Hopp til innhold

Meldinger

Viser  31  treff

Sorter etter:
|
 1. Langtidsbehandling med antidepressiver

  Folkehelseinstituttet har publisert en kartlegging av forskning på langtidsbehandling med  antidepressiver . Det er også publisert forskningskart om typer antidepressiver og utfall og om antidepressiver og bivirkninger. Forskerne inkluderte 189 artikle...

  Melding

  Publisert

 2. Ferieavvikling i MoBa fra 15.juni til 14.august

  I sommerferien er det redusert bemanning i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Det kan derfor ta lengre tid før du får svar på henvendelser. I perioden 15. juni til 14. august vil følgende henvendelser besvares så snart som mulig, men med noe...

  Melding

  Publisert

 3. Felles Vaksinedager og Smitteverndager som webinar– Hold av dagene!

  Vaksinedagene  og Smitteverndagene 2020   går av stabelen  12 . - 13 .  okto ber ,  i år som et  webinar  som følge av  koronaubruddet .  Mer informasjon og foreløpig program vil komme på fhi. no  i løpet av  sommeren . Webinar: Felles Vaksinedager og...

  Melding

  Publisert

 4. Spørreundersøkelse om alkoholbruk under koronapandemien

  Folkehelseinstituttet oppfordrer alle over 18 år til å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge alkoholbruk under koronaepidemien. Den ferske undersøkelsen er initiert av Technische Universität Dresden, og gjøres over hele Europa. Fra Norge er det...

  Melding

  Publisert

 5. EØS-samarbeidet: Tsjekkia lyser ut midler til helseprosjekter

  Utlysningen gjelder prosjektsøknader innen psykisk helse og trivsel for barn og unge og sykdomsforebygging i sosialt sårbare områder. Tsjekkia er dermed først ute med åpen utlysning av EØS-midler til helseprosjekter for budsjettperioden 2014–21. Hva...

  Melding

  Publisert

 6. Ny statistikkbank for dødsårsaker

  Statistikkbanken som viser kva vi døyr av i Noreg, har fått eit teknisk og visuelt løft. Ikkje alt er på plass enno. Men no er det opna for at vi kan ta ein titt på løysinga. Foreløpig viser den nye statistikkbanken data for antalet som er døde av ulik...

  Melding

  Publisert

 7. Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 i FHIs koronaveileder

  Det er nå publisert et nytt kapittel til ansatte ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten med råd om smitteverntiltak ved undersøkelser, konsultasjoner og vaksinasjon basert på spørsmål i blant annet vaksinasjonsrådgivningen. Råd til helsestasjons-og...

  Melding

  Publisert

 8. Opphever utleveringsrestriksjoner på pneumokokkvaksine

  Etterspørselen etter pneumokokkvaksine har denne våren vært langt større enn forventet. Tilgjengelige doser har derfor vært forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom. Forsyningssituasjonen er...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 9. EØS-samarbeidet: Oppdatert status for utlysning av helseprosjektmidler

  Korona-pandemien har forsinket arbeidet med utlysing av prosjektmidler i flere land. Her er en oppdatert oversikt over planlagte åpne utlysninger av prosjektmidler fra helseprogrammene i Tsjekkia, Romania og Litauen. Mai 2020: Litauen  kommer med åpne...

  Melding

  Publisert

 10. Verdsetting av luftforurensningens effekter på helse, miljø og materialer

  Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Menon Economics gjort en kartlegging av dagens status for verdsetting av effekter av luftforurensning på helse, miljø og materialer. Oppdraget er gjort for Miljødirektoratet. Målet med kartleggingen har vært å...

  Melding

  Publisert

 11. Delta i brukerundersøkelse om folkehelseprofiler

  Folkehelseinstituttet vil gjerne vite hva du mener om folkehelseprofilene for kommuner, bydeler og fylker. Delta i vår brukerundersøkelse! Det tar om lag fem minutter å svare på spørsmålene. Målet vårt er å fange opp behov for forbedringer og få kunnsk...

  Melding

  Publisert

 12. Covid-19: nettundervisning om personlig beskyttelsesutstyr og håndhygiene

  Den 5. og 6. mai arrangerer Folkehelseinstituttet fem nettundervisninger om bruk av personlig beskyttelsesutstyr og håndhygiene til rett tid: Hvordan forebygger vi og hva gjør vi når smitte er påvist? Nettundervisning for fem type arbeidsplasser...

  Melding

  Publisert

 13. Siste oppdateringer i statistikkbankene: legemidler og vaksinasjoner

  Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker er oppdatert med 2019-tall fra Reseptregisteret og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det betyr at du kan finne følgende tall for landet, fylkene og kommunene etter ny kommune- og fylkesinndeling:  ...

  Melding

  Publisert

 14. Påminnelse om bestilling av sesonginfluensavaksine 2020/2021

  I uke 16 sendte Folkehelseinstituttet en påminnelse til kommuner som ikke har bestilt sesonginfluensavaksine 2020/2021 til anbefalte målgrupper (influensa­vaksinasjons­programmet). Vi forstår at neste influensasesong ikke har størst fokus i...

  Melding

  Publisert

 15. Influensarapport for uke 14/2020

  Influensarapporten for uke 14 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 14 Ukerapporter publiseres vanligvis hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Grunnet...

  Melding

  Publisert

 16. Influensarapport uke 13/2020

  Influensarapporten for uke 13 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 13 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 17. GLOBVAC-konferansen 2020 13. og 14. mai er avlyst

  Globvac-konferansen 2020, som skulle gått av stabelen i Oslo 13. og 14. mai er avlyst. Arrangementskomiteen har vedtatt å avlyse konferansen i mai på grunn av den nåværende situasjonen i forbindelse med covid-19-pandemien. Konferansen blir utsatt på...

  Melding

  Publisert

 18. Smitteverndagene 2020 avlyst

  Årets smitteverndager som var planlagt  20.–21. april på Oslo Kongressenter er avlyst.  Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege i kommunen og andre som arbeider med smittevern i kommunene.

  Melding

  Publisert

 19. Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

  Folkehelseinstituttet har fått tilbakemeldinger på at helsepersonell ønsker klarere anbefalinger om hvorvidt de kan gå på jobb hvis de har nærkontakter med symptomer på luftveisinfeksjon. Vi har derfor presisert rådene her: Råd når du eller...

  Melding

  Publisert

 20. Ny temaside om vaksiner til voksne

  Det er opprettet en temaside hvor informasjon om generelle anbefalinger om vaksiner til voksne er samlet:  Vaksiner til voksne

  Melding

  Publisert