Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Folkehelserapporten

Om Folkehelserapporten

Folkehelserapporten beskriver helsetilstanden i Norge ved hjelp av data og analyser fra mange ulike kilder. Her finner du informasjon om redaksjonen samt kontaktinformasjon.

Hopp til innhold

Datagrunnlaget er for det meste registre og helseundersøkelser. Analysene er utført i mange forskningsmiljøer med ulik tilnærming. Temaene omfatter blant annet psykisk og fysisk helse, ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer, sosial ulikhet i helse, trivsel og helsefremmende forhold, og kjente påvirkningsfaktorer som kosthold, tobakk, fysisk aktivitet, alkohol og andre rusmidler.

Første del av Folkehelserapporten 2014 ble publisert på www.fhi.no 30. juni 2014. Andre del med temakapitler ble publisert i september 2014. Papir-og pdf-utgaven ble utgitt i begynnelsen av januar 2015.

Fra høsten 2016 vil kapitlene bli oppdatert fortløpende i nettutgaven, se oppdateringer.

Kontakt

Melding om feil på sider, brudd på lenker, innspill til redaksjonen: kontakt nettredaksjonen 

Helsefaglig spørsmål: folkehelserapportens redaksjon

Pressehenvendelser: e-post medievakt, telefon 21 07 83 00.

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør for Folkehelserapporten er direktør Camilla Stoltenberg.

Redaksjon for nettutgaven fra 2016

Redaksjonen: Else-Karin Grøholt (leder), Hanna Hånes, Bjørg Dystvold Nilsson og Linn Bøhler.

Fagredaksjonen: Eva Denison, Bjørn Iversen, Hanne Nøkleby, Grethe S. Tell, Simon Øverland

Redaksjonen for 2014-utgaven

Arbeidsredaksjonen: Else-Karin Grøholt (leder), Hanna Hånes og Anne Reneflot. 

Hjelp med referanser: Tiril Borge, Grace Lubega, Bo Valentin.

Bistand med figurer og nettpublisering: Anne Lene Solbakken, Fredrik Aslaksrud

Fagredaksjonen: Toril Attramadal, Hanne Nøkleby, John-Arne Røttingen, Eva Skovlund, Ellinor F. Major, Bjørn Magne Eggen.