Hopp til innhold

Artikkel

Patient Generated Index

Publisert


Patient Generated Index (PGI) er et individualisert Patient Reported Outcome Measure (PROM) som besvares i tre faser. Først skal pasienten velge inntil 5 områder som påvirkes av hennes/hans sykdom. Videre skal hvert område skåres på en skala fra 0-6 for å beskrive hvor negativt sykdommen påvirker de valgte områdene i dag. Til slutt skal det fordeles 10 poeng mellom områdene hvor det viktigste området får flest poeng. Ut fra dette regnes det ut en sumskår fra 0-100 hvor 100 er best. 

PGI ble utviklet i Skottland på 90-tallet og har vært brukt i forbindelse med mange tilstander. Måleegenskapene til PGI ble funnet å være akseptable i data fra norske pasienter med muskel-skjelett-problemer.

Spørreskjemaer

2015_Patient Generated Index.doc

2015_Patient Generated Index_English.doc