Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Paracetamolforgiftninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Paracetamolforgiftninger

Artikkel

Paracetamolforgiftninger

Risikoen for bivirkninger er liten når paracetamol brukes i anbefalte doser. I høye doser er det derimot fare for forgiftning og leverskade, det gjelder både store enkeltdoser og hvis en høyere dose tas daglig over tid. Giftinformasjonen fikk i 2022 cirka 2300 henvendelser med spørsmål om paracetamol-forgiftninger.

illustrasjonsbilde av smertestillende tabletter
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Risikoen for bivirkninger er liten når paracetamol brukes i anbefalte doser. I høye doser er det derimot fare for forgiftning og leverskade, det gjelder både store enkeltdoser og hvis en høyere dose tas daglig over tid. Giftinformasjonen fikk i 2022 cirka 2300 henvendelser med spørsmål om paracetamol-forgiftninger.


Innhold på denne siden

Om paracetamol

Paracetamol er et smertestillende legemiddel som selges under flere handelsnavn. Legemiddelverket anbefaler paracetamol som førstevalg mot smerter og feber.

Paracetamol selges reseptfritt som tabletter med 500 mg (0,5 gram) per tablett. Pakken inneholder 20 tabletter (totalt 10 gram). Pakker med 1 gram per tablett og/eller flere tabletter er reseptpliktig.

Legemiddelet finnes også som stikkpiller og mikstur som ofte brukes til barn.

Salgsstatistikk

For informasjon om legemiddelsalget i Norge, se:

Normaldoser med paracetamol

Legemiddelverket anbefaler følgende normaldoser når det gjelder tabletter til voksne (legemiddelhandboka.no).

Tabell 1. Anbefalte normaldoser for voksne

Voksne, anbefalt normaldose

Voksne, anbefalt maks dose
per døgn

Startdose 1-2 g, deretter 1 g per dose*.

Maks 4 doser per døgn** i maks 2 uker. Deretter maks 3 doser per døgn.
1 dose = 1 gram.

*En dose på 1 gram vil for en person på 50–70 kg tilsvare 15–20 mg per kg kroppsvekt.

**4 g per døgn tilsvarer 60–80 mg per kg for en person på 50–70 kg.

Doser som gir forgiftning

Overdosering innebærer betydelig risiko for leverpåvirkning eller leverskade. En dose som gir forgiftning betegnes som toksisk dose (Helsebiblioteket).

 • En mengde på over eller lik 150 mg paracetamol per kg kroppsvekt som er tatt på mindre enn 24 timer, regnes som akutt forgiftning (akutt toksisk dose).
 • Akutte doser, det vil si inntak i løpet av mindre enn 24 timer, på 12 gram eller mer regnes alltid som toksisk, uansett kroppsvekt.
 • Dersom paracetamol er tatt over flere dager, kan en lavere mengde gi forgiftning. Både mengden som er inntatt, kroppsvekt, alder, risikofaktorer og tidsforløp vil ha betydning når helsepersonell vurderer om mengden er toksisk eller ikke.

Personer som har tatt toksisk dose må til sykehus for behandling.

Symptomer og tegn på forgiftning

Personer som tar en toksisk dose paracetamol, legger ofte ikke selv merke til de første, tidlige symptomene på forgiftning. Tegn på leverskade kommer 1-1,5 døgn etter skadelig høyt inntak. Tidlige symptomer kan være magesmerter og kvalme. Leverskaden kan påvises i blodprøver (Helsebiblioteket).

Leverskaden kan føre til alvorlig leversvikt, som er en livstruende tilstand med alvorlige komplikasjoner. Den maksimale leverskaden oppstår først 3-4 døgn etter et skadelig enkeltinntak.

Paracetamol omdannes i leveren. Når dosene blir høye, øker mengden av et giftig nedbrytningsprodukt, og det er nedbrytningsproduktet som skader levercellene. Dersom paracetamol brukes i anbefalte normaldoser, vil derimot kroppens egne beskyttelsesmekanismer inaktivere nedbrytningsproduktet, og det oppstår ingen leverskader.

Dersom en person har tatt høye doser flere dager i strekk, vil han eller hun allerede ha belastet leveren og er mer utsatt for forgiftning. Mange forgiftninger med paracetamol oppstår etter at en person har tatt for høye doser over flere dager, for eksempel ved vedvarende tannsmerter eller etter et kirurgisk inngrep.

Behandling av forgiftning

Paracetamol-forgiftning behandles med motgiften N-acetylcystein som gis intravenøst på sykehus. Behandlingen er effektiv, og gir nærmest full beskyttelse hvis den startes senest 8 timer etter at en skadelig enkeltdose er inntatt. N-acetylcystein inaktiverer det skadelige nedbrytningsproduktet NAPQI (N-acetyl-p-bensoquinonimin) (Helsebiblioteket).

Det er få som dør av paracetamolforgiftning i Norge, men hvert år er det flere personer som må behandles for alvorlig leverskade.

