Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Meldinger

Viser  36  treff

Sorter etter:
|
 1. Årsrapport om Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2018 publisert

  Det er god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. De fleste takker ja til tilbudet om vaksinasjon. Fra høsten 2018 har gutter i 7. klassetrinn fått tilbud om HPV-vaksine, på lik linje som jenter. Tilbudet har blitt tatt godt imot og 87...

  Melding

  Publisert

 2. Restdoser fra HPV-vaksinasjonsprogrammet kan brukes i barnevaksinasjonsprogrammet

  Tilbudet om gratis HPV-vaksine til unge kvinner er nå avsluttet. Eventuelle restdoser kan benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet (som tidligere kommunisert i informasjonsbrev nr. 8 til kommunene).      

  Melding

  Publisert

 3. Vibrio- og Shewanellainfeksjoner meldingspliktige sykdommer i MSIS

  Helse- og omsorgsdepartementet har ved endring av MSIS-forskriften bestemt at vibrio- og shewanellainfeksjoner fra 19. juni 2019 er meldingspliktige til MSIS som gruppe A-sykdom (dvs. meldingen skal inneholde personidentifiserbare opplysninger)....

  Melding

  Publisert

 4. Tannhelse oppdatert i Norgeshelsa statistikkbank

  Hvor stor andel av 5- og 12-åringene har friske tenner? Du finner nå 2018-tallene for alle fylker og landet som helhet i Norgeshelsa statistikkbank . I flere fylker har over 80 prosent av 5-åringene som møtte til kontroll «null hull». For 12-åringer...

  Melding

  Publisert

 5. Nyoppdaget variant av Chlamydia trachomatis påvises ikke ved bruk av Aptima Combo 2

  I løpet av første halvår i 2019 ble det i Finland påvist en ny variant av Chlamydia trachomatis (F-nvCT) som ikke ble oppdaget ved bruk av testen Aptima Combo 2. Mutasjonen førte til falske negative resultater hos en liten andel prøver ved bruk av denn...

  Melding

  Publisert

 6. Årsrapport om overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter

  I 2018 økte antall gonorétilfeller mens det var nedgang i antall hivtilfeller og tilfeller av hepatitt B og hepatitt C. Forekomsten av klamydiatilfeller var stabil, ifølge årsrappport for 2018. Hiv Antall meldte hivtilfeller i Norge fortsetter å gå ned...

  Melding

  Publisert

 7. Hjerte- og karsykdommer 2018: statistikkbankene oppdatert

  Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker er oppdaterte med nøkkeltall for hjerte- og karsykdommer for 2018. I statistikkbankene finner du antall personer som i 2018 og tidligere ble innlagt i sykehus med hjerteinfarkt eller hjerneslag samt totaltal...

  Melding

  Publisert

 8. Vaksineutsending sommeren 2019

  Folkehelseinstituttet sender ut vaksiner i hele sommer. Normalt benytter vi kjølebil til postnummer 7980 og lavere, og kjøleemballasje (Posten/Bring) til resten av landet. Erfaringsmessig mottar vi færre vaksinebestillinger i juli. I uke 30-31 kjøres d...

  Melding

  Publisert

 9. Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten arrangerer fagkonferanse 15-17 oktober 2019

  Konferansen holdes på Clarion Hotell Air, Sola. Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten er et faglig forum for helsepersonell, ledere og andre med interesse for smittevern, antibiotikastyring og pasientsikkerhet. Følgende tema vil bli belyst på...

  Melding

  Publisert

 10. Retur av frostindikator og temperaturindikator

  Som beskrevet i følgeskrivet som kommer med vaksinene skal frostindikatorer returneres til Folkehelseinstituttet i perioden juni-august. Siden frostindikatorene ødelegges ved frost skal de ikke returneres i vinterhalvåret. Bakgrunnen for at...

  Melding

  Publisert

 11. Nytt faktaark om paracetamol-forgiftninger

  Giftinformasjonen får hvert år om lag 1500 henvendelser med spørsmål om paracetamol-forgiftninger. En del av henvendelsene gjelder inntak hos ungdom og handler om selvpåførte forgiftninger. Det betyr at den unge har tatt legemidlet for å skade seg selv...

  Melding

  Publisert

 12. Statistikkbanken oppdatert med tuberkulosetall

  I forbindelse med publisering av årsrapporten er Norgeshelsa statistikkbank oppdatert med 2018-tall for tuberkulose i Norge. Tabell med  utvikling over tid og fylkestall . Du kan lage egne diagrammer. Diagram med utvikling over tid i antall per 100 000...

  Melding

  Publisert

 13. Tuberkulosenedgangen fortsetter og flere blir friske

  I 2018 ble totalt 209 pasienter med tuberkulosesykdom meldt til Folkehelseinstituttet. Antallet sykdomstilfeller her i landet er dermed nesten halvert siden 2013. Det viser årsrapporten «Tuberkulose i Norge 2018 – med behandlingsresultater for 2017». D...

  Melding

  Publisert

 14. Ferieavvikling i MoBa

  Ferieavvikling gjør at administrasjonen i MoBa har redusert bemanning over sommeren. I perioden 22. juni til 11. august vil følgende gjelde:  Henvendelser til MoBa administrasjonen, MoBaadm@fhi.no , inkludert henvendelser om manuskripter, vil ha lenger...

  Melding

  Publisert

 15. Statistikkbankene er oppdatert med tall fra Medisinsk fødselsregister

  I forbindelse med publisering av tall fra Medisinsk fødselsregister 6. juni er følgende tabeller oppdatert i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank: Kommunehelsa statistikkbank er oppdatert med statistikk for 2018 på tema: fødselsvekt (antall og...

  Melding

  Publisert

 16. Årsrapport 2018. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer

  Antall meldte tilfeller av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr viser at situasjonen i Norge i 2018 ligger på samme nivå som fjoråret. Antall meldte tilfeller av sykdommer som Campylobacteriose og Salmonellose var noe lavere enn året før, mens de...

  Melding

  Publisert

 17. Egne sykehusrapporter om overlevelse og reinnleggelse

  For første gang presenterer Folkehelseinstituttet lokale rapporter om både overlevelse og reinnleggelse i sykehus. I 2017 ble det kun presentert lokale rapporter med statistikk om overlevelse. I mars 2019 ble den nasjonale rapporten publisert, og nå i...

  Melding

  Publisert

 18. Til deltagere som markerte håndhygienens dag 5. mai

  Da er 5. mai vel overstått og de fleste er ferdige med årets markering av håndhygienens dag. Vi er avhengig av tilbakemelding fra dere for å kartlegge forbedringspotensialer og beslutte tema og materiell for neste års markering. Derfor ber vi dere fyll...

  Melding

  Publisert

 19. EØS-midlene: Finn tsjekkisk samarbeidspartner via ny partnerdatabase!

  Tsjekkia har tatt i bruk et verktøy for å gjøre det enklere å søke partner til bilateralt samarbeid om programmene under EØS-midlene. Om ikke lenge vil Tsjekkia lyse ut prosjektmidler. Hvis du er interessert i å i delta, kan det være lurt å fylle ut de...

  Melding

  Publisert

 20. Influensarapport uke 20/2019

  Influensarapporten for uke 20 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapporten for uke 20 Ukerapportene publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Dette er dermed den sist...

  Melding

  Publisert