Ved korttidsbruk er bivirkninger ved bruk av malariamidler så godt som alltid reversible.

Ved reiser som strekker seg over flere soner, bør man av praktiske grunner tilrettelegge profylak­sen slik at den reisende kan benytte samme legemidlet på hele turen.

Ingen malariaprofylakse er helt sikker. Selv ved adekvat profylakse må man alltid mistenke malariagjennombrudd ved uklar febersykdom og oppsøke lege så snart som mulig. Dette gjelder både under reisen og de første månedene etter hjemkomst fra malariaområde. Vanlig inkubasjonstid for malaria er 1-4 uker, men legemiddelprofylakse kan forlenge inkubasjonstiden. En delvis resistent parasitt kan formere seg igjen når legemidlet er ute av kroppen.

Ved oppkast eller diaré kan profylaksen bli utilstrekkelig pga. mangelfull absorpsjon av legemidlet i tarmene. Hvis en kaster opp innen en halv time etter inntak av legemiddelprofylaksen, bør hele dosen tas på nytt. Hvis en kaster opp ½-2 timer etter inntak av tablettene bør en halv dose tas på nytt.

Avgjørende faktorer ved valg av legemiddelprofylakse er:

 • Hvor skal vedkommende reise?
 • Hvor lenge skal han/hun være borte?
 • Har den reisende noen allergier?
 • Hva er kontraindikasjonene til de ulike legemidlene?
 • Hva er interaksjonsmulighetene med andre medisiner?
 • Hvilke ev. bivirkninger blir lettest å tolerere for den det gjelder?
 • Hvilke legemidler er det størst sjanse for at vedkommende vil huske å ta?
 • Hvor mye betyr prisen?

Følgende legemidler brukt som malariaprofylakse er tilgjengelig i Norge:

 • Atovakvon-proguanil (Malarone®, Malarone junior®, Provaqomyl ®)
 • Meflokin (Lariam®)
 • Doksysyklin (Doxyclin®, Doksysyklin Hexal®)
 • Hydroksyklorokinsulfat (Plaquenil®)
 • Proguanil (Paludrine®) – kun tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak

Det er begrensninger på bruk av enkelte preparater på barn, se 1.2 Spesielle grupper reisende (inkl. gravide og små barn).

De ulike legemidlene og dosering er nærmere omtalt i 3.7 Legemidler brukt som forebygging.