Hopp til innhold

Artikkel

Nasjonale mål for vann og helse

Publisert Oppdatert

Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann og helse. Gjennomføringsplanen er revidert i 2017, og omtaler flere tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget for å sikre rent drikkevann.

COLOURBOX7797116_710X400.jpg

Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann og helse. Gjennomføringsplanen er revidert i 2017, og omtaler flere tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget for å sikre rent drikkevann.


De nasjonale målene er fastsatt med utgangspunkt i WHOs og UNECEs Protokoll for vann og helse, og har til hensikt å sikre tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle.

Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet utarbeidet en gjennomføringsplan for departementets sektoransvar innen drikkevann for perioden 2014-2020. Siden de nasjonale målene ble vedtatt i 2014, har Folkehelseinstituttet etablert Nasjonal vannvakt og satt i gang en nasjonal undersøkelse om magesyke (Drikkevannsstudien). 

Gjennomføringsplanen beskriver tiltak som Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har ansvar for. Planen beskriver også tiltak som Norsk Vann, som er en interesseorganisasjon for vannbransjen, vil iverksette. Se planen på Mattilsynets nettsider.