Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nettpublikasjoner

Søk i Folkehelsa.no

 1. Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen

  Informasjon til foreldre og andre om barnevaksinasjonsprogrammet, årsaker til at vi vaksinerer, hensyn som må tas før og etter vaksinasjon og informasjon om mulige bivirkninger.

 2. Håndhygieneveilederen

  Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

 3. Data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

  Folkehelseinstituttet tilbyr data for forskning og analyse. Her finner du oversikt og praktisk informasjon om søknadsprosessen.

 4. Brukerveiledninger for folkehelseprofiler og statistikkbanker

  Her finner du brukerveiledning for folkehelseprofilene og statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.

 5. Skadedyrveilederen

  I skadedyrveilederen finner du informasjon og råd om forebygging og bekjempelse av skadedyr. Du finner også faktaartikler for over 150 skadedyr og andre tilfeldige gjester i hus og urbane miljøer.

 6. Kateterassosierte urinveisinfeksjoner

  Denne nasjonale veilederen gir råd om hvordan man best kan forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

 7. Ebolaveilederen

  Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt.

 8. Barnehelserapporten

  Rapporten presenterer forhold som kan ha betydning for barn og unges helse og miljø. Følgende forhold beskrives: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.

 9. Utbruddsveilederen

  Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr.

 10. Vaksinasjonsveilederen

  Veilederen er delt inn i to hoveddeler, en generell del om vaksinasjon og en del om de enkelte vaksinene.

 11. Miljø og helse - en kunnskapsbase

  Kunnskapsbasen om miljø og helse er ment å være et viktig verktøy for å redusere miljøets bidrag til helseproblemer i befolkningen.

 12. Tuberkuloseveilederen

  Informasjonen i Tuberkuloseveilederen er beregnet på helsepersonell. Veilederen revideres fortløpende ved behov.

 13. Folkehelserapporten

  Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Nettutgaven bygger på Folkehelserapporten 2014 og oppdateres fortløpende.

 14. Smittevernveilederen

  Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer rettet mot personell i kommunehelsetjenesten.

 15. Malariaveilederen

  Den nettbaserte veilederen inneholder blant annet en oversikt over ulike land hvor malaria forekommer og hvilke forebyggende tiltak (profylakse) som anbefales.