Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ghana»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ghana

Artikkel

Helseberedskapsprosjektet i Ghana

Ghana er et av fire samarbeidsland for Folkehelseinstituttets globale helseberedskapsprogram. Vi samarbeider med Ghanas helsetjeneste og Verdens helseorganisasjons lokalkontor for å styrke kapasiteten for å forebygge, oppdage og reagere på hendelser som kan true folkehelsa.

Bygning sett fra gata
Hovedkvarteret til Ghanas helsetjeneste. Foto: Folkehelseinstituttet

Ghana er et av fire samarbeidsland for Folkehelseinstituttets globale helseberedskapsprogram. Vi samarbeider med Ghanas helsetjeneste og Verdens helseorganisasjons lokalkontor for å styrke kapasiteten for å forebygge, oppdage og reagere på hendelser som kan true folkehelsa.


Innhold på denne siden

Om programmet og det internasjonale helsereglementet

Programmet for global helseberedskap ble lansert av Folkehelseinstituttet i 2015. Instituttet samarbeider med fire land – Ghana, Malawi, Moldova og Palestina – om å styrke helseberedskapen i landene ved å innføre det internasjonale helsereglementet (IHR). Alle medlemslandene i Verdens helseorganisasjon har forpliktet seg til å oppfylle IHR. Reglementet består av minimumskrav som hvert land må oppfylle for å kunne håndtere helsekriser og dermed unngå internasjonale kriser.

Helsetrusler kjenner ingen landegrenser, og IHR-reglementet erkjenner at sykdomsutbrudd i et land kan få store konsekvenser utover landegrensene. I tillegg forplikter reglementet at høyinntektsland skal støtte mindre ressurssterke land i arbeidet med å innføre kravene. 

Det internasjonale helsereglementet er bindende for alle medlemslandene av Verdens helseorganisasjon. Reglementet er laget for å støtte det internasjonale samfunnet i å forebygge og svare på folkehelsekriser. Paragraf 44 sier at alle medlemslandene må samarbeide med andre land om å oppdage og vurdere hendelser, skaffe og tilrettelegge for teknisk støtte, mobilisere ressurser og skrive lover som støtter innføringen av helsereglementet. Denne paragrafen har vært en viktig grunn for å lage dette helseberedskapsprosjektet i Ghana. Arbeidet er samtidig et bidrag til de norske forpliktelsene innen det globale helsesikkerhetsarbeidet, the Global Health Security Agenda (GHSA).

Bakgrunn for samarbeidet

Folkehelseinstituttet har siden 2011 diskutert med helsemyndighetene i Ghana mulighetene for å opprette et nasjonalt folkehelseinstitutt der som også omfatter opplegg for å oppdage, vurdere og reagere på trusler mot folkehelsen. Ebola-utbruddet i Vest-Afrika i 2014 viser behovet for sterkere samarbeid om beredskap og reaksjon på slike helsetrusler. Norges lange samarbeidshistorie med Ghana og samarbeidet med andre partnere var et godt grunnlag for å inngå partnerskap om et helseberedskapsprogram for Ghana.

Det påfølgende halvannet året gikk med til å formalisere samarbeidet. Deretter ble samarbeidet konsentrert om tekniske spørsmål og planlegging av aktiviteter i samarbeidet.

I september 2016 støttet Folkehelseinstituttet en workshop for å teste Ghanas varslings- og handlingskapasitet ved en mulig farlig situasjon med kjemiske stoffer. Øvelsen viste at det er nødvendig å utvikle et mer robust beredskapssystem i alle ledd uavhengig av hva slags type folkehelsetrussel det gjelder. 

Helsesituasjonen i Ghana

Ghana ligger i det vestlige Afrika, ved Guineabukta, og grenser mot Elfenbenskysten i vest, Burkina Faso i nord og Togo i øst. Landet er et middelinntektsland etter Verdensbankens definisjon.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har helsetilstanden i landet vært i stødig framgang de siste tiåra, med økning i forventet levealder fra i snitt 50 år i 1960 til 65 år i 2015. Imidlertid er det geografiske og økonomiske ulikheter i helsesituasjonen.

Smittsomme sykdommer som malaria, tuberkulose og hiv og aids er fortsatt blant hovedårsakene til sykdom og for tidlig død i Ghana, jf. figur under. I tillegg øker forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer, og det bidrar mye til sykdomsbyrden i landet.

 

Viktigste årsaker til for tidlig død i Ghana i 2015 og prosentendring 2005–2015. Kilde: Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington

Les mer om sykdomsbyrde i Ghana på nettsiden til Institute for Health Metrics and Evaluation.

Gjennomføring og status for prosjektet

 

Besøk hos samarbeidspartnere i Accra, Ghana. Foto: Elin Wyller/Folkehelseinstituttet

I gjennomføringen av prosjektet samarbeider Folkehelseinstituttet tett med Ghanas helsetjeneste og WHOs landkontor.

I partnerskap med andre organisasjoner har FHI deltatt i en ekstern evaluering av Ghana som vurderer landets evne til å forebygge, oppdage og respondere på trusler mot folkehelsa, og evne til å kunne gjennomføre det internasjonale helsereglementet IHR2005. Metoden som brukes i evalueringen, er et verktøy kalt the Joint External Evalutation tool (JEE) og anbefalt i IHR2005. Evalueringen fant at flere områder trenger å bli styrket.

På bakgrunn av evalueringen er disse nøkkelområdene pekt ut for videre samarbeid:

  • Støtte til en prosess for å styrke systemet for innsamling og transport av prøver
  • Utvikle eller tilpasse et hurtig risikovurderingsverktøy for kjemiske hendelser og bidra til simuleringsøvelser for å teste verktøyet 
  • Forbedre hendelsesbasert overvåkning i Ghana, med vekt på å koordinere vertikale rapporteringslinjer for beredskap ved kjemiske hendelser, matsikkerhet og helse og fremme systematisk deling av data mellom relevante sektorer

Samarbeidspartnere

Ghanas helsetjeneste (GHA)

Ghanas helsetjeneste (Ghana Health Service – GHA) er en etat under landets helsedepartement og ansvarlig for å koordinere, veilede og utvikle en rekke folkehelseoppgaver som omfatter et system for overvåking og kontroll av sykdom. Det nasjonale kontaktpunktet for IHR ligger i folkehelsedivisjonen av GHA. Divisjonen er delt i to avdelinger – én for sykdomsovervåking og én for sykdomskontroll.

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Verdens helseorganisasjon er den ledende helsemyndigheten i FN. Organisasjonen samarbeider tett med andre FN-organisasjoner, bidragsytere, frivillige organisasjoner, WHOs  samarbeidssentre og privat sektor for å oppnå målene sine og bygge en bedre, sunnere framtid for folk.

WHOs landkontor i Ghana driver ni helseprogrammer og samarbeider tett med regionkontoret for Afrika (AFRO) om å støtte Ghana i å styrke helsesystemet.