Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Legemiddelregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Legemiddelregisteret

Artikkel

Om Legemiddelregisteret

Publisert

Stortinget vedtok i november 2020 at det eksisterende pseudonyme Reseptregisteret skal omgjøres til et personidentifiserbart Legemiddelregister. Legemiddelregisteret er hjemlet i helseregisterloven §11 k, og forskriften for registeret vil sannsynligvis tre i kraft i løpet av våren 2021.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Stortinget vedtok i november 2020 at det eksisterende pseudonyme Reseptregisteret skal omgjøres til et personidentifiserbart Legemiddelregister. Legemiddelregisteret er hjemlet i helseregisterloven §11 k, og forskriften for registeret vil sannsynligvis tre i kraft i løpet av våren 2021.


Hva er Legemiddelregisteret?

Legemiddelregisteret skal baseres på og erstatte dagens Reseptregister. Legemiddelregisteret vil ha tilsvarende formål som Reseptregisteret, men det vil være tillatt å samle inn og behandle noen ekstra opplysninger sammenlignet med Reseptregisteret. Et eksempel på ekstra opplysninger er informasjon om legemiddelrelaterte helsetjenester utført i apotek slik som inhalasjonsveiledning.

Den viktigste forskjellen mellom Legemiddelregisteret og Reseptregisteret er at i Reseptregisteret skal direkte identifiserende opplysninger (fødselsnummer og helsepersonellnummer) krypteres (pseudonymiseres) av en ekstern tiltrodd pseudonymforvalter, mens i Legemiddelregisteret lagres identiteten direkte i registeret, kryptert og adskilt fra andre opplysninger.

Etableringen innebærer altså en endring fra pseudonym til direkte personidentifiserbar krypteringsform. Pseudonymiseringen har vært en utfordring for forvaltningen av Reseptregisteret, både teknisk og juridisk. Krypteringsformen har skapt en tidkrevende og tungvint prosess for datautlevering, spesielt ved sammenstillinger med andre datakilder (koblinger). Etableringen av et direkte personidentifiserbart Legemiddelregister vil forenkle dette.

Legemiddelregisteret vil i første omgang inneholde opplysninger om legemidler utlevert etter resept fra apotek (tilsvarende dagens Reseptregister), men kan utvides med opplysninger om legemiddelbruk i institusjon og opplysninger om helsetjenester i apotek på sikt.

Overgang fra Reseptregisteret til Legemiddelregisteret

Prosjektet for å etablere Legemiddelregisteret ved Folkehelseinstituttet er i gjennomføringsfasen. Når løsningen er etablert vil rapportering fra apotekene ikke lenger skje til Reseptregisteret, men til Legemiddelregisteret. Etter dette vil opplysningene i Reseptregisteret overføres til Legemiddelregisteret, slik at Legemiddelregisteret blir et helseregister med opplysninger om utleveringer av legemidler fra 2004 og frem til i dag. Det er forventet at Legemiddelregisteret etableres i løpet av 2021.

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Legemiddelregisteret

Helseregisterlovens §§ 19 a – 19 h gir hjemler for tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Legemiddelregisteret. Disse hjemlene har foreløpig ikke trådt i kraft. Vedtak om tilgjengeliggjøring fra Legemiddelregisteret kan først fattes etter ikrafttredelse av forskriften for registeret og disse hjemlene. Det vil være mulig å benytte distribuert koblingsprosedyre ved sammenstilling av opplysninger fra Legemiddelregisteret med opplysninger fra andre datakilde, se illustrasjon i kapittelet «Forslag til koblingsprosess og dataflyt» nederst på denne siden på helsedata.no. På sikt vil opplysninger fra Legemiddelregisteret tilgjengeliggjøres via Helseanalyseplattformen hos Helsedataservice.

Det er foreløpig ikke helt klarlagt hvordan overgangen fra Reseptregisteret til Legemiddelregisteret vil påvirke saksbehandling og tilgjengeliggjøring av opplysninger fra registeret. Oppdatert informasjon om dette vil publiseres fortløpende på denne nettsiden.