Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Måleinstrumentet EQ-5D»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Måleinstrumentet EQ-5D

Artikkel

Måleinstrumentet EQ-5D

EQ-5D er et standardisert generisk instrument som brukes for å måle helseutfall, for eksempel etter et opphold i helseinstitusjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

EQ-5D er et standardisert generisk instrument som brukes for å måle helseutfall, for eksempel etter et opphold i helseinstitusjon.


Spørsmålene er delt i fem områder:

 • gange
 • personlig stell
 • vanlige gjøremål
 • smerte/ubehag
 • angst/depresjon

I tillegg måler EQ VAS respondentenes egenvurderte helse på en visuell analog skala. Dette kan brukes som et kvantitativt mål for helseutfall som reflekterer pasientens egen vurdering. Resultatene på disse fem områdene kan presenteres som en helseprofil eller en enkel indeks. Dette er en fordel sammenliknet med andre helseprofiler.

EQ-5D og de forskjellige versjonene er oversatt til flere språk, inkluderte norsk. Mer informasjon finnes på euroqol.org.  Brukere utenfor de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene må ta kontakt med EuroQol.org før de tar i bruk EQ-5D.

Bruk av EQ-5D i nasjonale medisinske kvalitetsregistre

The EuroQol Foundation har lisensrettigheter for bruk av det generiske PROM-instrumentet EQ-5D. Folkehelseinstituttet (FHI) har inngått en femårig lisensavtale med The EuroQoL Research Foundation om kostnadsfri bruk av EQ-5D i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i Norge.

Vilkåret fra The EuroQol Foundations side for å inngå avtale om fri bruk av EQ-5D, er at FHI finansierer og gjennomfører forskning som er relatert til dette måleinstrumentet. Det er derfor etablert et nasjonalt EQ-5D forskningsprogram ledet av Andrew Garratt på FHI.

Det enkelte registers forpliktelser fremgår i sublisensieringsavtalen som registeret inngår med FHI. Dette er ytterligere beskrevet i hovedavtalen som sublisensieringsavtalen styres av. Det enkelte register må derfor gjøre seg kjent med begge avtalene. For å få tilsendt en kopi av avtalene, kontakt med Andrew Garratt, Område for helsetjenester, FHI.

Hva innebærer dette for ditt kvalitetsregister?

 • Registre som ønsker å bruke EQ-5D må inngå en sublisensieringsavtale direkte med FHI.   
 • Sublisensieringsavtalen med FHI gir fri tilgang – i femårsperioden som avtalen gjelder for (fra 12.09.2017) – til samtlige versjoner av EQ-5D (voksne og barn) på norsk og andre tilgjengelige språk. Mer informasjon om de forskjellige versjonene finnes på Euroqol sitt nettsted.
 • Sublisensieringsavtalen med FHI medfører en forpliktelse for det enkelte kvalitetsregister til – etter nærmere avtale – å utlevere anonyme EQ-5D-data og relevante bakgrunnsdata til et nasjonalt EQ-5D forskningsprogram ledet av FHI.
 • Kvalitetsregister som undertegner sublisensieringsavtale, vil få informasjon om hvilken forskning som er planlagt og som inngår i Område for helsetjenster (FHI) og pågående NFR-finansierte EQ-5D relatert forskning i Norge, og hva som vil være av interesse for registeret å delta i. 
 • Brukere utenfor de nasjonale medisinske kvalitetsregistre må ta kontakt med EuroQol.org før de tar i bruk EQ-5D.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt  Andrew Garratt, Område for helsetjenester, FHI.