Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Folkehelserapporten

Om Folkehelserapporten

Folkehelserapporten beskriver helsetilstanden i Norge ved hjelp av data, analyser og forskning. Her finner du informasjon om redaksjonen samt kontaktinformasjon.

Hopp til innhold

Datagrunnlaget er helseregistre, helseundersøkelser, rapporter og forskningspublikasjoner. 

Temaene omfatter blant annet psykisk og fysisk helse, ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer, sosial ulikhet i helse, trivsel og helsefremmende forhold, og kjente påvirkningsfaktorer som kosthold, tobakk, fysisk aktivitet, alkohol og andre rusmidler.

Første del av Folkehelserapporten 2014 ble publisert på www.fhi.no/fhr/ 30. juni 2014. Andre del med temakapitler ble publisert i september 2014. Papir-og pdf-utgaven, med innhold tilsvarende nettutgaven september 2014, ble utgitt i begynnelsen av januar 2015.

Oppdateringer av kapitlene i nettutgaven har pågått fra høsten 2016. Per 15. mai 2018 er alle kapitler oppdatert minst én gang. Se oppdateringer.

Kontakt

Melding om feil på sider, brudd på lenker, innspill til redaksjonen: kontakt nettredaksjonen 

Helsefaglig spørsmål: folkehelserapportens redaksjon

Pressehenvendelser: e-post medievakt, telefon 21 07 83 00.

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør for Folkehelserapporten er direktør Camilla Stoltenberg.

Redaksjon for nettutgaven 2016-2018

Redaksjonen: Else-Karin Grøholt (leder), Hanna Hånes og Linn Bøhler. 
Bjørg Dystvold Nilsson og Inger Johanne Bakken har også deltatt i redaksjonen i en periode i henholdsvis 2016-2017 og 2017-2018.

Fagredaksjonen: Eva Denison, Bjørn Iversen, Hanne Nøkleby, Grethe S. Tell, Simon Øverland.

Den 15.mai 2018 ble det utgitt en kortversjon av nettutgaven i pdf, for nedlasting: Folkehelserapporten kortversjon: Helsetilstanden i Norge 2018. FHI-rapport 2018.

Arkiverte rapporter