Hopp til innhold

Artikkel

Verktøy for økt brukermedvirkning

Publisert

Folkehelseinstituttet har laget et verktøy som kan benyttes i arbeidet med å få til økt brukermedvirkning i helsetjenesten.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Folkehelseinstituttet har laget et verktøy som kan benyttes i arbeidet med å få til økt brukermedvirkning i helsetjenesten.


Det nye verktøyet kan bidra til bevisstgjøring, refleksjon og diskusjon blant ledere og helsepersonell – og i deres samhandling med enkeltbrukere og brukerorganisasjoner.

Verktøyet har fått navnet Brukermedvirkningstrappen og er utviklet i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

En demokratisk rettighet

Brukermedvirkning er et sentralt begrep i helse- og omsorgstjenesten. Det er både en demokratisk rettighet og et mål. Brukernes rett til medvirkning er dessuten nedfelt i et omfattende lovverk.

– Både helsepersonell og brukerorganisasjoner ønsker økt brukermedvirkning, men erfaringsmessig dukker det ofte opp spørsmål om både omfanget av, og hvilken type, brukermedvirkning det er snakk om. Som hjelp i dette arbeidet har vi nå laget en brukermedvirkningstrapp. Den kan brukes til bevisstgjøring, refleksjon og diskusjon i arbeidet med brukermedvirkning i helsetjenesten, sier seksjonsleder Anders Vege i Folkehelseinstituttet.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for utviklingen av trappen beskrives i publikasjonen «Utvikling av en ny brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten. En beskrivelse av suksessfaktorer».