Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88

Artikkel

Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88

Nasjonal vannvakt gir råd og støtte til vannverkseiere i hele Norge ved akutte hendelser i drikkevannsforsyningen. Engasjerte fagfolk fra vannbransjen og Folkehelseinstituttet bemanner en døgnåpen rådgivningstjeneste. Du når oss på telefon 21 07 88 88.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nasjonal vannvakt gir råd og støtte til vannverkseiere i hele Norge ved akutte hendelser i drikkevannsforsyningen. Engasjerte fagfolk fra vannbransjen og Folkehelseinstituttet bemanner en døgnåpen rådgivningstjeneste. Du når oss på telefon 21 07 88 88.


Innhold på denne siden

Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivningstjeneste for vannverk som trenger råd og støtte ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen og medføre helsemessige konsekvenser for befolkningen. Telefonnummeret er 21 07 88 88.

Vannvakt_logo.jpg

Nasjonal vannvakt – eller bare Vannvakta – tilbyr vannverkseiere rådgivning i situasjoner som kan true leveringssikkerheten og/eller drikkevannskvaliteten. Personer med erfaring fra vannverksdrift og krisehåndtering kan bidra til å avverge uønskede situasjoner, og være til støtte underveis og i etterkant av hendelser.

Når bør du som vannverkseier ringe Vannvakta?

Tjenesten retter seg mot hendelser vannverkseierne ikke klarer å håndtere i egen organisasjon. Vi kan bistå i et bredt spekter av spørsmål, inkludert spørsmål om mikrobiologiske og kjemiske parametere i drikkevann. I spesielle tilfeller kan vi også bidra med:

 • Informasjon om helsefarlige agens ved trusler.
 • Råd om hvordan situasjonen bør kommuniseres overfor media og allmennheten.
 • Bistand på stedet.

Nasjonal vannvakt skal ikke overta håndteringen og koordineringen av en hendelse. Gjeldende roller, ansvar og etablerte varslings- og beredskapsrutiner endres ikke.

Vannvakta retter seg ikke mot privatpersoner.

Disse kan du møte hos Nasjonal vannvakt

Telefonen er døgnbemannet etter en vaktordning. I tillegg til ansatte ved FHI, er dette de du kan møte hvis du ringer:

 • Annie E. Bjørklund, Bergen vann.
 • Asle Aasen, Bergen vann.
 • Lars J. Hem, Oslo VAV og NMBU.
 • Geir Helø, Tromsø kommune.
 • Svein Ove Moen, Bodø kommune.
 • Odd Atle Tveit, Trondheim kommune.
 • Karl Olav Gjerstad, IVAR IKS Stavanger.
 • Markus Rawcliffe, NRV/NRA IKS.

Husk å varsle Mattilsynet

Drikkevannsforskriften krever at vannverkseieren varsler Mattilsynet ved enkelte hendelser i drikkevannsforsyningen. Undersøk med Mattilsynet om hva de ønsker å bli varslet om. Spørsmål om regelverket for drikkevann rettes også til Mattilsynet.

Ved behov for rådgiving om drikkevann og drikkevannsforsyning i mindre akutte situasjoner, kan disse fagetatene kontaktes:

 • FHI på tlf. 21 07 70 00
 • Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00
 • Annen fagkompetanse som dere kjenner til i deres nærområde, for eksempel andre vannverkseiere, driftsassistanse osv. 

Hvordan Vannvakta ble opprettet

Norge sluttet seg til WHO/UNECEs Protokoll for vann og helse i 1999. Regjeringen fulgte opp dette ved å fastsette nasjonale mål for vann og helse i 2014, og her var «krisestøtteenhet for vannverk» et tiltak. Stortingsmelding 19 (2014-2015) har et eget kapittel om drikkevann, der nasjonale mål for vann og helse drøftes. Folkehelseinstituttet, Norsk vann, Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var pådrivere for at ordningen skulle bli en realitet.

I 2016 bevilget Stortinget penger til etablering av en landsdekkene krisestøtteenhet for vannverk, med en vaktordning som skulle være operativ fra 2017. Ordningen fikk navnet Nasjonal vannvakt, og ble offisielt åpnet 2. mars 2017 av daværende statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Organisering

Ordningen er administrert av Folkehelseinstituttet. Telefonen er bemannet av ansatte hos Folkehelseinstituttet på dagtid, og ellers av folk fra vannbransjen med kompetanse innen blant annet vannhygiene, drikkevannsforsyning, vannverksdrift og krisehåndtering. Norsk Vann har bistått med å rekruttere personer fra vannverksbransjen. Den som mottar en henvendelse, vil alltid vurdere hvilke ressurser som trengs for å håndtere en hendelse. Om nødvendig blir andre medlemmer i teamet innkalt som støtte.