Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Malariaveilederen

Forebygging mot myggstikk malaria

Publisert Oppdatert


Beskyttelse mot myggstikk er den beste malariaprofylakse. Legemiddelprofylakse kan være aktuelt i tillegg til dette, og ingen bør få utlevert resept på medikamenter uten å ha fått grunnleggende informasjon om myggstikkprofylakse.


Malariamyggen er mest aktiv mellom sol­nedgang og soloppgang og liker seg også godt innendørs. I områder med malaria anbefales det, ved utendørsopphold etter solnedgang, tildekning med sokker, langbukser og langermete plagg og bruk av myggmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET) eller tilsvarende på huden.

DEET (n, n-diethylmetatoluamide) er det mest brukte stoffet i myggmidler både i Norge og ellers i verden. I konsentrasjoner under 20 % beskytter DEET i 1-3 timer, mens ved bruk av høyere konsentrasjoner (50 %) varer beskyttelsen opp mot 12 timer.  I Norge anbefales det at myggmidler som inneholder DEET ikke bør brukes til barn under 2 år. Gravide kan bruke myggmidler som inneholder DEET.

Insektmidler som inneholder picardin (et piperidin-derivat som også kalles icarin, picaridine, hépidanine, Bayrepel®) har vist seg like effektivt som langvarig bruk av DEET uten å gi hudproblemer. Andre effektive myggmidler er diethylmetylbenzamid og produkter utviklet fra citron-eucalyptusblader (som inneholder p-menthan-3,8 diol). Bruk av soyaolje, citronellaolje, urteekstrakter og homeopatiske remedier som myggmidler frarådes.

Klær og myggnett bør settes inn med permetrin, som holder både mygg og andre insekter, veggedyr osv. borte. Impregnering kan gjøres ved å spraye tekstilene så de blir fuktige. Det må foregå i luftige rom. Rent praktisk kan sprayingen gjøres i en plastpose. Permetrin er giftig ved innånding, mens det i tørr tilstand ikke er giftig. Best beskyttet er man ved å oppholde seg innendørs etter solnedgang og ved bruk av myggnett rundt sengen og myggnetting i dører og vinduer. Myggen gjemmer seg ofte under senger og møbler og inne i skap.

Enkle overnattingssteder som har myggnetting i vinduene, kan gjøres myggfrie ved å spraye ned rommet med tilgjengelig insektspray og skalke alle luker i noen timer, mens man går ut og spiser el. Deretter har man selv kontroll med dører og vinduer og kan lufte gjennom vinduer med myggnetting. Malariamyggen, som den norske myggen, tiltrekkes av lys i skumringen. Lyset bør derfor ikke slås på før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.

I mange land er malariaforekomsten verst i lavlandet, mens det er lite i høyere strøk. Ved reise på landsbygda i malariaendemiske områder, kan man dermed gjøre strategiske overnattinger på stoppesteder som ligger høyt i terrenget. Det er for øvrig meget nyttig å lytte til lokal informasjon om malariaforekomsten der man bor eller stopper.

Myggstikkprofylakse og barn

Det er viktig at barn får god myggstikkprofylakse. Barn som ennå ikke beveger seg rundt selv, kan effektivt beskyttes ved å sørge for impregnerte myggnett over seng, vogn, lekegrind osv. Babykurv bør fôres med myggtett stoff.

Myggmidler må brukes med omtanke. Barn absorberer forholdsvis mye av det som smøres på huden, fordi de har stor kroppsoverflate i forhold til kroppsmasse. I følge Statens forurensningstilsyn anbefales dietyltoluamid (DEET) ikke brukt til barn under 3 år. Til barn over 3 år bør middelet brukes med forsiktighet og kun på mindre hudområder, og det bør velges lavere konsentrasjoner enn det som anbefales til voksne (15, 16).