Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nye luftkvalitetskriterier for svevestøv og nitrogendioksid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye luftkvalitetskriterier for svevestøv og nitrogendioksid

Melding

Nye luftkvalitetskriterier for svevestøv og nitrogendioksid


FHI og Miljødirektoratet har nylig revidert luftkvalitetskriteriene for kortvarig (døgnmiddel) og langvarig (årsmiddel) eksponering for svevestøv (PM2,5 og PM10) og nitrogendioksid (NO2). Døgnmiddel av NO2 har vi ikke hatt kriterium for tidligere.

FHI og Miljødirektoratet har fastsatt følgende luftkvalitetskriterier:

Komponent

Midlingstid

Nye Luftkvalitetskriterier

PM10

Døgn

30 µg/m3

PM10

År

15 µg/m3

PM2,5

Døgn

15 µg/m3

PM2,5

År

5 µg/m3

NO2

Døgn

25 µg/m3

NO2

År

10 µg/m3

Revisjonen av luftkvalitetskriteriene er en følge av at Verdens helseorganisasjon (WHO) reviderte anbefalingene for de klassiske luftforurensningskomponentene (svevestøv, nitrogendioksid, ozon, svoveldioksid og karbonmonoksid) i 2021. WHO gjorde en systematisk gjennomgang av all litteratur og vurderte kvaliteten av studiene. Bare studier med tilstrekkelig god kvalitet er inkludert i sammenfatningen. Mange av WHOs anbefalinger er nå langt strengere enn tidligere, og til dels lavere enn de tidligere luftkvalitetskriteriene. 

FHI har gått gjennom grunnlaget som WHO baserte sine anbefalinger på, og i tillegg vurdert nye studier fra nordiske land som er publisert etter WHOs gjennomgang av kunnskapen. De nye luftkvalitetskriteriene er hovedsakelig i samsvar med WHOs anbefalinger, bortsett fra døgnverdien for PM10 som videreføres på tidligere nivå, og er dermed strengere enn den nye anbefalingen fra WHO.

Hensikten med luftkvalitetskriteriene er å forebygge helseskader av luftforurensning. Kriteriene er basert på kunnskap om helseeffekter, og er satt så lavt at de aller fleste kan utsettes for disse nivåene uten å få skadevirkninger.