Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fakta om koffein og koffeinholdige drikker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fakta om koffein og koffeinholdige drikker

Faktaark

Fakta om koffein og koffeinholdige drikker

Publisert Oppdatert

Kaffe-, guarana- og tebusken inneholder svært mye koffein og benyttes derfor til produksjon av koffeinholdige drikker som kaffe, te, cola og såkalte energidrikker. Det er risiko for at barn og unge får i seg for mye koffein hvis de har høyt inntak av energidrikker.

jente studerer med en energidrikke ved siden av seg
Illustrasjonsfoto: FHI

Kaffe-, guarana- og tebusken inneholder svært mye koffein og benyttes derfor til produksjon av koffeinholdige drikker som kaffe, te, cola og såkalte energidrikker. Det er risiko for at barn og unge får i seg for mye koffein hvis de har høyt inntak av energidrikker.


Innhold på denne siden

Koffein er et stoff som finnes naturlig i en rekke planter. Den kjemiske navnet er trimetyl-xantin. Grunnstrukturen i koffein er 2,6-dioxypurin.

Koffein finnes også i noen legemidler som brukes mot smerter og migrene.

Historie

Kaffe ble introdusert i Norge på slutten av 1600-tallet. I begynnelsen var dette en dyr drikk for de velstående. På 1800-tallet ble det etter hvert vanlig å drikke kaffe. 

Tyske og franske forskere oppdaget koffein i kaffebønner på 1820-tallet. Rundt 1900 ble koffein beskrevet kjemisk.

Øvre grense for koffein i drikker

Koffein kan tilsettes i drikker og andre matvarer enten som "aroma" eller som "aktiv ingrediens med fysiologisk effekt". Tre ulike forskrifter regulerer hva som gjelder:

  • Når koffein tilsettes som aroma, for eksempel i cola og andre leskedrikker, er øvre grense for tilsetting 150 mg per liter. Dette reguleres av aromaforskriften.
  • Når koffein tilsettes som aktiv ingrediens med fysiologisk effekt, for eksempel i sportsdrikker, må drikken merkes med "høyt koffeininnhold" dersom innholdet er over 150 mg per liter. I tillegg skal mengden koffein per 100 ml oppgis. Dette reguleres av matinformasjonsforskriften.
  • Når koffein tilsettes i drikker med innhold over 150 mg per liter, ble det fra 1.1.2020 innført en øvre grense på maksimalt innhold av koffein på 320 mg/liter, angitt i denne forskriften

I praksis betyr dette at sportsdrikker og andre drikker til spesielle formål kan inneholder mellom 150 mg og 320 mg koffein per liter. Den øvre grensen for koffein i drikker er 320 mg per liter (32 mg per 100 ml), og energidrikker har ofte et koffeininnhold på den øvre tillatte grensen. Hvis man finner omsetting av energidrikker med høyere innhold enn 32 mg per 100 ml (320 mg per liter), bør dette meldes til Mattilsynet. 

Alle drikker med mer enn 150 mg koffein per 100 ml må merkes med at den har høyt koffeininnhold og innholdet må oppgis.

Koffein i mat og drikke

Kaffe-, guarana- og tebusken inneholder svært høye koffeinkonsentrasjoner og benyttes derfor til produksjon av koffeinholdige drikker som kaffe, te, cola og såkalte energidrikker.

Innholdet i en kaffekopp avhenger av hvordan den lages og hvor lang trekketiden er. Tabellen under gir tilnærmede tall for koffeininnhold i kaffe sammenliknet med innhold i te, leskedrikker og energidrikker.

Koffeininnhold i drikker (Kilde: Mattilsynet og produsentenes nettsider)
 

per dl

kommentar

Koke- og filterkaffe

50-60 mg

100-120 mg per stor kaffekopp (2 dl)

Energidrikker

32 mg

80 mg per boks á 250 ml
160 mg per 500 ml (halv liter)

Espresso

ca 120 mg

ca 240 mg ved 2 små kopper à 1 dl

Te

ca 26 mg per dl

ca 52 mg per tekopp (2 dl)

Cola og enkelte andre leskedrikker

15 mg

ca 50 mg per boks á 330 ml
75 mg per flaske á 500 ml  

Hvor mye koffein får vi i oss daglig?

Voksne

Ifølge landsomfattende undersøkelser (Norkost 2010-2011) drikker nordmenn mellom 18 og 79 år i snitt 5,2 dl kaffe og 1,75 dl te daglig. Dette tilsvarer cirka 300 mg koffein daglig i gjennomsnitt, i tillegg kommer andre koffeinkilder.

Menn drikker litt mer kaffe enn kvinner, mens kvinnene drikker noe mer te enn menn.

Barn og unge

Koffeinholdige leskedrikker er hovedkilden til koffein blant barn og ungdom. Koffein finnes også i enkelte typer godteri.

Halvparten av 10-15 åringene drikker energidrikker jevnlig eller av og til. Stordrikkere drikker snaut to bokser á 250 ml per dag (Ungkost, 2015). 