Henvendelser til Giftinformasjonen

Statistikk basert på antall henvendelser til Giftinformasjonen representerer ikke antall forgiftninger i Norge, men er kun en oversikt over henvendelser til Giftinformasjonen. Pasienter behandles for paracetamol-forgiftninger uten at Giftinformasjonen involveres, og en pasient kan være opphav til flere henvendelser til Giftinformasjonen.

Paracetamol er det legemiddelet som Giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet får flest henvendelser om. Det gjelder både antall henvendelser totalt og henvendelser som er klassifisert som tilfeller med «fare for eller etablert alvorlig forgiftning».

Antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamol har økt gjennom mange år, se tabell 2.

Tabell 2. Antall henvendelser til Giftinformasjonen med eksponeringer for paracetamol

År

Totalt antall henvendelser

Henvendelser om inntak i løpet av 24 timer (akutte eksponeringer)

Henvendelser om inntak ut over 24 timer

Spørsmål
om bivirkninger
knyttet til inntak

2022

2315

2171

124

20

2021

2160

2017

123

20

2020

1729

1608

110

11

2019

1710

1594

103

13

2018

1639

 1526

99

14

2017

1667

 1565

89

13

2016

1668

 1590

68

10

2015

1558 

 1476

65

17

2014

1327

 1252

60

15

2013

1455

 1378

63

14 

2012

1321

 1253

58

10

2011

1272

 1222

34

16

2010

 998

  956

30

12

2009

1021

  987

23

11

2008

982

955

18

9

 

Tabell 3. Antall henvendelser om paracetamol der eksponeringen er klassifisert som «fare for eller etablert alvorlig forgiftning». (Giftinformasjonens henvendelsesstatistikk)

År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Antall henvendelser

386

400

367

520

546

626

513

664

696

663

664

689

774

963

1038

Henvendelser som gjelder barn og ungdom 10-19 år

Henvendelser om paracetamolinntak hos ungdom (10-19 år) handler ofte om selvpåførte forgiftninger/selvskading.

I 2022 var selvpåført forgiftning årsaken ved 522 av totalt 661 henvendelser om paracetamol (79 %) i denne aldersgruppen.

Jenter er sterkt overrepresentert. I 2022 hadde Giftinformasjonen over 11 ganger så mange henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter som hos gutter i alder 10-19 år.

Figur 1.png

Figur 1. Henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter/unge kvinner i aldersgruppen 10–19 år. Kilde: Giftinformasjonens henvendelsesstatistikk.

Over 70 prosent av jentene som hadde tatt paracetamol for å skade seg selv, trengte oppfølging på sykehus fordi de hadde inntatt en stor dose.

Behandlingen ved paracetamolforgiftning er effektiv så lenge motgiften gis kort tid etter inntak, se avsnitt om behandling ovenfor. Giftinformasjonens materiale viser ikke hvor mange som faktisk utvikler alvorlig leverskade, for Giftinformasjonen er oftest bare involvert tidlig i forløpet.

Det er naturlig å sammenlikne henvendelser om paracetamol med ibuprofen. Begge disse legemidlene er vanlige smertestillende midler som kan kjøpes uten resept, og begge er tilgjengelige i dagligvarebutikker og andre salgssteder utenom apotek.

Antall henvendelser om selvpåførte forgiftninger med ibuprofen er vesentlig lavere enn for paracetamol, og viser ikke den samme økningen (figur 2).

Figur 2.png

Figur 2. Henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol og ibuprofen hos ungdom 10-19 år, alle kjønn. Kilde: Giftinformasjonens henvendelsesstatistikk.

Henvendelser om paracetamol hos voksne og eldre

Henvendelsene om paracetamol hos voksne har også økt kraftig. De fleste henvendelsene gjelder høye enkeltinntak. Rapporter fra Giftinformasjonen viser at:

 • I 2018 var det totalt 953 henvendelser der innringeren ønsket en vurdering av et paracetamolinntak hos en voksen person, i 2022 hadde dette økt til 1155. Henvendelsene kom både fra helsetjenesten og privatpersoner.
 • Sju av ti henvendelser gjaldt kvinner.

Referanser

 1. Helsebiblioteket. Paracetamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Kort oversikt. Informasjon for helsepersonell, 
 2. Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet
 3. Henvendelsesdatabasen GISBAS (Giftinformasjonens henvendelsesstatistikk)
 4. Paracetamol (Norsk Legemiddelhåndbok)
 5. Helsenorge.no/Statens legemiddelverk (2023) Reseptfrie smertestillende medisiner

Historikk

10.03.2023: - Tallene er oppdatert tom 2022, i stor grad samme utvikling som fortsetter - Tatt ut tabellen om årsak til eksponering hos voksne

Oppdatert  2019. Oppdateringen omfatter omredigering slik at innholdet i hovedsak handler om forgiftninger. Forfattere: Barbro Johanne Spillum, seniorrådgiver, og Anita von Krogh, Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet.