Hopp til innhold

Nettpublikasjoner

Viser  23  treff

Sorter etter:
|
 1. Veileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak [Massevaksinasjonsveilederen]

  Veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av massevaksinasjon i kommuner, helseforetak og private sykehus ved pandemisk influensa.

 2. Legionellaveilederen

  Veilederen er skrevet for kommunehelsetjenesten, som skal føre tilsyn med innretningene, og for eiere og driftsansvarlige for innretninger som kan spre legionellasmitte.

 3. Koronavirus - fakta, råd og tiltak

  All informasjon om det nye koronaviruset SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende

 4. Strategi 2019-2024

  For å møte fremtidens utfordringer og muligheter har Folkehelseinstituttet utviklet en strategi med ti satsinger som vi ønsker å jobbe med frem til 2024.

 5. Håndbok om helsefarlige kjemiske stoffer

  Nyttig i arbeid innen miljørettet helsevern. Du kan lese om ulike sentrale elementer innen fare- og risikovurdering av kjemikalier.

 6. Håndbok for fremmedstoffer i mat

  Håndboken tar for seg naturlige toksiner og ulike grupper av fremmedstoffer som kan forekomme i mat.

 7. Veileder for stoffer i drikkevann

  I denne veilederen finner du hvilke stoffer som kan forekomme i drikkevann, og hvilke tiltak som må til for å forebygge, redusere eller eliminere farer.

 8. Alkohol i Norge

  Alkohol i Norge beskriver nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer.

 9. Narkotika i Norge

  Rapporten omtaler bruk av narkotika i Norge, konsekvenser av narkotikabruk, samt omtale av tiltak og behandling.

 10. Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

  Veileder om analyser som utføres ved FHI, agens som analyseres, prøvemateriale som tas og innsending. FHI er referanse- og beredskapslaboratorium for flere agens. Veilederen er for rekvirenter.

 11. Tobakk i Norge

  Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk.

 12. Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Indikatorene er knyttet til den nasjonale og globale strategien. Konkrete mål er satt for å redusere sykelighet og død av disse sykdommene innen 2025.

 13. Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier

  23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft, er vurdert opp mot helse­skadelige effekter.

 14. Håndhygieneveilederen

  Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

 15. Skadedyrveilederen

  I skadedyrveilederen finner du informasjon og råd om forebygging og bekjempelse av skadedyr. Du finner også informasjon om over 150 skadedyr og andre tilfeldige gjester i hus og urbane miljøer.

 16. Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

  Denne nasjonale veilederen gir råd om hvordan man best kan forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

 17. Ebolaveilederen

  Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt.

 18. Utbruddsveilederen

  Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr.

 19. Vaksinasjonsveilederen

  Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

 20. Tuberkuloseveilederen

  Informasjonen i Tuberkuloseveilederen er beregnet på helsepersonell. Veilederen revideres fortløpende ved behov.