Hopp til innhold

Meldinger

Viser  33  treff

Sorter etter:
|
 1. Podkast om diabetes type 1

  Stadig flere får diabetes type 1 over hele verden. Hvorfor det? Er det genetisk, eller er det kosthold og trening som påvirker, eller kanskje noen virus eller miljøgifter? Hva er forskjellen på diabetes type 1 og 2, og hvordan lever man med det? I en n...

  Melding

  Publisert

 2. Influensarapport for uke 7/2020

  Influensarapporten for uke 7 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 7 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 3. Influensarapport for uke 6/2020

  Influensarapporten for uke 6 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 6 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 4. FHI inviterer til åpent fagmøte om fruktbarhet i Norge

  Folkehelseinstituttet legger fram ny rapport og inviterer til åpent fagmøte. Tid og sted: Mandag 24. februar kl 10.00-11.30. Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Fra programmet: Har det betydning for helsa om vi får barn eller ikke? Innledning  v...

  Melding

  Publisert

 5. Koronavirus 2019-nCoV meldingspliktig sykdom til MSIS

  Fra 31.01.2020 ble Koronavirus med utbruddspotensiale definert som ny meldingspliktig sykdom til MSIS. Kriterier for melding er positiv prøve for 2019-nCoV-infeksjon uavhengig av kliniske symptomer. 

  Melding

  Publisert

 6. Metodevurdering om organdonasjon på åpen høring

  Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet om « Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon (NRP) hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes »  er nå lagt ut til åpen høring. Metodevurdering...

  Melding

  Publisert

 7. Influensarapport for uke 5/2020

  Influensarapporten for uke 5 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 5 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 8. Resultater fra Folkehelseundersøkelsen i Agder

  Rapporten fra folkehelseundersøkelsen i Agder er publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet.   Rapporten viser resultater for hele Agder og sammenlikner også Agder-tallene med liknende undersøkelser i Troms og Finnmark, Sogn og Fjordane og...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 9. Nye tall om narkotikabruk i Norge

  Cannabisbruken i Norge var stabil i perioden 2012–19. Det var mest bruk i de yngste aldersgruppene. Bruk av stoffer som kokain og ecstasy/MDMA var også mest utbredt blant de yngste, men andelene var mindre enn for cannabis. Det viser artikkelen...

  Melding

  Publisert

 10. Statistikkalenderen 2020

  Folkehelseinstituttets statistikkalender for 2020 er publisert. Første statistikkpublisering i år skjer den 4. februar med statistikk for narkotika i Norge. Den 26. og 27. februar kommer legemiddelstatistikk. Den 4. mars publiseres årets folkehelseprof...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 11. Podkast om selvmord

  Ari Behns bortgang i romjula førte til stor oppmerksomhet rundt temaet selvmord i tiden etter. Hvor mange tar livet sitt i løpet av året? Er det mange, og hva vet vi om hva slags tiltak som virker forebyggende? I denne utgaven av Folkehelsepodden møter...

  Melding

  Publisert

 12. Fornøyd med lettere tilgang til helsedata

  Professor ved Universitetet i Oslo er fornøyd med at han nå kan søke om helsedata fra ett sted og slår et slag for den nye ordningen i to videoer.  I desember lanserte Direktoratet for e-helse, Kreftregisteret, Helsedirektoratet og Folkehelseinstitutte...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 13. EØS-samarbeidet: Status for utlysninger av helseprosjektmidler

  Vi har laget en foreløpig oversikt over planlagte åpne utlysninger av prosjektmidler fra helseprogrammene i Tsjekkia, Romania og Litauen i 2020. Mars–april: Litauen kommer med åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor: Helsestasjon utstyrt med...

  Melding

  Publisert

 14. Oppdaterte råd om poliovaksinasjon

  Det er en pågående global kamp for å utrydde polioviruset. Etter at verden har sett enorme fremskritt i dette arbeidet de siste tiårene, er det de siste to årene igjen en økning både i antall land med utbrudd og antall meldte tilfeller med polio. Et...

  Melding

  Publisert

 15. Viktige endringer i MSIS-forskriften fra 1. januar 2020

  Utvidet meldeplikt for laboratorier Meldingsplikten fra laboratoriene i forskriften for Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er endret. I henhold til denne skal laboratorier sende melding om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som...

  Melding

  Publisert

 16. Viktige endringer i SYSVAK-forskriften fra 1. januar 2020

  Registrering uten samtykke og reservasjonsrett av alle vaksinasjoner Etter 1. januar registreres alle vaksinasjoner i SYSVAK, også de utenfor program, uten samtykke eller reservasjonsrett for den som vaksineres. Dette er nedfelt i SYSVAK-registerforskr...

  Melding

  Publisert

 17. Global mangel på HPV-vaksine

  Økt etterspørsel etter vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) globalt har ført til at produsentene ikke klarer å levere vaksine til alle som kan ha nytte av den. Situasjonen får ikke konsekvenser for tilbudet om HPV-vaksine gjennom...

  Melding

  Publisert

 18. Statistikkbankene oppdateres for nye kommuner og fylker

  Nye kommuner og fylker kan nå finne «sine» tall i statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.  Se eksempel i figuren som viser forskjeller i forventa levealder mellom den gruppen som har grunnskole og gruppen som har fullført videregående eller høye...

  Melding

  Publisert

 19. Nå kan du melde deg på Smitteverndagene 2020

  Smitteverndagene er åpen for påmelding. Påmeldingsfristen er 1. april. Vi har også lagt ut foreløpige tema for konferansen. Smitteverndagene arrangeres på Oslo Kongressenter 20. og 21. april, med start mandag kl. 10.00 og avslutning tirsdag kl. 15.00....

  Melding

  Publisert

 20. Rapport om data for vannforsyningssystemer i Norge 2018

  Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på dataene som er tilgjengelige for 2018.Her er noen nøkkeltall fra rapporten: Norge har 1421 vannforsyningssystemer som...

  Melding

  Publisert