Hopp til innhold

Om håndboken

Publisert

Håndboken omtaler forekomst og helseeffekter av menneskeskapte kjemiske stoffer i våre omgivelser og hvordan myndighetene vurderer helserisiko for mennesker.

Veiledere_liggende_Håndbok-for-kjemikalier.png

Håndboken omtaler forekomst og helseeffekter av menneskeskapte kjemiske stoffer i våre omgivelser og hvordan myndighetene vurderer helserisiko for mennesker.


I denne håndboken fokuserer vi på kjemiske stoffer som man finner i forbrukerprodukter, og som den generelle befolkningen dermed kan komme i kontakt med. 

Målgruppen er i første rekke helse- og miljøvernmyndigheter, men mye av informasjonen og henvisningene kan være nyttig også for andre interesserte.

Informasjon om fremmedstoffer i mat, vann og luft finner du her:

Referanser og henvisninger

I håndboken henviser vi til annen litteratur og lenker til aktuelle nettsteder der en kan søke ytterligere informasjon, slik at interesserte lesere raskt kan finne fram mer informasjon om et spesifikk kjemiske stoff.