Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Reseptregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Reseptregisteret

Artikkel

Reseptregisteret:

Om Reseptregisteret

Reseptregisteret inneheld opplysningar om alle legemiddel som er utlevert etter resept på apotek frå og med 2004. Også legemiddel til sjukehus/sjukeheim inngår, men ikkje på individnivå. Registeret inneheld òg opplysningar om utlevering av legemiddel til dyr.

Colourbox.com
Colourbox.com

Reseptregisteret inneheld opplysningar om alle legemiddel som er utlevert etter resept på apotek frå og med 2004. Også legemiddel til sjukehus/sjukeheim inngår, men ikkje på individnivå. Registeret inneheld òg opplysningar om utlevering av legemiddel til dyr.


Alle apotek i landet registrerer reseptar elektronisk, og opplysningane kjem inn i Reseptregisteret i pseudonymisert form. Dette inneber at fødselsnummeret er erstatta med eit unikt pseudonym for kvar person i registeret. Dette gjer det mogleg å knyte legemiddelbruk til enkeltindivid utan å vite kven dei er.

Personopplysningar blir ikkje utlevert frå Reseptregisteret. Registeret er regulert i forskrift av 17. oktober 2003 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister.

Du har derimot rett til innsyn i kva opplysningar som er registrerte om deg i Reseptregisteret. Skjemaet finn du her: