Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetilstanden i Norge 2018. Folkehelserapporten – kortversjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsetilstanden i Norge 2018. Folkehelserapporten – kortversjon

Rapport

Helsetilstanden i Norge 2018. Folkehelserapporten – kortversjon

Publisert Oppdatert

Helsetilstanden i Norge beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av nettpublikasjonen Folkehelserapporten.

Folkehelserapporten 2018 forside.jpg

Helsetilstanden i Norge beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av nettpublikasjonen Folkehelserapporten.


Om rapporten

  • Utgitt: 05/2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-942-9 Utgave 2

Hovedbudskap

Levealder og dødsårsaker

Helsetilstanden i Norge 2018 er i hovedsak god.

I 2017 var forventet levealder var 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Dette er blant de høyeste i verden.

De to viktigste dødsårsakene er hjerte- og karsykdommer og kreft. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommen har falt betydelig de siste 50 årene, og dødsfallene er for en stor del skjøvet ut til aldersgruppene over 80 år. I yngre aldersgrupper er antall dødsfall lavt.

Årlig dør mellom 550 og 600 av selvmord, om lag halvparten før 50 års alder. Sammenliknet med andre land er det forholdsvis mange som dør av narkotikautløste dødsfall, i gjennomsnitt 260 per år. Dødsfall som følge av trafikkulykker har falt betydelig.

Helse og sykdom

De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse er muskel- og skjelettsykdommer, psykiske plager og lidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Nærmere 70 000 behandles årlig i sykehus og poliklinikker for hjerte- og karsykdom og 32 000 nye krefttilfeller oppdages årlig.

Psykiske lidelser kommer ofte i ung alder og har ofte et langvarig forløp. I løpet av ett år vil én av fem voksne ha en psykisk lidelse, vanligst er angst og depresjon. I aldersgruppen under 75 år bruker nesten 6 prosent antidepressiver.

Ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols og demens utgjør også en vesentlig del av sykdomsbyrden. Et økende antall lever med diabetes, men det er tegn til at antall nye tilfeller flater ut.

Mange er fortsatt for lite fysisk aktive og spiser for mye sukker. Forekomsten av fedme hos voksne øker.

Røyking har gått ned, men fortsatt røyker vel 10 prosent av de voksne daglig. Snus er i dag den dominerende tobakksformen i yngre aldersgrupper, og om lag én av fem i aldersgruppen 16-24 år snuser. Lungekreft øker fortsatt hos kvinner, og er den sykdommen som står for flest røykerelaterte dødsfall.

Hver person over 15 år drikker i gjennomsnitt nesten sju liter alkohol i året. Menn drikker omtrent dobbelt så mye som kvinner. Alkoholbruken går ned blant ungdom. 

Samtidig som levealderen øker blir det flere som lever lenge med en eller flere kroniske sykdommer, og legemiddelforbruket er høyt.

Mellom 80 000 og 100 000 har demens.

Sosiale helseforskjeller

Kvinner og menn med lengst utdanning lever 5-6 år lengre og har bedre helse enn de som har kortest utdanning.

Det er færre som røyker og er overvektige i grupper med lang utdanning.

De sosiale forskjellene i levealder øker, særlig hos kvinner. Forskjellene er større i Norge enn i mange andre europeiske land.

Forskjellen mellom kommuner er store; opptil 10–12 år for menn og 8-10 år for kvinner. Det er også forskjeller mellom bydeler, særlig i Oslo.

Smittevern og miljø

Sykdom forårsaket av klimaendringer, miljøgifter og antibiotikaresistens utgjør en liten del av den totale sykdomsbyrden i Norge i dag. Dette er imidlertid områder som det er viktig å følge med på, for situasjonen kan endre seg raskt.