Virkninger av koffein

Koffein stimulerer sentralnervesystemet, som igjen påvirker mange funksjoner i kroppen:

  • økt puls 
  • kan få problemer med å sovne om kvelden 
  • urinproduksjonen øker.
  • økt produksjonen av magesaft

De fleste voksne inntar koffeinholdige drikker for smaken og den oppkvikkende effektens skyld, og nesten alle tåler moderate mengder daglig uten å få helseproblemer. Men søvnforstyrrelser kan oppstå også ved lave doser, særlig hos personer som ikke er vant til å drikke kaffe.

Dersom vi inntar koffein daglig over tid, får vi fysisk toleranseutvikling. Det betyr at kroppen venner seg til koffein, og  vi må drikke mer kaffe for å få samme oppkvikkende virkning som første dag vi drakk kaffe. Toleranseutvikling fører også til fysiske abstinenssymptomer dersom vi brått slutter med kaffe og annet koffeininntak. Et typisk abstinenssymptom er hodepine.

Koffeinholdige «energidrikker» og leskedrikker inneholder ofte også mye sukker, som i seg selv kan ha følger for helsa, og syre som kan påvirke tannemaljen hos barn og unge.

Se også:

Barn tåler koffein dårligere enn voksne

Det er grunn til å tro at særlig små barn tåler koffeinholdige drikker dårligere enn voksne. Opptil ett års alder er koffeinomsetningen i kroppen meget langsom, det betyr at det tar tid før koffeinet er skilt ut av kroppen. Eldre barn kan ha litt høyere hastighet enn voksne.

Det er store individuelle variasjoner både blant barn og ungdom med hensyn til hvordan man reagerer på koffein, og hvor raskt koffeinet blir omsatt og skilt ut av kroppen.

I løpet av de siste tiårene har konsumet av koffeinholdige drikker, spesielt coladrikker og såkalte energidrikker, økt betydelig.

Barn og unge som drikker energidrikker med koffein, kan få søvnproblemer og oppleve angst, uro og hjerteklapp hvis de drikker mye koffeinholdige drikker, spesielt over kort tid (VKM, 2019). 

  • Et inntak av koffein på over 1,4 milligram (mg) per kilo kroppsvekt per dag, kan gi risiko for søvnproblemer. Det betyr at unge som veier 60 kg, tåler en liten boks (250 ml) energidrikk eller en halv liter cola per dag, men risikerer søvnproblemer dersom de får i seg mer. Barn som veier rundt 30 kg, tåler bare halvparten så mye før det kan gå utover søvnen. 
  • Høyere inntak gir risiko for generelle negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet. 

Hos voksne er det generelt akseptert å ha et koffeininntak som kan forbindes med toleranseutvikling og abstinenssymptomer. Dette er ikke ønskelig hos barn under 12 år. Se også:

Gravide tåler koffein dårligere

Halveringstiden for koffein i kroppen dobles til tredobles under graviditet på grunn av de hormonelle endringene i kvinnekroppen. Det betyr at utskillelsen går saktere og at koffeinkonsentrasjonen i blodet øker. Koffein passerer morkaken og går over til fosteret. Se også:

Koffein går over i morsmelk

Koffein går også over i morsmelken. Maksimumskonsentrasjonen av koffein blir nådd cirka 60 minutter etter inntak. Spedbarnet har lav kapasitet når det gjelder å skille ut koffein og dets nedbrytningsprodukter. Barnet kan derfor blir påvirket av koffein dersom konsentrasjon i morsmelken er høy.

Gravide og ammende kvinner bør følgelig være svært forsiktige med koffeininntaket, og bør ikke få i seg mer enn 100 - 200 mg/dag, det tilsvarer 1-2 kopper kaffe om dagen.

Koffeinforgiftning

Høye doser kan gi koffeinforgiftning. Tidlige symptomer på akutt forgiftning kan oppstå allerede ved 500 - 600 mg koffein per dag, tilsvarende 5 - 6 kopper kaffe. Symptomene er hodepine, kvalme, magekramper, rastløshet, rask puls, ujevn hjerterytme og nedsatt blodtrykk. Koffein øker nyrenes utskillelse av salter og vann.

Høyt innhold av koffein i de såkalte energidrikkene er satt i forbindelse med at ungdom har falt i koma. Det er registrert dødsfall hos ungdom som har drukket store mengder energidrikker kombinert med alkohol. Vi vet ikke om disse alvorlige episodene skyldes høyt inntak av koffein, alkohol eller en kombinasjon.

Akutt alvorlig sykdom med sykehusinnleggelse har forekommet i Norge blant ungdom som har drukket mye energidrikker i løpet av ett døgn.

Referanser og litteratur

Historikk

25.02.2021: Lagt til nytt kulepunkt i avsnittet "Øvre grense for koffein i drikker": Når koffein tilsettes i drikker med innhold over 150 mg per liter, ble det fra 1.1.2020 innført en øvre grense på maksimalt innhold av koffein på 320 mg/liter, angitt i denne forskriften. I samme avsnitt lagt til denne informasjonen: Hvis man finner omsetting av energidrikker med høyere innhold enn 32 mg per 100 ml (320 mg per liter), bør dette meldes til Mattilsynet.