Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Meldinger


Søk i Folkehelsa.no

 1. Melding

  Stor spørreundersøking blant helsepersonell - blir du med?

  Bli med og hjelp europeiske helsemyndigheiter med å finne ut meir om helsepersonells kunnskap og syn på antibiotika og antibiotikaresistens! Vi håper at alle dykk som les denne meldinga og som enten er lege, sjukepleier, jordmor, apoteker, sjukehusforv...

 2. Melding

  Influensarapport uke 6/2019

  Influensarapporten for uke 6 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 6   Ukesrapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

 3. Melding

  BCG-vaksine tilgjengelig – oppfordrer til fortsatt samkjøring av vaksinasjon

  Folkehelseinstituttet har BCG-vaksine på lager. Vaksinen tilsvarer den gamle BCG-vaksinen fra Statens Seruminstitutt (SSI), og har markedsføringstillatelse i Norge. Det er legemiddelprodusenten AJ Vaccines som har tatt over produksjon av denne vaksinen...

 4. Melding

  Oppsummeringsrapport for Nasjonal vannvakt siste to år

  Nasjonal vannvakt er en rådgivningstjeneste for vannverk som søker støtte i situasjoner som er vanskelig å håndtere. Tjenesten ble etablert i 2017 og administreres av Folkehelseinstituttet. Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra de to første årene...

 5. Melding

  Kapittelet om rabiesvaksine i Vaksinasjonsveilederen er revidert

  Kapittelet om rabiesvaksine i Vaksinasjonsveilederen er revidert i tråd med WHOs oppdaterte råd om rabiesvaksinering fra 2018. De viktigste endringene i Folkehelseinstituttets anbefalinger er: Det anbefales nå preeksponeringsvaksinasjon med to doser...

 6. Melding

  Rett til gratis HPV-vaksine krever at vaksinasjonen er påbegynt senest desember 2018

  Kvinner født i 1991 eller senere har fra 1. november 2016 fått tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. For å få gratis vaksine gjennom dette programmet måtte vaksinasjon (1. dose) være startet senest i desember 2018.  Kvinne...

 7. Melding

  Levering av Stamaril utsatt til slutten av februar

  Folkehelseinstituttet meldte i uke 5 om kortvarige leveringsproblemer for Stamaril. Vi regnet da med å få vaksinen til lager allerede i uke 6. Vi har nå blitt informert om at vår leverandør ikke klarer å levere vaksinen før i slutten av februar, noe vi...

 8. Melding

  Ved melding av mistenkte bivirkninger – merk konvolutten med BIVAK

  Meldeskjema for mistenkte hendelser etter vaksinasjon er oppdatert. Meldeskjemaet skal som tidligere sendes som brevpost til Folkehelseinstituttet. Av personvernhensyn er det viktig at innsendere merker konvolutten med BIVAK . Mer informasjon og...

 9. Melding

  Ny inndeling i statistikkbankene

  Noen av indikatorene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank har byttet plass, og noen indikatorgrupper har fått nye navn.  Fra nå av er indikatorene i statistikkbankene inndelt etter følgende temaområder: Befolkning Oppvekst og levekår ("Skole"...

 10. Melding

  Tetavax tilgjengelig igjen

  Det har vært langvarige leveringsproblemer på ren stivkrampevaksine (Tetavax), men Folkehelseinstituttet har nå fått vaksinen til lager igjen. Både barn og voksne anbefales å være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Det finnes...

 11. Melding

  Smitteverndagene - påmelding og foreløpige temaer

  Vi minner om Smitteverndagene 2019 som arrangeres på Oslo Kongressenter, 25. og 26. april med start torsdag kl. 10.00 og avslutning fredag kl. 15.00. Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege i kommunen og andre som arbeider med...

 12. Melding

  Ny nordisk utdanning i smittevern med oppstart i september 2019

  Utdanningen er finansiert av Nordisk ministerråd og plassert i Gøteborg. Den er primært for leger og sykepleiere som arbeider med smittevern, men også andre med interesse for fagfeltet kan søke. Utdanningen består av fire deltidsmoduler, og det vil...

 13. Melding

  Vaksinelevering til Kristiansand, Sogn/Sunnfjord og Ålesund/Molde endres

  Fra og med uke 6-2019 vil Folkehelseinstituttet sende vaksiner til Kristiansand, Sogn/Sunnfjord og Ålesund/Molde med egne kjølebiler i stedet for med Posten/Bring (kjøle­emballasje). Dette er et ledd i optimalisering av vaksinedistribusjonen, og er en...

 14. Melding

  Rapport om antibiotikaresistens og smittevern i Norge

  Norge har fortsatt et av de laveste nivåene av antibiotikaresistens i Europa, slår Det europeiske smittevernbyrået fast etter å ha vurdert forholdene i Norge. ECDC country visit to Norway to discuss antimicrobial resistance issues (rapport på Det...

 15. Melding

  Nye meldingspliktige sykdommer og reviderte meldingskriterier i MSIS

  Helse- og omsorgsdepartementet har ved endring av MSIS-forskriften bestemt at følgende sykdommer fra 1. januar 2019 er meldingspliktige til MSIS som gruppe A-sykdom (dvs. meldingen skal inneholde personidentifiserbare opplysninger): Rotavirussykdom Ny...

 16. Melding

  Oppdatert tekst om barnevaksinasjonsprogrammet i Vaksinasjonsveilederen

  I revidert forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som trådte i kraft 01.11.2018, er det presisert at barnevaksinasjonsprogrammet er en rettighet for ungdom opp til 20 år som tidligere har...

 17. Melding

  Akkreditert i henhold til 17025:2017

  Folkehelseinstituttet legger stor vekt på å sikre kvaliteten i våre tjenester. Vi er nå akkreditert i henhold til den nye versjonen av den internasjonale standarden ISO 17025 (NS-EN ISO-IEC 17025:2017). Den frivillige suspensjonen er opphevet for de...

 18. Melding

  Ikke lenger utleveringsrestriksjoner på Pneumovax

  Det er begrenset tilgang på pneumokokkvaksinen Pneumovax fra produsent, og de siste månedene har vaksinen vært forbeholdt personer med spesielt høy risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Folkehelseinstituttet har nå fått Pneumovax til lager, og...

 19. Melding

  Vaxigrip uten kanyle

  Det har vært stor etterspørsel etter influensavaksine i høst, og Folkehelseinstituttet har tatt inn utenlandske pakninger for å dekke behovet. Vi distribuerer nå Vaxigrip i nederlandsk pakning (10 doser). Pakningen inneholder ikke kanyler.

 20. Melding

  Angåande tal på medfødde misdanningar og abortar

  I lys av abortdebatten har vi fåttt fleire spørsmål om korleis tabellen M1: Medfødde misdanningar i Medisinsk fødselsregister skal tolkast. FHI presiserer at tabellen er ei oversikt over medødde misdanningar, ikkje abortårsakar jfr. abortlova § 2.3.c....