Kvalitetsmålinger av helsetjenester

Kvalitetsmåling, bruksområder for kvalitetsindikatorer og resultater om behandlingskvalitet i helsetjenesten.