Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Malawi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Malawi

Artikkel

Helseberedskapsprosjektet i Malawi

Som del av programmet for global helseberedskap samarbeider Folkehelseinstituttet med helsemyndighetene og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner om å bedre helseberedskapen i Malawi. Hensikten med delprosjektet er å styrke prioriterte områder innen helseberedskapen for å unngå helsekriser i landet. Hvor viktig det er å jobbe for at alle land i verden har gode beredskapssystemer på plass når helsetrusler inntreffer, har blitt bevist flere ganger de siste årene, som under ebolautbruddet i Vest-Afrika og sarsepidemien.

Enetasjes kontorbygning
Malawis folkehelseinstitutt. Foto: FHI

Som del av programmet for global helseberedskap samarbeider Folkehelseinstituttet med helsemyndighetene og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner om å bedre helseberedskapen i Malawi. Hensikten med delprosjektet er å styrke prioriterte områder innen helseberedskapen for å unngå helsekriser i landet. Hvor viktig det er å jobbe for at alle land i verden har gode beredskapssystemer på plass når helsetrusler inntreffer, har blitt bevist flere ganger de siste årene, som under ebolautbruddet i Vest-Afrika og sarsepidemien.


Innhold på denne siden

Om programmet og det internasjonale helsereglementet

Programmet for global helseberedskap ble lansert av Folkehelseinstituttet i 2015. Instituttet samarbeider om å styrke helseberedskapen med fire land, Malawi, Palestina, Moldova og Ghana. Det skjer ved å innføre det internasjonale helsereglementet (IHR).

Alle medlemslandene i Verdens helseorganisasjon har forpliktet seg til å oppfylle IHR. Reglementet består av minimumskrav som hvert land må oppfylle for å kunne håndtere helsekriser og dermed unngå internasjonale kriser. Helsetrusler kjenner ingen landegrenser, og IHR-reglementet erkjenner at sykdomsutbrudd i et land kan få store konsekvenser utover landegrensene. I tillegg forplikter reglementet at høyinntektsland skal støtte mindre ressurssterke land i arbeidet med å implementere kravene. 

Verdens helseorganisasjon satte 2014 som frist for alle medlemsland til å oppfylle kravene for å innføre det internasjonale helsereglementet. Ved fristens utløp var det bare 71 av 196 medlemsland som hadde meldt at arbeidet var fullført. I tillegg manglet det rapportering fra flere land. Før samarbeidet med Folkehelseinstituttet manglet Malawi rapportert status på innføringen av IHR, og reglementet er ikke inkludert i nasjonal lovgivning. 

Les mer om IHR 

Bakgrunn for samarbeidet

Vi har samarbeidet med helsemyndighetene i Malawi  siden 2008 om å opprette et folkehelseinstitutt i landet. En delegasjon fra landet var på besøk hos oss i 2013. Det ble enighet om å inngå samarbeid med støtte fra den internasjonale organisasjonen for nasjonale folkehelseinstitutt, IANPHI.

En intensjonsavtale ble undertegnet av alle tre parter i 2015. Dette la grunnlaget for videre samarbeid mellom landenes folkehelseinstitutter gjennom styrking av helseberedskapen i Malawi.

Helsesituasjonen i Malawi

Malawi ligger i det sørlige Afrika og deler grense med Zambia, Mosambik og Tanzania. Smittsomme sykdommer som tuberkulose, malaria, hiv og aids, akutte luftveisinfeksjoner, diaré og feilernæring bidrar til størst sykdomsbyrde i den malawiske befolkningen. I tillegg øker forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft og hjerte- og karsykdommer. 

Viktigste årsaker til for tidlig død i Malawi i 2015 og prosentendring 2005-2015. Kilde:  Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington

Til tross for fremgang på flere helseindikatorer viser helseutfordringene i Malawi behovet for bedre smittekontroll og beredskapssystemer som overvåking for å kunne håndtere utbruddene av de smittsomme sykdommene og truslene fra miljøgifter og andre faktorer som påvirker folkehelsa. 

Les mer om sykdomsbyrde i Malawi (Institute for Health Metrics and Evaluation)  

Gjennomføring og status for prosjektet

 

Fra den nasjonale lanseringen av trening i feltepidemiologi i Malawi i april 2016. Foto: Emily MacDonald/NIPH

I løpet av våren 2015 ble det gjennomført en evaluering av beredskapskapasitetene i Malawi i samsvar med det internasjonale helsereglementet. Som del av arbeidet ble det gjennomført flere beredskapsøvelser. Arbeidet avdekket flere mangler og ga grunnlag for prioriteringer av beredskapsområder som skal styrkes gjennom programmet for global helseberedskap.  

Satsingsområder for delprosjektet i Malawi er styrking av overvåkingssystemer og kapasitetsbygging innen feltepidemiologi og utbruddsgransking. Flere tekniske workshops og utbruddsøvelser er blitt gjennomført i prosjektet.

Siden høsten 2015 har en fagekspert fra FHI vært stasjonert ved folkehelseinstituttet i hovedstaden Lilongwe for å bistå det malawiske instituttet i gjennomføringen av de prioriterte satsingsområdene.

Samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere for prosjektet i Malawi er det malawiske folkehelseinstituttet som er underlagt helsedepartementet i landet, og Kirkens Nødhjelp, som bistår med administrativ støtte til implementering av prosjekts aktiviteter i landet.

FHI samarbeider også tett med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner inkludert den internasjonale organisasjonen for folkehelseinstitutter (IANPHI), Verdens helseorganisasjon og det amerikanske senteret for smittevern (CDC).

Programmet er finansiert med støtte fra Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad, for en periode på fem år.