Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nettpublikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

 1. Uteluft - luftkvalitetskriterier

  23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft er vurdert i forhold til helse­skadelige effekter.

 2. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. Oppdateringer skjer fortløpende.

 3. Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Indikatorene er knyttet til den nasjonale og globale strategien. Konkrete mål er satt for å redusere sykelighet og død av disse sykdommene innen 2025.

 4. Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen - informasjon til foreldre

  Informasjon til foreldre og andre om barnevaksinasjonsprogrammet, hvorfor vi vaksinerer, vaksinene som tilbys, hensyn som må tas før og etter vaksinasjon, og mulige bivirkninger.

 5. Håndhygieneveilederen

  Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

 6. Data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

  Oversikt over data som Folkehelseinstituttet tilbyr for forskning og analyse. Du finner også praktisk informasjon om søknadsprosessen.

 7. Brukerveiledninger for folkehelseprofiler og statistikkbanker

  Her finner du brukerveiledning for folkehelseprofilene og statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.

 8. Skadedyrveilederen

  I skadedyrveilederen finner du informasjon og råd om forebygging og bekjempelse av skadedyr. Du finner også faktaartikler for over 150 skadedyr og andre tilfeldige gjester i hus og urbane miljøer.

 9. Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

  Denne nasjonale veilederen gir råd om hvordan man best kan forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

 10. Ebolaveilederen

  Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt.

 11. Barnehelserapporten

  Rapporten presenterer forhold som kan ha betydning for barn og unges helse og miljø. Følgende forhold beskrives: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.

 12. Utbruddsveilederen

  Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr.

 13. Miljø og helse - en kunnskapsbase

  Kunnskapsbasen om miljø og helse er ment å være et viktig verktøy for å redusere miljøets bidrag til helseproblemer i befolkningen.

 14. Tuberkuloseveilederen

  Informasjonen i Tuberkuloseveilederen er beregnet på helsepersonell. Veilederen revideres fortløpende ved behov.

 15. Folkehelserapporten

  Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Nettutgaven bygger på Folkehelserapporten 2014 og oppdateres fortløpende.

 16. Smittevernveilederen

  Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer rettet mot personell i kommunehelsetjenesten.

 17. Malariaveilederen

  Den nettbaserte veilederen inneholder blant annet en oversikt over ulike land hvor malaria forekommer og hvilke forebyggende tiltak (profylakse) som anbefales.