Hopp til innhold

Legemiddelbruk

Her  finner du statistikk, rapporter og nyheter om legemiddelforbruket i Norge, inkludert legemidler i fiskeoppdrett.

Legemiddelbruk---shutterstock_135106187.jpg

Nyheter og meldinger

Rapporter om legemiddelbruk

Kunnskapsoppsummeringer

Grossistbasert legemiddelforbruk

Finn tall for grossistbasert legemiddelforbruk på legemiddelforbruk.no

Forskere kan søke om utlevering av mer detaljerte data fra grossistbasert legemiddelstatistikk.