Hopp til innhold

Håndbok

Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier

23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft, er vurdert opp mot helse­skadelige effekter. Luftkvalitetskriterier er satt for 16 av komponentene. Kriteriene er satt så lavt at ut fra nåværende kunnskap kan de aller fleste utsettes for disse nivåene uten å få skadevirkninger.

Veiledere_liggende_Veileder-for-uteluft.png

23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft, er vurdert opp mot helse­skadelige effekter. Luftkvalitetskriterier er satt for 16 av komponentene. Kriteriene er satt så lavt at ut fra nåværende kunnskap kan de aller fleste utsettes for disse nivåene uten å få skadevirkninger.