Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Senfølger ("long covid")»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Senfølger ("long covid")

Senfølger etter covid-19 ("long covid")

De fleste som går igjennom covid-19 blir friske, men noen får langvarige plager. Alvorlig syke som får intensivbehandling har økt risiko for å få senfølger etter covid-19 (også kalt «long covid»).

Illustrasjon koronavirus

De fleste som går igjennom covid-19 blir friske, men noen får langvarige plager. Alvorlig syke som får intensivbehandling har økt risiko for å få senfølger etter covid-19 (også kalt «long covid»).


Hva er senfølger etter covid-19?

For de fleste er covid-19 en mild sykdom som går over, men noen får plager som varer utover den akutte fasen. Personer som har symptomer som går ut over funksjon i dagliglivet som har vart i minst 2 måneder, får diagnosen «senfølger etter covid-19». Diagnosen blir vanligvis stilt 3 måneder etter at pasienten har gått igjennom sykdommen.

Slike senfølger er også rapportert etter mange andre infeksjoner, og det er derfor ikke overraskende at en del personer opplever langvarige plager etter covid-19. Fra før vet vi at pasienter som blir behandlet for alvorlig lungesvikt på intensivavdeling (uavhengig av grunn) kan slite med langvarige plager etter at de er skrevet ut fra sykehuset.

Om diagnosen «senfølger etter covid-19»

Begrepet «long covid» ble lansert allerede i mai 2020 gjennom pasienthistorier i sosiale medier. Verdens helseorganisasjon (WHO) etablerte høsten 2020 diagnosen «Post COVID-19 condition» (på norsk «Postinfeksiøs tilstand etter covid-19»), med diagnosekode U09 i ICD-10 i til bruk i sykehus.

WHO utarbeidet en definisjon av «Post Covid-19 condition» i oktober 2021. Det eksisterer flere ulike definisjoner og begreper for tilstanden. Det medisinske fagmiljøet i Norge ble høsten 2021 enige om at vi omtaler dette som «senfølger etter covid-19» på norsk.

Vanlige symptomer

Covid-19 kan gi generelle symptomer og symptomer fra de fleste organer. Det samme gjelder senfølger etter covid-19. De vanligst rapporterte symptomene 6-12 måneder etter at du har gjennomgått covid-19 er:

 • utmattelse/trøtthet
 • nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt «hjernetåke»)
 • nedsatt hukommelse
 • endret smak- og/eller luktesans
 • tung pust
 • hoste
 • muskelsmerter
 • hodepine
 • svimmelhet
 • angst og depresjon

Flere av disse symptomene er ganske vanlige, og under pandemien så det ut til at noen av symptomene økte også blant personer som ikke fikk covid-19. Likevel viser de fleste studier at det er større risiko for å oppleve slike symptomer blant de som var smittet av covid-19, sammenliknet med de som ikke var smittet. Forskjellen på symptomer mellom smittede og ikke smittede blir mindre ettersom tiden går, men det er fortsatt usikkert hvor lenge symptomene varer blant dem som opplever senfølger etter covid-19.  

Risikofaktorer for senfølger

De som har økt risiko for senfølger av covid-19, 6-12 måneder etter gjennomgått sykdom er:

 • personer som har hatt mer alvorlig forløp av covid-19, og som har hatt behov for sykehusinnleggelse og intensivbehandling,
 • personer med flere symptomer ved diagnosetidspunktet og som har underliggende sykdommer
 • middelaldrende personer

Kvinner er mer utsatt for langvarige symptomer enn menn, uavhengig av om de har vært innlagt på sykehus eller ikke.

Kunnskap om senfølger

Det er nå utført mange studier som har undersøkt senfølger, blant annet er mulige risikofaktorer og årsaksmekanismer undersøkt. Mange av studiene mangler kontrollgruppe, og det gjør at det er vanskelig å vite om symptomene deltakerne rapporterer skyldes covid-19 eller ikke. Det er veldig stor forskjell på hvor ofte de ulike symptomene blir rapportert. Forskjellene kan skyldes at studiene har brukt ulike definisjoner og metoder for å kartlegge symptomene, og at studiene har ulik kvalitet. De færreste studiene har undersøkt hvor alvorlige symptomene er. Da er det vanskelig å vurdere om de rapporterte symptomer går ut over livskvalitet og daglig funksjon.

Fortsatt er de fleste studiene fra den første fasen av pandemien. Det har likevel kommet noen nyere studier som har undersøkt senfølger av covid-19. Studiene har sammenliknet vaksinerte med ikke vaksinerte, og de som er vaksinerte ser ut til å ha mindre senfølger enn de som ikke er vaksinerte. Studiene har også sammenliknet dem som har vært smittet av omikron med dem som har vært smittet med andre virus-varianter. Omikron-smittede ser ut til å ha mindre risiko for senfølger, sammenliknet med dem som har vært smittet med tidligere virusvarianter.  

I tillegg til studier er det også publisert flere systematiske oversikter. FHI har utarbeidet fire versjoner av en hurtigoversikt om senfølger etter covid-19. Den første utgaven ble publisert i mars 2021, den fjerde ble publisert i desember 2022:

Behandling/rehabilitering

Det pågår flere studier som undersøker effekt av ulike behandlings- og rehabiliteringstiltak, både i Norge og internasjonalt. De tiltak som eksisterer i dag baserer seg på erfaring og indirekte dokumentasjon fra liknende tilstander.

Dersom du har hatt et mildt eller moderat sykdomsforløp med covid-19 og etter fire uker har symptomer som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter, anbefaler Helsedirektoratet at du tar kontakt med fastlegen din. Fastlegen din vil da vurdere om det er behov for rehabilitering.

Pasienter med alvorlige sykdomsforløp og lengre opphold på intensivavdeling har ofte et stort behov for rehabilitering.

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om korona på vår temaside og på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Historikk

20.12.2022: Oppdatert artikkelen i tråd med oppsummert forskning om forekomst av senfølger etter covid-19, hvilke langvarige symptomer som opptrer, hvor lenge symptomene vedvarer og hvilke pasientgrupper som har størst risiko for å oppleve langvarige symptomer.

28.01.2022: Teksten er oppdatert iht. ny kunnskapsoppsummering 18.1.2022 om senfølger etter covid-19. Generell språkvask. Informasjon om diagnostisk kode i sykehus.

16.08.2021: Språkvask. Ny tekst om barn/langvarige symptomer og «long covid».

12.08.2021: Teksten er oppdatert iht. ny kunnskapsoppsummering 11.8.2021 om langvarige symptomer etter covid-19. Generell språkvask.

22.06.2021: Opprettet artikkel