Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Meldinger

Viser  39  treff

Sorter etter:
|
 1. Kapittel om yrkesvaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen er oppdatert

  Kapittelet i Vaksinasjonsveilederen om yrkesvaksinasjon er nylig oppdatert. Det har vært en full revisjon av kapittelet i samråd med Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet. Teksten er utvidet og oppdatert når det gjelder lovverk, ansvarsforhold og...

  Melding

  Publisert

 2. Influensarapport uke 15-16/2019

  Influensarapporten for uke 15 og 16 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 15-16 Ukesrapportene publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter...

  Melding

  Publisert

 3. Trykkfeil på t-skjortene (håndhygiene)

  T-skjortene har fått en S for mye! Trykkeriet beklager så mye – de har fått satt en ekstra S på ryggen på t-skjortene som er bestilt til håndhygienedagen. "Spør meg om håndhygiene" har blitt til "Spørs meg om håndhygiene". De jobber nå på spreng med å...

  Melding

  Publisert

 4. Nye melderutiner for hivinfeksjon, gonoré og syfilis

  Helse- og omsorgsdepartementet har ved endring av MSIS-forskriften 22.03.19 bestemt at hivinfeksjon, gonoré og syfilis endres fra gruppe B-sykdom til gruppe A-sykdom. Det betyr at disse sykdommene skal meldes nominativt på lik linje med alle andre grup...

  Melding

  Publisert

 5. Nytt MSIS-meldingsskjema for gruppe A-sykdommer

  I forbindelse med at hivinfeksjon, gonoré og syfilis endres fra gruppe B-sykdommer til gruppe A-sykdommer (det vil si meldes med personidentifiserbare opplysninger) foreligger det nå en ny versjon av MSIS-meldingsskjema. Det nye skjemaet skal brukes fo...

  Melding

  Publisert

 6. Aktuelt i statistikkbankene: vaksinasjonsstatistikk

  Statistikkbankene Norgeshelsa og Kommunehelsa er 11. april kl 07.00 oppdatert med tall for vaksinasjonsdekning i 2017 og 2018. Her får du tips til hvordan du kan finne tallene for din kommune og ditt fylke. Du kan velge statistikk for 2-, 9- og...

  Melding

  Publisert

 7. Oppdaterte råd for poliovaksinasjon ved reise til Indonesia

  I mars 2019 kom det fra Verdens helseorganisasjon (WHO) oppdaterte råd om poliovaksinasjon ved reise. WHO krever at land som har stor risiko for å eksportere poliovirus skal tilby poliovaksine til alle som reiser ut fra landene. Land dette gjelder for...

  Melding

  Publisert

 8. Ikke nødvendig med fremskynding av MMR-vaksine til barn som skal oppholde seg i Norge

  Det er mange henvendelser om behov for fremskynding av MMR-vaksine til barn som skal oppholde seg i Norge, noe det generelt ikke er behov for.  Selv om det påvises noen tilfeller i Norge hvert år er det ingen grunn til å fremskynde MMR-vaksinasjon til...

  Melding

  Publisert

 9. Brukerundersøkelsen av folkehelseprofilene 2018

  Redaksjonen fikk mange forslag til videreutvikling av folkehelseprofilene og statistikkbankene. Se artikkel med  resultatene fra brukerundersøkelsen 2018 .  

  Melding

  Publisert

 10. Ny rapport: Helsemessig vurdering av tredjepartsinstallasjon i drikkevannsforsyning

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet utredet helsekonsekvensene av bruk av tredjepartsinstallasjoner (varmepumper og fiberoptiske kabler) i drikkevannssystemer. Helsemessig vurdering av tredjepartsinstallasjon i drikkevannsforsyning...

  Melding

  Publisert

 11. Jobber du kunnskapsbasert? (Workshop)

  Folkehelseinstituttet arrangerer den 20. workshopen i kunnskapsbasert praksis på Klækken Hotel 20. til 24. mai. Å jobbe kunnskapsbasert og å ta informerte beslutninger blir stadig viktigere. Hvordan formulerer du de riktige spørsmålene? Hvordan finner ...

  Melding

  Publisert

 12. Ny anbefaling om vaksinasjon av premature barn mot kikhoste

  Kikhoste er en alvorlig sykdom for spedbarn, og forekomsten av kikhoste og risikoen for sykehusinnleggelse er høyere hos premature enn hos fullbårne barn. Folkehelseinstituttet har gjort en utredning av mulige tiltak for å beskytte de minste mot...

  Melding

  Publisert

 13. Bidrar med fødselsdata til helseatlas

  Medisinsk fødselsregister (MFR) har bidratt vesentlig med data til Helseatlas for fødselshjelp, som Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord lanserte den 3. april 2019. Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens...

  Melding

  Publisert

 14. Bestilling av MMR-vaksine til voksne

  WHO har som mål å eliminere meslinger og rubella i Europa. MMR-vaksine er gratis til alle som trenger den. Kostnadene dekkes over statsbudsjettet.   Lege kan bestille MMR-vaksine til voksne (Priorix, 1-pakning) fra Folkehelseinstituttet. Informasjon om...

  Melding

  Publisert

 15. Siste frist for gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere

  Siste frist for å påbegynne gratis HPV-vaksinering i programmet var 31.12.2018, og vaksinasjon må være fullført innen 1.7.2019 når programmet avsluttes.  Tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) viser at over 136 000 kvinner har tatt første...

  Melding

  Publisert

 16. Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 til anbefalte målgrupper

  Informasjon om forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 til anbefalte målgrupper ble sendt pr. e-post til postmottak i kommuner og helseforetak uke 11-2019. Vaksinen er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå. Vaksine bestilt innen 1. mai...

  Melding

  Publisert

 17. Borreliosestudien som startet i 2013 pågår ut 2019

  Disseminert Lyme borreliose er meldingspliktig til Meldingssystem for Smittsomme Sykdommer (MSIS). MSIS data representerer de eneste offisielle tallene vi har for forekomst av Lyme borreliose i Norge, og det er derfor viktig at disse tallene er korrekt...

  Melding

  Publisert

 18. Krav om autorisasjon for gulfebervaksinatører fjernet

  Retten til å tilby gulfebervaksine har til nå vært forbeholdt autoriserte gulfebervaksinatører. Hensikten var å sikre at leger som tilbyr gulfebervaksine er kjent med internasjonale krav til dokumentasjon. Det er lite som skiller gulfebervaksinering fr...

  Melding

  Publisert

 19. Ingen tegn til at resistensutviklingen bremses viser rapport

  Rapporten fra europeiske smittevern- og matmyndigheter beskriver resistenstallene i bakterier som smitter fra dyr eller via mat og vann (zoonoser). Disse dataene er fra 2017 i hele EU/EØS-området. EU-kommisjonær for helse og mattrygghet Vytenis...

  Melding

  Publisert

 20. BCG-vaksine tilgjengelig – oppfordrer til fortsatt samkjøring av vaksinasjon

  Folkehelseinstituttet har BCG-vaksine på lager. Vaksinen tilsvarer den gamle BCG-vaksinen fra Statens Seruminstitutt (SSI), og har markedsføringstillatelse i Norge. Det er legemiddelprodusenten AJ Vaccines som har tatt over produksjon av denne vaksinen...

  Melding

  Publisert